Werking, missie, visie - mtech+

Kies jouw groep en regio!

Ieder fonds een aanbod op maat.

Als je geen toestemming geeft, mogen we jouw keuze niet opslaan en kan je niet de meest relevante inhoud zien.

Ik werk voor PC219 'controleorganisme'

Kies

Werking - Missie - Visie

Als loopbaanfonds uit de sector van de metaal- en technologische industrie willen we in een snel veranderende omgeving bijdragen aan:

  • kwaliteitsvolle loopbanen en werkzekerheid (binnen of buiten het bedrijf of sector ; voor zowel alle huidige werknemers als potentiële werknemers)
  • de competitiviteit en wendbaarheid van ondernemingen.

 

Eind jaren ’80 ontstonden de sectorfondsen met als hoofddoel het stimuleren van vorming en opleiding om de verdere ontwikkeling van de metaalindustrie en haar tewerkstelling te bevorderen. Een mooi initiatief met de focus vorming en opleiding.

Vandaag leven we in een compleet nieuwe wereld. De digitalisering en de versnelde technologische veranderingen vragen steeds meer van onze bedrijven en hun werknemers: kwaliteit, innovatie, stressbestendigheid, creativiteit, flexibiliteit, initiatief, samenwerken, zelfregulering, kritisch denken, sociale vaardigheden, …  Reden genoeg om onze ondersteuning af te stemmen op de huidige noden.

Met mtech+ leggen we de focus op het stimuleren van kwaliteitsvolle loopbanen en duurzaam loopbaanbeleid. We zetten werknemers aan om stil te staan bij hun loopbaan, initiatieven te nemen die verder reiken dan hun huidige job en zich te ontwikkelen in de richting van hun talenten en interesses. Daarnaast moedigen we bedrijven aan werk te maken van een overkoepelend lange-termijn-beleid voor hun werknemers met aandacht voor

Waarom? Omdat we ervan overtuigd zijn dat deze 3 hefbomen het verschil zullen maken tussen een bedrijf dat groeit en één dat verdwijnt, tussen werknemers die groeien en zij die niet aan boord kunnen blijven.

mtech+ kiest resoluut voor groei!

Non-discriminatie en Inclusie

De sociale partners van de metaal- en technologische industrie dragen non-discriminatie en inclusie hoog in het vaandel. Dat doen ze niet alleen omdat we iedereen nodig hebben als actieve deelnemer aan de arbeidsmarkt, maar vooral ook omwille van de waarde van inclusie voor een samenleving die open staat voor iedereen.

Daarom ondertekenden onze sociale partners een overeenkomst met de Vlaamse regering om samen met andere sectoren non-discriminatie en inclusie op de arbeidsmarkt te ondersteunen. De producten van deze samenwerking vind je hieronder. Deze mogen vrij gebruikt worden.


Handleiding Non-discriminatiecode (de antidiscriminatiewetgeving duidelijk samengevat en hoe stel ik zelf een non-discriminatiecode voor mijn bedrijf op)


HR-fiches

Om HR-medewerkers bij te staan indien zij dat wensen, werden HR-fiches met ’tips & tricks’ ontwikkeld over verschillenden thema’s in deze materie. Deze staan hieronder opgelijst en zijn vrij beschikbaar.

 

Video teasers

Deze video’s mogen vrij gebruikt worden in sensibiliseringstrajecten.

NL_discriminatie_VIDEO_1_ORIGINE.mp4 video thumbnail