CAO verplichtingen rond opleiding - mtech+

Kies jouw groep en regio!

Ieder fonds een aanbod op maat.

Als je geen toestemming geeft, mogen we jouw keuze niet opslaan en kan je niet de meest relevante inhoud zien.

Ik werk voor PC219 'controleorganisme'

Kies

CAO verplichtingen rond opleiding

cao-verplichtingen, opleidingsattest, opleidingsplan, opleidingsCV

voor werkgever
3 minuten leestijd
Actueel
voor werkgever

Al bezig met je opleidingsplan? Maak er snel werk van!

Ontdek hieronder een overzicht van wat de wettelijke verplichtingen zijn wat betreft het aanbieden van opleidingen aan werknemers.

Opleidingsplan

Wist je dat…

 • elk bedrijf met meer dan 20 werknemers (arbeiders en bedienden samen) jaarlijks een opleidingsplan moet opmaken?
 • het opleidingsplan voor 31 maart moet opgemaakt worden?
 • het opleidingsplan een overzicht geeft van de jaarlijks geplande opleidingsactiviteiten per doelgroep in de onderneming en een antwoord biedt op de opleidingsnoden van de medewerkers en de onderneming?
 • het plan minimaal de formele en informele opleidingen bevat en uitlegt op welke wijze het bijdraagt aan de realisatie van het individueel opleidingsrecht?
 • als je een ondernemingsraad, syndicale delegatie of comité voor preventie hebt binnen je bedrijf, je het plan aan één van deze organen moet voorleggen?
 • de uitvoering van het opleidingsplan door één van bovengenoemde organen geëvalueerd zal worden?
 • als er geen overlegorganen aanwezig zijn in je bedrijf, je het plan moet voorleggen aan je werknemers en zij deze moeten evalueren?

Op zoek naar een voorbeeld van een opleidingsplan? Of neem een kijkje naar de flow aanpak opleidingsplan.

OpleidingsCV

Het sectoraal akkoord 2007-2008 voor de metaal- en technologische sector (PC 111 en 209) voorziet dat elke onderneming voor elke werknemer vanaf 1 januari 2008 (PC 111) en 1 juli 2008 (PC 209) een opleidingsCV invult en bijhoudt

Het is een inventaris van de uitgeoefende functies en gevolgde formele en informele opleidingen tijdens de tewerkstelling in de betrokken onderneming. De werkgever dient jaarlijks (bv. tegelijkertijd met het overmaken van de fiscale fiche of de jaarlijkse loonstaat) een kopie van het opleidingsCV aan de werknemer te overhandigen, evenals bij uitdiensttreding van de werknemer.

Individueel opleidingsrecht

Wist je dat…

 • alle werknemers uit onze sector beschikken over een “individueel opleidingsrecht”?
 • dit recht betrekking heeft op zowel formele als informele opleidingen (die rechtstreeks verband houden met het werk)?
 • de opleiding eveneens betrekking kan hebben op materies inzake het welzijnsbeleid?
 • in onze sector, bij een voltijdse tewerkstelling, dit recht voor arbeiders en bedienden minimaal 32 uur bedraagt in 2024, 36 uur in 2025 en 40 uur in 2026? 

Voor de toepassing van dit individueel opleidingsrecht werd door de sociale partners van de sector afgesproken dat er minimaal jaarlijks een gesprek met de werknemer voorzien wordt, waar de opleidingsnoden besproken worden. Zowel het verwerven van competenties vereist voor de uitoefening van de huidige rol als andere toekomstgerichte competenties voor de huidige of voor een nieuwe rol, maken onderdeel uit van dit opleidingsgesprek.  

Het jaarlijks opleidingsrecht is overdraagbaar naar het volgend kalenderjaar. De genoten opleidingen worden opgenomen en bijgehouden in het opleidingsCV. 

Vind meer informatie of bekijk de veelgestelde vragen via deze pagina (klik door op FAQ - Frequently Asked Questions).

Federal Learning Account (FLA)

De FLA is een digitale toepassing, die werknemers een overzicht geeft van hun individueel opleidingsrecht. Werknemers kunnen er op elk moment nagaan op hoeveel opleidingsdagen en/of -uren ze recht hebben. 

Werkgevers dienen de gegevens over gevolgde opleidingen in deze applicatie te registreren. Dit zou vanaf 1 juni 2024 in werking treden. Er wordt rekening gehouden met vertraging in het toegankelijk maken van de applicatie. Niettemin is het belangrijk om als werkgever vanaf begin 2024 bij te houden hoeveel uren opleiding elke werknemer gevolgd heeft.

mtech+ ondersteunt jouw opleidingsinspanningen!

We ondersteunen jouw inspanningen zowel met een eigen, kosteloos en kwaliteitsvol aanbod aan opleidingen, als financieel. 

Wil je als bedrijf in 2024 een financiële tussenkomst voor opleiding aanvragen bij mtech+ dan dienen bij de eerste aanvraag volgende documenten bezorgd te worden:

 • het opleidingsplan, indien het bedrijf meer dan 20 werknemers telt.
 • het “attest opleidingsplan”, indien de onderneming een ondernemingsraad, syndicale delegatie of comité voor preventie en bescherming op het werk heeft. Het attest geeft aan dat het opleidingsplan aan één van deze organen voorgelegd werd ter advies.

Meer info over het opleidingsplan of ben je op zoek naar het opleidingsattest voor zowel arbeiders als bedienden? Klik hier. Andere vragen? Contacteer ons.