Subsidies voor bedrijfsopleidingen - mtech+

Kies jouw groep en regio!

Ieder fonds een aanbod op maat.

Als je geen toestemming geeft, mogen we jouw keuze niet opslaan en kan je niet de meest relevante inhoud zien.

Ik werk voor PC219 'controleorganisme'

Kies

Subsidies voor bedrijfsopleidingen

Financiële steun bij het organiseren van een opleiding voor jouw medewerkers.

Door mtech+
voor werkgever
Subsidie
Door mtech+
voor werkgever

Je organiseert een om- of bijscholing, theoretisch of praktisch van aard, voor jouw medewerker(s)? Dan kan je genieten van een financiële tegemoetkoming.

Subsidiebudget

Per bedrijf voorzien we een subsidiebudget voor arbeiders en bedienden dat gebruikt kan worden voor subsidies voor bedrijfsopleidingen. Dit budget wordt jaarlijks per bedrijf vastgelegd op basis van het aantal arbeiders en bedienden op 30 september en als volgt toegekend:

Arbeiders 
Bedienden
 • Basisbudget voor een bedrag van 3000 euro per bedrijf
 • Vanaf meer dan 100 arbeiders: + 30 euro per arbeider
 • Basisbudget voor een bedrag van 3000 euro per bedrijf
 • Vanaf meer dan 100 bedienden: + 30 euro per bediende

 

Binnen onze bedrijfsopleidingen maken we onderscheid tussen formele en informele opleidingen. Het niet opgebruikt budget op het einde van het kalenderjaar is niet overdraagbaar naar het volgende kalenderjaar.

Formele opleiding

Dit is een door het bedrijf georganiseerde opleiding, los van de werkplek van de werknemer.

● Gaat door binnen normale arbeidstijd en alle opleidingsuren worden beschouwd als gepresteerde arbeidsuren.

● Aanvraag kan voor opleidingen vanaf minimaal 1 uur.

● Vindt plaats binnen jouw bedrijf of extern, met een interne of externe lesgever.

Voldoet de opleiding aan bovenstaande voorwaarden? Dan geniet je van een tussenkomst van 15 euro/uur/deelnemer voor arbeiders en bedienden.

Je kan ook genieten van een extra tussenkomst van 50% die niet van het bedrijfsbudget gaat als je de opleiding openstelt voor minimaal vier externe deelnemers uit de metaal- en technologische industrie. Openstellen van de opleiding gebeurt minimaal 4 weken op voorhand.

Goed om weten:

Organiseer je een informatica opleiding en heb je geen computerleslokaal beschikbaar? Maak gratis gebruik van het mtech+ computerleslokaal te Zwijnaarde. Wel op tijd contact opnemen om de beschikbaarheid na te vragen!

Informele opleiding

Dit is een door het bedrijf georganiseerde opleiding, on the job training.

Deze overdracht van kennis en vaardigheden gebeurt op de werkplek zelf en wordt vaak georganiseerd voor nieuwelingen die in dienst komen, bij jobrotatie, mutatie van de ene functie naar de andere of bij ingebruikname van een nieuwe productielijn, machine of werkmethode.

De opleiding kan worden gegeven door een interne collega, een externe lesgever alsook een leverancier van een nieuwe machine of productielijn.

 • Gaat door binnen normale arbeidstijd en alle opleidingsuren worden beschouwd als gepresteerde arbeidsuren.
 • Duurt in totaal minstens 32 uur.
 • Vindt plaats binnen jouw bedrijf, met een interne of externe lesgever. Het aanduiden van een mentor bij het organiseren van informele opleiding is een voorwaarde om een tussenkomst te bekomen. De aangeduide mentor volgde de opleiding “Train de trainer” / “mentorschap op de werkvloer”. Indien de mentor dit nog niet gevolgd heeft, gelieve contact op te nemen.

Voldoet de opleiding aan bovenstaande voorwaarden? Dan geniet je als werkgever van een tussenkomst van 7 euro/uur/deelnemer. Dit met een maximum van 160 uur opleiding per werknemer per kalenderjaar. De 160 uren kunnen uitgesplitst worden over verschillende trajecten.

Voor wie?

 • Alle werknemers in de metaal- en technologische industrie met een vast (bepaalde en onbepaalde duur) contract.
 • Aanvragen zijn mogelijk zowel per individu als voor een groep.
 • Nieuw! Aanvraag is ook mogelijk voor een arbeider in interim-statuut. Wanneer de arbeider vervolgens, na de interim-periode, in dienst treedt en tenminste 6 maand onder een contract van (on)bepaalde duur aan het werk is, zal de subsidie kunnen worden uitbetaald. Voorwaarde hierbij is dat de opleiding plaatsvond tijdens maximaal de laatste 8 maanden van de interim-periode. Ter bewijs van de contractuele tewerkstelling (na de interim-periode) vragen wij jou om dit document in te vullen en door te sturen naar [email protected]. Zo kunnen wij overgaan tot de uitbetaling.

 

Hoe kan je deze subsidie aanvragen?

 1. Vraag de tussenkomst voor aanvang van de opleiding aan door een aanvraagformulier in te vullen voor bedienden of hier voor arbeiders.
  • Let op! Wil je een formele opleiding openstellen, dan moet je dat minimaal 4 weken voor aanvang van de opleiding aanvragen.
 2. Ben je een werkgever met arbeiders?
 3. Consulteer, wanneer van toepassing, de ondernemingsraad of syndicale delegatie en voorzie in formeel overleg.
 4. Na het einde van de opleiding bezorg je ons alle nodige documenten (zoals de aanwezigheidslijst). Dit gebeurt ten laatste 1 maand na de opleiding.
 5. Wij beoordelen de aanvragen en betalen jou uit op basis van de aanwezigheidslijsten na afronding van de opleiding (dit ten laatste 3 maanden na de laatste opleidingsdag). Heb je geen aanwezigheidslijst? Download hier onze template.

Attestering opleidingsplan

Ben je een onderneming met een ondernemingsraad (of bij ontstentenis: een Comité voor Preventie en Bescherming op het Werk)? Dan dien je jaarlijks te attesteren dat het opleidingsplan ter advies is voorgelegd aan de ondernemingsraad (of bij ontstentenis aan de vakbondsdelegatie).

 • Het opleidingsplan zelf dient niet ingediend te worden, enkel het attest
 • Het attest kan je indienen door het op te laden in het mtech+ portaal of stuur het door naar [email protected]
 • Het attest geldt voor één kalenderjaar en zal worden opgevraagd vanaf de eerste aanvraag voor een financiële tussenkomst.

Download hier het attest opleidingsplan 2023 voor arbeiders.

Download hier het attest opleidingsplan 2023 voor bedienden.

Liever één attest voor de beide statuten? Download hier het attest.

Ben je niet zeker of je een attest opleidingsplan moet indienen?

Check dan hier even of je onderneming het attest hoeft in te dienen. Nog vragen? Neem dan gerust contact op met een mtech+ medewerker.