Projectsubsidies - mtech+

Kies jouw groep en regio!

Ieder fonds een aanbod op maat.

Als je geen toestemming geeft, mogen we jouw keuze niet opslaan en kan je niet de meest relevante inhoud zien.

Ik werk voor PC219 'controleorganisme'

Kies

Projectsubsidies

Zet je als bedrijf uit de metaalsector in op de groei en het welzijn van je werknemers, dan ontvang je van mtech+ een subsidie tot 10.000 euro.

Door mtech+
voor werkgever
Subsidie
Door mtech+
voor werkgever

Wat is het?

Het is een financiële ondersteuning voor een bedrijfsproject dat kadert binnen de visie van de loopbaanfondsen en dat inspeelt op :

  • Duurzame Inzetbaarheid
  • Werkbaar Werk
  • Geëngageerd Leiderschap

Voor wie is het?

Alle bedrijven van paritair comité 111 en 209 kunnen een aanvraag indienen.

Hoe wordt een project beoordeeld?

Alle aanvragen worden voorgelegd aan de Raad van Beheer. Zij beoordelen de projecten op criteria die gebaseerd zijn op:

  • Duurzaamheid (lange termijnaanpak die cultuurverandering stimuleert)
  • Openheid (het delen van de ervaring met de sector)
  • Betrokkenheid (gemotiveerde HR of bedrijfsleiding)
  • Innovatie (het project is vernieuwend en verschillend van de reguliere opleidingssubsidie)

Hoeveel bedraagt de maximale subsidie?

  • Bedrijven < 50 werknemers : max. 60% van de projectkost
  • Bedrijven 50 tot 200 werknemers : max. 50% van de projectkost
  • Bedrijven > 200 werknemers : max. 40% van de projectkost

Hoe aanvragen?

Stuur een mail naar [email protected] of [email protected]. Zij begeleiden jou verder met de indiening van jouw project.

3 scenario's naar meer Werkbaar Werk

We zijn op zoek naar bedrijven die een project Werkbaar Werk willen opstarten. Om de drempel wat te verlagen hebben we onderstaande scenario’s uitgewerkt. Het is een aanbod voor mensgerichte werkgevers die willen werken aan de efficiëntie en professionaliteit van de organisatie met als doel het duurzaam verhogen van de werkbaarheid.

De getuigenis van Helvoet Rubber & Plastic Technologies nv vat het heel mooi samen. Bekijk hier het filmpje:

Sta alle cookies toe om onze video te bekijken.

Werken aan werkbaar werk vanuit de werkvloer

Je werkvloer wordt efficiënter, je werknemers meer betrokken

Ken jij de verbeter-ideeën van de mensen op de werkvloer? Wat is er nodig om de samenwerking van een team te verbeteren? Hoe optimaliseer je de info overdracht bij shiftwissels?

Meer info vind je hier: Fiche-WW vanuit de werkvloer def

 

Werken aan werkbaar werk vanuit het organisatiemodel

Je organisatie wordt geoptimaliseerd, je werknemers ervaren meer voldoening

Heb je een duidelijk zicht op knelpunten in je organisatie en de impact ervan op prestaties en werkbaar werk? Begrijp je waarom afdeling A beter presteert dan afdeling B? Weet je hoe je je leidinggevenden kan ondersteunen om zo het hele team te versterken? Kan de informatieflow beter zodat er rustiger en efficiënter gewerkt kan worden?

Meer info vind je hier: Fiche-WW vanuit de organisatiestructuur def

 

Werken aan werkbaar werk vanuit HR

Je HR wint aan professionaliteit, je werknemers aan welbevinden

Heb je moeite om de juiste werknemers aan te trekken? Is er een hoog verloop? Weet je waarom werknemers je bedrijf verlaten? Wil je je HR aanpak professionaliseren met de focus op werkbaar werk? Kampt je bedrijf met te hoge verzuimpercentages?

Meer info vind je hier: Fiche-WW vanuit HR-def

 

 

Getuigenissen

Uperio werkt aan Werkbaar Werk door werknemers te bevragen

Wil je ook werken aan het ziekteverzuim en de communicatie en motivatie op de werkvoer verbeteren? Retentie door het aanpakken van de pijnpunten in een organisatie wordt, door de huidige krapte op de arbeidsmarkt, steeds belangrijker.
Arcomet/Uperio België ging hiermee aan de slag: op basis van groepsgesprekken met werknemers uit alle lagen van het bedrijf, inclusief directie, bracht partner Impact-nv de gepercipieerde sterktes en aandachtpunten in kaart en stelde samen met HR een duurzaam actieplan op:
– onboarding,
– loopbaanplanning,
– communicatie,
– veiligheid,
– leiderschap,
– organisatiestructuur

Inzetten op deze thema’s leiden tot meer werkbaar werk.

 

Tenneco kiest voor duurzame inzetbaarheid door in te zetten op innovatieve leervormen

Op zoek naar de juiste leidinggevenden? Tenneco keek in eigen rangen en vond geïnteresseerde werknemers met het nodige groeipotentieel. Na een interne oproep om deel te nemen aan een leiderschap ontwikkeltraject van 1,5j, startten enkele kandidaten hun groeipad, na een grondige screening van potentieel en motivatie. Zij ontwikkelen zich momenteel op vlak van technische- en communicatievaardigheden. Naast opleiding, wordt er mentoring, coaching, en intervisie voorzien om hen te ondersteunen in hun groei. Het inzetten van deze innovatieve leervormen bij het werken aan de duurzame inzetbaarheid.

 

Advanced Power Solutions introduceert talentenpaspoort als hulpmiddel bij Werkbaar Werk

Hoe vang je de uitstroom van ervaren werknemers op zodat de productie ook in de toekomst goed blijft draaien? Advanced Power Solutions (voormalig Panasonic) organiseerde Talents & Safety days waarbij alle 314 arbeiders tijdens een workshop van SBS Skillbuilders werden gestimuleerd na te denken over hun ambities, talenten en loopbaan. Hun talentenpaspoort vormt de basis voor gesprekken omtrent loopbaanplanning en doorgroeitrajecten binnen het bedrijf. Daarnaast leerden deze werknemers ook om elkaar op een positieve manier aan te spreken op veiligheidsgedrag. De juiste persoon op de juiste plaats in een veilige werkomgeving, dat is werkbaar werk.