Opleidingsbudget - mtech+

Kies jouw groep en regio!

Ieder fonds een aanbod op maat.

Als je geen toestemming geeft, mogen we jouw keuze niet opslaan en kan je niet de meest relevante inhoud zien.

Ik werk voor PC219 'controleorganisme'

Kies

Opleidingsbudget

Ontvang sectorsteun voor opleiding van je werknemers.

Door mtech+
voor werkgever
Subsidie
Door mtech+
voor werkgever

Organiseert je bedrijf zelf opleidingen of werk je samen met een opleidingspartner?

Als bedrijf in de metaal- en technologiesector kan je een tussenkomst in de kosten van je opleidingen ontvangen.

Organiseer je opleiding en betaal rechtstreeks aan je opleidingsverstrekker, vul online je aanvraag in en ontvang na de opleiding je sectorsteun.

Voor wie?

Subsidie voor bedrijven om werknemers op te leiden. Zij moeten door een arbeidsovereenkomst van bepaalde of onbepaalde duur verbonden zijn aan jouw bedrijf. Uitzendkrachten en zaakvoerders komen niet in aanmerking voor tussenkomst.

Hoeveel bedraagt de maximale subsidie voor uw bedrijf per jaar?

De maximale subsidie voor het lopende jaar hangt af van het aantal arbeiders/bedienden bij jou in dienst op 30/9 van het voorgaande jaar:

Arbeiders Bedienden
< 5 arbeiders €260 per arbeider < 5 bedienden €260 per bediende*
5 of meer arbeiders €15 per arbeider + €1.240 forfaitair 5 of meer bedienden €15 per bediende + €1.240 forfaitair

Het opleidingsbudget kan omgezet worden in gratis opleidingsdagen

Welke opleidingen komen in aanmerking?

 1. Formele opleidingen (bedrijfsopleidingen):

   • Formeel geplande trainingen, op je bedrijf of op locatie met een interne of externe lesgever.
   • Alle opleidingen klassikaal of digitaal vanaf 4u.
 2. Informele opleidingen (on-the-job-training):
   • De medewerkers leren op informele manier taken van een collega.
   • Opleiding moet min. 32u en mag max. 160u duren.
   • De collega-opleider moet vaardig zijn in het overdragen van kennis.
    Het volgen van de mentoropleiding kan hem/haar hierbij ondersteunen.

Komen niet in aanmerking voor subsidie:

   • Opleidingen van minder dan 4u
   • Gratis opleidingen (externe lesgever)
   • Opleidingen buiten de werktijd zonder enige vorm van compensatie

Hoe wordt het subsidiebedrag berekend?

 1. Formele opleidingen (bedrijfsopleidingen): €25 per uur per deelnemer met een maximum van €200 per dag
 2. Informele opleidingen (on-the-job-trainingen): €7 per uur per deelnemer

De subsidie kan nooit meer bedragen dan je beschikbaar opleidingsbudget.

Hoe subsidie aanvragen?

Subsidieaanvragen voor formele opleidingen kan je indienen tot 2 maanden na de startdag van de opleiding binnen het lopend kalenderjaar. Subsidieaanvragen voor informele opleidingen dien je ten minste 2 weken vóór de start van de opleiding in:

Stappenplan:

 • Een medewerker van mtech+ Limburg behandelt jouw aanvraag en keurt goed:
  • Algemene voorwaarden:
   • Indien je bedrijf de verplichting heeft het opleidingsplan op te maken, dan is het bezorgen van dat document aan mtech+ een voorwaarde om subsidie te verkrijgen.
   • Indien je bedrijf ook de verplichting heeft het attest opleidingsplan op te maken, dan is het bezorgen van dit ondertekend attest aan mtech+ een bijkomende voorwaarde om subsidie te verkrijgen.
  • Voor informele opleidingen:
   • Je dient de aanvraag ten minste 2 weken vóór de start van de on-the-job-training in.
   • Een medewerker van mtech+ Limburg plant een gesprek in met de collega-opleider met het oog op de wijze van kennisoverdracht.
 • Je laat het aanwezigheidsformulier met vermelding van de gevolgde uren paraferen door de deelnemer(s) en de trainer of vraagt een deelnameattest van de gevolgde opleiding.
 • Je betaalt de opleidingsfacturen zelf.
 • Na de opleiding bezorg je ons een bewijs van aanwezigheid: het ingevuld en geparafeerd aanwezigheidsformulier of een deelnameattest. Vraag je subsidie aan na de start, mag je het bewijs van aanwezigheid meteen mee indienen.
 • mtech+ Limburg betaalt je subsidie voor de gevolgde opleiding.