Opleidingsbudget - mtech+

Kies jouw groep en regio!

Ieder fonds een aanbod op maat.

Als je geen toestemming geeft, mogen we jouw keuze niet opslaan en kan je niet de meest relevante inhoud zien.

Ik werk voor PC219 'controleorganisme'

Kies

Opleidingsbudget

Ontvang sectorsteun voor opleiding van je werknemers.

Door mtech+
voor werkgever
Subsidie
Door mtech+
voor werkgever

Organiseert je bedrijf zelf opleidingen of werk je samen met een opleidingspartner?

Als bedrijf in de metaal- en technologiesector kan je een tussenkomst in de kosten van je opleidingen ontvangen.

Organiseer je opleiding en betaal rechtstreeks aan je opleidingsverstrekker, vul online je aanvraag in en ontvang na de opleiding je sectorsteun.

Voor wie?

Subsidie voor bedrijven om werknemers op te leiden. Zij moeten door een arbeidsovereenkomst van bepaalde of onbepaalde duur verbonden zijn aan uw bedrijf. Uitzendkrachten en zaakvoerders komen niet in aanmerking.

Hoeveel bedraagt de maximale subsidie voor uw bedrijf per jaar?

De maximale subsidie voor het lopende jaar hangt af van het aantal arbeiders/bedienden bij u in dienst op 30/9 van het voorgaande jaar:

Arbeiders Bedienden
< 5 arbeiders €260 per arbeider < 5 bedienden €260 per bediende*
5 of meer arbeiders €15 per arbeider + €1.240 forfaitair 5 of meer bedienden €15 per bediende + €1.240 forfaitair

Het opleidingsbudget kan omgezet worden in gratis opleidingsdagen

Welke opleidingen komen in aanmerking? NIEUW!

 1. Formele opleidingen (bedrijfsopleidingen):
 • Formeel geplande trainingen, op je bedrijf of op locatie met een interne of externe lesgever.
 • Alle opleidingen klassikaal of digitaal vanaf 4u.
 1. Informele opleidingen (on the job training):
 • De medewerkers leren op informele manier taken van een collega die hen opleidt.
 • Opleiding moet min. 32u en mag max. 160u duren.
 • De collega-opleider moet vaardig zijn in het overdragen van kennis.
  Het volgen van de mentoropleiding kan hem hierbij ondersteunen.

Komen niet in aanmerking voor subsidie:

  • Opleidingen van minder dan 4u
  • Gratis opleidingen (externe lesgever)
  • Opleidingen buiten de werktijd zonder compensatie

Hoe wordt het subsidiebedrag berekend?

 1. Formele opleidingen (bedrijfsopleidingen): €25 per uur per deelnemer met een maximum van €200 per dag
 2. Informele opleidingen (on the job trainingen): €7 per uur per deelnemer

De subsidie kan nooit meer bedragen dan je beschikbaar opleidingsbudget.

Hoe subsidie aanvragen?

Vóór de start van de opleiding een aanvraag indienen via:

Stappenplan:

 • Een medewerker van mtech+ Limburg onderzoekt je aanvraag:
  • Indien je bedrijf de verplichting heeft het attest opleidingsplan op te maken, dan is het bezorgen van dit attest aan mtech+ een voorwaarde om subsidie te verkrijgen.
  • Subsidieaanvragen van bedrijven die deze verplichting niet hebben worden ter goedkeuring voorgelegd aan onze Raad van Bestuur.
  • Voor informele opleidingen: een medewerker van mtech+ Limburg plant een gesprek in met HR en de interne trainer ivm de kennisoverdracht.
 • Een medewerker van mtech+ Limburg keurt je aanvraag goed.
 • Je leidt je werknemers op.
 • Je laat het aanwezigheidsformulier met vermelding van gevolgde uren paraferen door de deelnemer(s) en de trainer.
 • Je betaalt de opleidingsfacturen zelf.
 • Na de opleiding bezorg je ons het ingevulde aanwezigheidsformulier en eventueel een kopie van de facturen.
 • mtech+ Limburg betaalt je subsidie.