Non-discriminatiecode - mtech+

Kies jouw groep en regio!

Ieder fonds een aanbod op maat.

Als je geen toestemming geeft, mogen we jouw keuze niet opslaan en kan je niet de meest relevante inhoud zien.

Ik werk voor PC219 'controleorganisme'

Kies

De sociale partners van de metaalverwerkende en technologische sectoren moedigen de bedrijven van de paritaire comités 111 en 209 aan om de volgende discriminatiecode op te nemen in hun arbeidsreglement, conform de procedure vastgelegd door de wet van 8 april 1965 tot instelling van de arbeidsreglementen.

‘Werknemers en werkgevers zijn ertoe gehouden alle regels van welvoeglijkheid, goede zeden en beleefdheid in acht te nemen, inclusief ten aanzien van bezoekers. Dit impliceert ook een onthouden van elke vorm van racisme en discriminatie en een bejegenen van iedereen met dezelfde nodige menselijke eerbied voor éénieders waardigheid, gevoelens en overtuiging. Verboden is bijgevolg elke vorm van verbaal racisme, alsook het verspreiden van racistische lectuur en pamfletten.
Ook elke discriminatie op grond van geslacht, sexuele geaardheid, ras, huidskleur, afstamming, afkomst, nationaliteit en overtuiging is verboden.’

Als je met diversiteit en inclusie in jouw onderneming aan de slag wil gaan, is de brochure ‘Intersectorale handleiding non-discriminatiecode‘ een echte aanrader.