Subsidies voor bedrijfsopleidingen - mtech+

Kies jouw groep en regio!

Ieder fonds een aanbod op maat.

Als je geen toestemming geeft, mogen we jouw keuze niet opslaan en kan je niet de meest relevante inhoud zien.

Ik werk voor PC219 'controleorganisme'

Kies

Subsidies voor bedrijfsopleidingen

Financiële steun bij het organiseren van een opleiding voor jouw medewerkers.

Door mtech+
voor werkgever
Subsidie
Door mtech+
voor werkgever

Je organiseert een om- of bijscholing, theoretisch of praktisch van aard, voor jouw medewerker(s)? Dan kan je genieten van een financiële tegemoetkoming.

Subsidiebudget

Per bedrijf voorzien we een subsidiebudget voor arbeiders en bedienden dat gebruikt kan worden voor subsidies voor bedrijfsopleidingen. Dit budget wordt jaarlijks per bedrijf vastgelegd op basis van het aantal arbeiders en bedienden op 30 september en als volgt toegekend:

Arbeiders 
Bedienden
 • Basisbudget voor een bedrag van 3000 euro per bedrijf
 • Vanaf meer dan 100 arbeiders: + 30 euro per arbeider
 • Basisbudget voor een bedrag van 3000 euro per bedrijf
 • Vanaf meer dan 100 bedienden: + 30 euro per bediende

 

Binnen onze bedrijfsopleidingen maken we onderscheid tussen formele en informele opleidingen. Het niet opgebruikt budget op het einde van het kalenderjaar is niet overdraagbaar naar het volgende kalenderjaar.

Formele opleiding

Dit is een door het bedrijf georganiseerde opleiding, los van de werkplek van de werknemer.

● Gaat door binnen normale arbeidstijd en alle opleidingsuren worden beschouwd als gepresteerde arbeidsuren.

● Aanvraag kan voor opleidingen vanaf minimaal 1 uur.

● Vindt plaats binnen jouw bedrijf of extern, met een interne of externe lesgever.

Voldoet de opleiding aan bovenstaande voorwaarden? Dan geniet je van een tussenkomst van 15 euro/uur/deelnemer voor arbeiders en bedienden.

Je kan ook genieten van een extra tussenkomst van 50% die niet van het bedrijfsbudget gaat als je de opleiding openstelt voor minimaal vier externe deelnemers uit de metaal- en technologische industrie. Openstellen van de opleiding gebeurt minimaal 4 weken op voorhand.

Informele opleiding

Dit is een door het bedrijf georganiseerde opleiding, on the job training.

Deze overdracht van kennis en vaardigheden gebeurt op de werkplek zelf en wordt vaak georganiseerd voor nieuwelingen die in dienst komen, bij jobrotatie, mutatie van de ene functie naar de andere of bij ingebruikname van een nieuwe productielijn, machine of werkmethode.

De opleiding kan worden gegeven door een interne collega, een externe lesgever alsook een leverancier van een nieuwe machine of productielijn.

 • Gaat door binnen normale arbeidstijd en alle opleidingsuren worden beschouwd als gepresteerde arbeidsuren.
 • Duurt in totaal minstens 32 uur.
 • Vindt plaats binnen jouw bedrijf, met een interne of externe lesgever. Het aanduiden van een mentor bij het organiseren van informele opleiding is een voorwaarde om een tussenkomst te bekomen. De aangeduide mentor volgde de opleiding “Train de trainer” / “mentorschap op de werkvloer”. Indien de mentor dit nog niet gevolgd heeft, gelieve contact op te nemen.

Voldoet de opleiding aan bovenstaande voorwaarden? Dan geniet je als werkgever van een tussenkomst van 7 euro/uur/deelnemer. Dit met een maximum van 160 uur opleiding per werknemer per kalenderjaar. De 160 uren kunnen uitgesplitst worden over verschillende trajecten.

Voor wie?

 • Alle werknemers in de metaal- en technologische industrie met een vast (bepaalde en onbepaalde duur) contract.
 • Aanvragen zijn mogelijk zowel per individu als voor een groep.
 • Nieuw! Aanvraag is ook mogelijk voor een arbeider in interim-statuut. Wanneer de arbeider vervolgens, na de interim-periode, in dienst treedt en tenminste 6 maand onder een contract van (on)bepaalde duur aan het werk is, zal de subsidie kunnen worden uitbetaald. Voorwaarde hierbij is dat de opleiding plaatsvond tijdens maximaal de laatste 8 maanden van de interim-periode. Ter bewijs van de contractuele tewerkstelling (na de interim-periode) vragen wij jou om dit document in te vullen en door te sturen naar [email protected]. Zo kunnen wij overgaan tot de uitbetaling.

 

Hoe kan je deze subsidie aanvragen?

 1. Vraag de tussenkomst aan via het mtech+ portaal   tot 1 maand na einddatum.
  • Let op! Wil je een formele opleiding openstellen, dan moet je dat minimaal 4 weken voor aanvang van de opleiding aanvragen.
  • Enkel met de correcte portaalrol kan je subsidies aanvragen. Heb je geen toegang? Neem dan contact op met ons.
 2. Ben je een werkgever met arbeiders?
  • Dan wordt ook gevraagd om de korte bevraging opleidingsbeleid in te vullen.
  • Geeft een interne collega les aan arbeiders? Voeg dan ook dit ingevulde document voor mentoring toe via het portaal.
 3. Consulteer, wanneer van toepassing, de ondernemingsraad of syndicale delegatie en voorzie in formeel overleg.
 4. Na het einde van de opleiding kan je alle nodige documenten (zoals de aanwezigheidslijst) opladen via het portaal. Dit gebeurt ten laatste 1 maand na de opleiding.
 5. Wij beoordelen de aanvragen en betalen jou uit op basis van de aanwezigheidslijsten na afronding van de opleiding (dit ten laatste 3 maanden na de laatste opleidingsdag). Heb je geen aanwezigheidslijst? Download hier onze template.

Het opleidingsplan en attest

<20 werknemers ≥ 20 werknemers
Niet verplicht om een opleidingsplan op te maken Verplicht om een opleidingsplan op te maken tegen 31 maart
Geen opleidingsplan of attest indienen bij mtech+ Het opleidingsplan en attest indienen via het mtech+ portaal*

*Heb je een ondernemingsraad (OR) of een Comité voor Preventie en Bescherming op het Werk (CPBW)? Dan dien je jaarlijks te attesteren dat het opleidingsplan ter advies is voorgelegd aan OR (of bij ontstentenis aan de vakbondsdelegatie). Het attest geldt voor één kalenderjaar en zal worden opgevraagd vanaf de eerste aanvraag voor een financiële tussenkomst.

Bedrijven met >20 werknemers die geen OR, CPBW of vakbondsdelegatie hebben moeten enkel het opleidingsplan indienen.

 

Het opleidingsplan en attest indienen via het mtech+ portaal

Het attest kan je indienen door het op te laden in het mtech+ portaal. Let op! Enkel met de correcte portaalrol kan je dit doen. Neem contact op met ons als je nog niet de correcte rol hebt.

Template attest opleidingsplan