Kies jouw groep en regio!

Ieder fonds een aanbod op maat.

Als je geen toestemming geeft, mogen we jouw keuze niet opslaan en kan je niet de meest relevante inhoud zien.

Ik werk voor PC219 'controleorganisme'

Kies

Subsidies voor bedrijfsopleidingen

Financiële steun bij het organiseren van een opleiding voor jouw medewerkers.

Door mtech+
voor werkgever
Subsidie
Door mtech+
voor werkgever

Je organiseert een om- of bijscholing, theoretisch of praktisch van aard, voor jouw medewerker(s)? Dan kan je genieten van een financiële tegemoetkoming.

Subsidiebudget

Per bedrijf voorzien we een subsidiebudget voor arbeiders en bedienden dat gebruikt kan worden voor subsidies voor bedrijfsopleidingen. Dit budget wordt jaarlijks per bedrijf vastgelegd op basis van het aantal arbeiders en bedienden op 30 september en als volgt toegekend:

Arbeiders 
Bedienden
 • Basisbudget voor een bedrag van 3000 euro per bedrijf
 • Vanaf meer dan 100 arbeiders: + 30 euro per arbeider
 • Basisbudget voor een bedrag van 3000 euro per bedrijf
 • Vanaf meer dan 100 bedienden: + 30 euro per bediende


Binnen onze bedrijfsopleidingen maken we onderscheid tussen formele en informele opleidingen. Het niet opgebruikt budget op het einde van het kalenderjaar is niet overdraagbaar naar het volgende kalenderjaar.

Opgelet: voor de bedienden is 2021 een overgangsjaar. Het budget gaat pas in vanaf 01.07.2021 en wordt gehalveerd, dossiers van voor 01.07.2021 worden uitbetaald op basis van de vroeger geldende principes.

Formele opleiding

Dit is een door het bedrijf georganiseerde opleiding, los van de werkplek van de werknemer.

● Gaat door binnen normale arbeidstijd en alle opleidingsuren worden beschouwd als gepresteerde arbeidsuren.

● Aanvraag kan voor opleidingen vanaf minimaal 1 uur

● Vindt plaats binnen jouw bedrijf of extern, met een interne of externe lesgever. Het aanduiden van een mentor bij het organiseren van een opleiding met interne lesgever is een voorwaarde om een tussenkomst te bekomen. De aangeduide mentor volgde de opleiding “Train de trainer” / “mentorschap op de werkvloer”. Indien de mentor dit nog niet gevolgd heeft, gelieve contact op te nemen.

Voldoet de opleiding aan bovenstaande voorwaarden? Dan geniet je van een tussenkomst van 15 euro / uur voor arbeiders en bedienden.

Bij opleiding voor arbeiders en bedienden kan je genieten van een extra tussenkomst van 50% die niet van het bedrijfsbudget gaat als je de opleiding openstelt voor externe deelnemers uit de metaalsector.

Goed om weten:

Organiseer je een informatica opleiding en heb je geen computerleslokaal beschikbaar? Maak gratis gebruik van het mtech+ computerleslokaal te Zwijnaarde. Wel op tijd contact opnemen om de beschikbaarheid na te vragen!

Informele opleiding

Dit is een door het bedrijf georganiseerde opleiding, on the job training.

Deze overdracht van kennis en vaardigheden gebeurt op de werkplek zelf en wordt vaak georganiseerd voor nieuwelingen die in dienst komen, bij jobrotatie, mutatie van de ene functie naar de andere of bij ingebruikname van een nieuwe productielijn, machine of werkmethode.

De opleiding kan worden gegeven door een interne collega, een externe lesgever alsook een leverancier van een nieuwe machine of productielijn.

 • Gaat door binnen normale arbeidstijd en alle opleidingsuren worden beschouwd als gepresteerde arbeidsuren.
 • Duurt in totaal minstens 32 uur.
 • Vindt plaats binnen jouw bedrijf, met een interne of externe lesgever. Het aanduiden van een mentor bij het organiseren van informele opleiding is een voorwaarde om een tussenkomst te bekomen. De aangeduide mentor volgde de opleiding “Train de trainer” / “mentorschap op de werkvloer”. Indien de mentor dit nog niet gevolgd heeft, gelieve contact op te nemen.

Voldoet de opleiding aan bovenstaande voorwaarden? Dan geniet je als werkgever van een tussenkomst van 7 euro per uur. Dit met een maximum van 160 uur opleiding per werknemer per kalenderjaar. De 160 uren kunnen uitgesplitst worden over verschillende trajecten.

Voor wie?

 • Alle werknemers in de metaal en technologiesector met een vast (bepaalde en onbepaalde duur) contract;
 • Arbeiders met een interim-contract, wanneer aangetoond kan worden dat de interim medewerker reeds 6 maanden met een contract (on)bepaalde duur in dienst is en wanneer de opleiding plaatsvond tijdens maximaal de laatste 8 maanden interim-periode.
 • Aanvragen zijn mogelijk zowel per individu als voor een groep.

Nieuw! Interimarbeiders met een tewerkstelling in het bedrijf/pc 111 na de interimperiode

De onderneming kan een aanvraag indienen voor een arbeider in interimstatuut. De subsidiëring gebeurt na de bewijsvoering van de contractuele tewerkstelling (contract van bepaalde/onbepaalde duur).

Hoe kan je deze subsidie aanvragen?

 1. Vraag de tussenkomst voor aanvang van de opleiding aan door het aanvraagformulier in te vullen (bedienden) of een mail te sturen naar [email protected] (arbeiders).
 2. Ben je een werkgever met arbeiders? Dan wordt ook gevraagd om de korte bevraging opleidingsbeleid in te vullen.
 3. Consulteer altijd wanneer een ondernemingsraad of syndicale delegatie van toepassing is en voorzie in formeel overleg.
 4. Wij beoordelen de aanvragen en betalen jou uit op basis van de aanwezigheidslijsten na afronding van de opleiding (dit ten laatste 3 maanden na de laatste opleidingsdag).

Attestering opleidingsplan

Ben je een onderneming met een ondernemingsraad (of bij ontstentenis: een Comité voor Preventie en Bescherming op het Werk)? Dan dien je jaarlijks te attesteren dat het opleidingsplan ter advies is voorgelegd aan de ondernemingsraad (of bij ontstentenis aan de vakbondsdelegatie).

Het opleidingsplan zelf dient niet ingediend te worden, enkel de attestering. Bekijk hier de ‘attestering opleidingsplan arbeiders‘ en ‘attestering opleidingsplan bedienden‘. Dit attest geldt voor 1 kalenderjaar en kan je ons vóór 31 maart van elk jaar bezorgen via [email protected].