Kies jouw groep en regio!

Ieder fonds een aanbod op maat.

Als je geen toestemming geeft, mogen we jouw keuze niet opslaan en kan je niet de meest relevante inhoud zien.

Ik werk voor PC219 'controleorganisme'

Kies

Tewerkstelling metaalsector

voorwerknemer, werkgever, werkzoekend, onderwijs, arbeider, bediende, leerkracht, leerling, school
2 minuten leestijd
Actueel
voorwerknemer, werkgever, werkzoekend, onderwijs, arbeider, bediende, leerkracht, leerling, school

Evolutie tot 2019

De sector van de metaal- en technologische industrie (PC 209 en PC 111) had in Vlaanderen op 30 juni 2019 130.652 werknemers in dienst. Dat is 71% van de totale tewerkstelling van de sector in België

(Brussel hoofdstedelijk Gewest telt 2% van de populatie werknemers, Wallonië 27%).

De tewerkstelling kent na een jarenlange, soms forse daling sedert 2016 een zeer kleine groei. Ook in 2019 nam de tewerkstelling licht toe met een zeer bescheiden 0,82%. Deze evolutie volgt niet de algemene trend op de Vlaamse arbeidsmarkt, waar de tewerkstelling over de jaren heen alleen maar toegenomen is, met dank aan de groei van de dienstensectoren. De industriële sectoren, waaronder de metaal- en technologische industrie kenden alle een daling van tewerkstelling.

Aantal vacatures

Ook in tijden van dalende tewerkstelling bleef de sector aanwerven, zoals blijkt uit onderstaande VDAB- statistiek met betrekking tot de ontvangen vacatures. Dit is niet alleen te verklaren door mobiliteit van werknemers, maar ook aan vervangingsnoden naar aanleiding van de pensionering van oudere werknemers.

Impact Corona

In de door VDAB ontvangen vacatures merken we voor het geheel van 2020 alvast een sterke achteruitgang.

Deze achteruitgang is echter minder uitgesproken dan voor het geheel van alle vacatures over alle sectoren heen in Vlaanderen, die in onderstaande figuur11 weergegeven wordt. Na een zware dip in april houdt het aanbod aan vacatures in 2020 in de sector relatief goed stand in vergelijking met 2019.

Prognose

Voorspellen hoe de tewerkstelling in de nabije toekomst zal evolueren, is een moeilijke oefening.

Op korte termijn moeten we in de eerste plaats rekening houden met de impact van Corona, naast een eventuele “no-deal” Brexit.

De impact van Corona is verschillend naargelang de sector. Zo kent de ICT-sector een groei omwille van de toegenomen vraag naar digitalisering. Dit is niet het geval voor de metaal- en technologische industrie. In de eerste 3 maanden van 2020 ging de activiteit in deze sector op Belgisch niveau weliswaar met 0,5% vooruit, maar daarna sloeg de Coronacrisis hard toe. In het tweede kwartaal van 2020 wordt een daling van 13,5% voorspeld. De grootste verliezers zijn de automobielassemblage, de vliegtuigbouw en de sector metaalproducten. Ook de sector machinebouw krijgt het, vooral in het tweede semester van 2020, zwaar te verduren. Hierdoor zou de technologische industrie in 2020 alles bij mekaar haar omzet met 7,5% zien achteruitgaan.  Agoria stimuleerde alvast het tijdelijk inzetten van (hooggekwalificeerd) personeel op overschot in andere bedrijven en sectoren.