Werken aan een effectieve leiderschapscultuur?Het kan… met de steun van mtech+ - mtech+

Kies jouw groep en regio!

Ieder fonds een aanbod op maat.

Als je geen toestemming geeft, mogen we jouw keuze niet opslaan en kan je niet de meest relevante inhoud zien.

Ik werk voor PC219 'controleorganisme'

Kies

Werken aan een effectieve leiderschapscultuur?Het kan… met de steun van mtech+

Leiderschap, projectsubsidie, leiderschapsstijlen

voor werknemer, werkgever
3 minuten leestijd
Actueel
voor werknemer, werkgever

Een lagere productiviteit, een aantal mensen in burn-out, een hoog verloop, presenteïsme, … dit kan wijzen op een ineffectieve leiderschapscultuur binnen een organisatie. Bedrijven uit de technologische sector die hiermee aan de slag willen gaan, kunnen beroep doen op hun loopbaanfonds, mtech+, zowel voor praktische als financiële ondersteuning. We starten met een verkennend gesprek omtrent de huidige situatie en bespreken samen mogelijke antwoorden op de gestelde problemen. Indien er beslist wordt om een project op te starten om een effectieve leiderschapscultuur te installeren, kan je als bedrijf sinds 2021 een aanvraag doen voor een projectsubsidie. We verwachten hiervoor de actieve betrokkenheid van de bedrijfsleiding. Het is immers niet mogelijk om een nieuwe leiderschapscultuur te ontwikkelen wanneer de bedrijfsleiding niet bereid is om hier ook zelf in te groeien. Een andere voorwaarde is openheid zodat mtech+ hierover binnen de sector mag communiceren. Als loopbaanfonds hebben we de opdracht om onze bedrijven aan te zetten om te werken aan goed leiderschap. Getuigenissen van dergelijke projecten helpen ons hierbij. Daarnaast moet er met het project een duurzaam en innovatief resultaat nagestreefd worden. Projecten gericht op een blijvende en vernieuwde leiderschapscultuur worden financieel ondersteund (tot 10.000,-euro/project)

Audi Brussel en Sabca Lummen investeren in effectief leiderschap

‘De kwaliteit van het leiderschap bepaalt het succes van de organisatie.’ Vanuit deze visie startte Jo Van Roye als HR Manager in 2018 het traject van Audi Brussel waarbij elke laag van de hiërarchie hetzelfde leiderschapsprogramma zou doorlopen. Men bracht ook de heersende leiderschapsstijlen in kaart en werkte door bewustmaking en coaching de ineffectieve stijlen het bedrijf uit. Het geheel werd ingebed in een breder HR verhaal: naast interne expertise, ontwikkelde men een aantal tools om de duurzaamheid van de verandering te borgen, er werd een link gelegd naar de 7 waarden van Audi en ook de externe psycho-sociale dienst van Audi werd betrokken. Dit leidde tot een mooi resultaat dat 5 jaar na de start nog steeds zijn vruchten afwerpt. Audi Brussel blijft vandaag nog investeren in het onderhouden van deze leiderschapscultuur, de perfectie bij menselijke aangelegenheden wordt immers nooit bereikt.

Momenteel wordt de laatste hand gelegd aan het projectplan voor de transformatie naar een effectieve leiderschapscultuur bij de technische bedrijfseenheid van Sabca in Lummen. General Manager, Stephan De Koninck, heeft hiervoor een budget vrijgemaakt, met instemming van het moederbedrijf. Deze laatste ziet dit als een pilootproject dat later eventueel verder uitgerold kan worden in andere afdelingen. Net zoals Audi Brussel, doet Sabca Lummen beroep op de expertise van PerCo. Zij zijn bedreven in het begeleiden van organisaties op vlak cultuurverandering. Aan de hand van hun CCS tool brengen zij de ‘as is’- leiderschapscultuur van het bedrijf in kaart op basis van hoe werknemers zich gedragen, hoe ze met elkaar omgaan en communiceren. Daarna wordt de ‘to be’ cultuur besproken en een plan uitgewerkt om te evolueren naar de gewenste situatie. Mtech+ draagt een financieel steentje bij en supportert langs de zijlijn.


Wil je meer weten over effectief leiderschap?

We vertellen je er graag alles over in het artikel 'Effectief leiderschap: wat is het en waarom is het zo belangrijk?'

Is men in jouw bedrijf ook op zoek naar meer effectieve leiderschapscultuur?

Neem dan contact op met mtech+, we helpen je graag verder.