Opleidingsplan en -attest - mtech+

Kies jouw groep en regio!

Ieder fonds een aanbod op maat.

Als je geen toestemming geeft, mogen we jouw keuze niet opslaan en kan je niet de meest relevante inhoud zien.

Ik werk voor PC219 'controleorganisme'

Kies

Opleidingsplan en -attest

voor werkgever

Opleidingsplan

Ieder bedrijf met meer dan 20 werknemers (arbeiders en bedienden samen) moet jaarlijks tegen 31 maart een opleidingsplan opmaken. Dit is een overzicht van de opleidingsbehoeften in alle afdelingen en van alle personeelsgroepen en de wijze waarop er aan tegemoet gekomen wordt.

Klik hier voor de flow en hier voor enkele FAQ.

Opleidingsattest

Sedert 2019 is er binnen de metaalverwerkende en technologische industrie (PC 111 en 209) een bijkomende voorwaarde om financiële ondersteuning bij de loopbaanfondsen aan te vragen. In de CAO’s voor zowel arbeiders als bedienden is opgenomen dat de bedrijven met een OR (of bij ontstentenis een CPBW) jaarlijks moeten attesteren dat het opleidingsplan ter advies is voorgelegd aan de OR of, bij ontstentenis, aan de SD.

Door aflevering van dit attest, vervalt vanaf 2021 de verplichting, om een extra positief advies van OR of SD in te leveren bij subsidieaanvragen met deelname van bedienden die tot de risicogroep behoren. Voor bedrijven die geen OR, SD of CPBW, zal iedere subsidieaanvraag voorgelegd worden aan de provinciaal secretarissen.

Opleidingsattest voor bedienden

Opleidingsattest voor arbeiders