Outplacement: info werkgevers - mtech+

Kies jouw groep en regio!

Ieder fonds een aanbod op maat.

Als je geen toestemming geeft, mogen we jouw keuze niet opslaan en kan je niet de meest relevante inhoud zien.

Ik werk voor PC219 'controleorganisme'

Kies

Outplacement: info werkgevers

Je bent als werkgever verplicht om in sommige ontslagsituaties outplacement aan te bieden aan de betrokken werknemer(s).

voor werkgever

Wetgeving outplacement bij individueel ontslag

Specifieke regeling: opzeg <30 weken Algemene regeling: opzeg >30 weken Medische overmacht
< 45 jaar 45 jaar of ouder, en

≥ 1 jaar anciënniteit

Opzegtermijn Opzegvergoeding
Aanbod niet verplicht Aanbod verplicht

15 dagen na einde AO

Aanbod Verplicht

4 weken na aanvang opzeg

Aanbod verplicht

15 dagen na einde AO

Aanbod verplicht

15 dagen na einde AO

Geen wettelijk kader 3*20u – 12 maanden

CAO 82 bis

Verplichting voor werknemer

60 u- 12 maanden 60u – 12 maanden

Aftrek van 4 weken opzegvergoeding

Waarde outplacement = 1/12de bruto jaarloon

min €1800

max € 5500

30u – 3 maanden

Minimale waarde van € 1800

Wanneer gaat het om een meervoudig ontslag en wanneer om een collectief ontslag?

 • meervoudig ontslag geldt voor kleine ondernemingen (<30 werknemers): minimum 3 ontslagen werknemers;
 • collectief ontslag:
  • bedrijven >30 en <100 werknemers: minimum 10 ontslagen werknemers
  • bedrijven >100 en <300 werknemers: minimum 10% ontslagen werknemers
  • bedrijven >300 werknemers: minimum 30 ontslagen werknemers

 

Outplacement voor werknemers

Ben je een onderneming uit PC 111 en of 209? We hebben een overeenkomst met 3 partners in outplacementbegeleiding waarbij we enkel in het geval dat er geen wettelijke verplichting is een financiële tussenkomst voorzien. Dit zowel in het geval van een individueel, meervoudig of collectief ontslag of bij een uitdiensttreding om medische overmacht.

Onze partners:

1. Outplacement bij individueel ontslag en meervoudig ontslag

 • Verplicht aan te bieden outplacement

Bij een verplicht aan te bieden outplacement adviseren we aan de slag te gaan met één van onze drie outplacementpartners, er is gezien het wettelijk verplichte karakter geen financiële tussenkomst.

 • Niet verplicht aan te bieden outplacement

De tussenkomst van maximaal €1800 is afhankelijk van de duurtijd van de begeleiding en gebeurt per gestarte fase:

  • Fase 1: duurt outplacement 0 tot 2 maanden, met een minimum van 20 uur, dan is er een maximale tussenkomst van €800.
  • Fase 2: duurt de outplacement tot 4 maanden langer, met een minimum van 20 uur (dus een totale duur van 0 tot 6 maanden): dan is er een tweede maximale tussenkomst van €600.
  • Fase 3: duurt de outplacement vervolgens tot 6 maanden langer, met een minimum van 20 uur (dus een totale duur van 0 tot maximaal 12 maanden): dan is er een derde maximale tussenkomst van €400.

Hoe vraag je de terugbetaling aan?

 1. Maak je keuze uit één van de drie outplacementpartners. Lees hierboven hun visie en aanpak, je kan hen steeds bevragen over hun aanpak en tarieven.
 2. Informeer mtech+ West-Vlaanderen bij opstart van een niet verplicht traject door een mail te sturen naar [email protected] met vermelding: naam betrokkene en keuze partner
 3. Je outplacementpartner naar keuze zal per fase factureren aan mtech+ West-Vlaanderen tot het maximum van de voorziene tussenkomst. Is de kost van de fase hoger dan de voorziene tussenkomst dan ontvangt u als onderneming een factuur voor de bijkomende kost vanuit uw outplacementpartner.

2. Outplacement bij medische overmacht

In dit geval ben je als werkgever verplicht om een traject van 30 uur over een periode van 3 maanden aan te bieden, met een waarde van €1800. Voor dit eerste verplichte deel (fase 1) is er geen tussenkomst vanuit mtech+ West-Vlaanderen.

Na de periode van 3 maanden kan het outplacement worden uitbreid tot een periode van maximaal 1 jaar. Voor deze vervolgfases (fase 2 & 3) kan er wel tussengekomen worden tot een maximumbedrag van €1200.

Volgende tussenkomsten zijn per opgestarte fase voorzien:

Fase 1: verplichte outplacement 0 tot 3 maanden, met een maximum van 30 uur, geen tussenkomst.

Fase 2: wordt het outplacement uitgebreid met 3 maanden, met een minimum van 30 uur (dus een totale duur van 0 tot 6 maanden), maximale tussenkomst van €750.

Fase 3: wordt het outplacement uitgebreid met 6 maanden, met een minimum van 20 uur (dus een totale duur van 0 tot 12 maanden), maximale tussenkomst van €450.

Hoe vraag je de terugbetaling aan?

 1. Maak je keuze uit één van de drie outplacementpartners. Je kan hen steeds bevragen over hun aanpak en tarieven.
 2. Informeer mtech+ West-Vlaanderen bij opstart van de verlening van het traject door een mail te sturen naar [email protected] met vermelding: naam betrokkene en keuze partner
 3. Je outplacementpartner naar keuze zal per fase facturen aan mtech+ West-Vlaanderen tot het maximum van de voorziene tussenkomst. Is de kost van de fase hoger dan de voorziene tussenkomst dan ontvangt u als onderneming een factuur voor de bijkomende kost vanuit uw outplacementpartner.

3. Outplacement bij collectief ontslag

Wordt je als onderneming geconfronteerd met een collectief ontslag? Laat jouw medewerkers begeleiden door één van onze partners. In eerste instantie voorziet de VDAB in een financiële tussenkomst in de kost van het outplacement. Eventueel kunnen wij als loopbaanfonds een aanvullende financiële ondersteuning bieden.

Hoe ga je van start?

 1. Samen met één van onze outplacementpartners ga je als aan de slag om de ontslagbegeleiding zo efficiënt mogelijk te organiseren.
 2. Vraag een tussenkomst aan bij de VDAB.
 3. Voor de eventuele bijkomende tussenkomst bij mtech+ West-Vlaanderen bezorg je ons volgende documenten*:
  • Alle facturen betaald in het kader van het outplacement
  • Het overzicht van de terugbetaling door de VDAB

*opgelet: deze documenten moeten binnen 1 jaar na de laatste terugbetaling door de VDAB overgemaakt worden. Zoniet, dan kunnen wij helaas niets meer voor jou betekenen.

Hoe berekenen wij de eventueel aanvullende terugbetaling?

Na tussenkomst van de VDAB komt mtech+ West-Vlaanderen tussen tot het niveau dat je per begeleide werknemer slechts €300 betaalt. Het verschil tussen deze som en de werkelijke kost na terugbetaling door de VDAB, betaalt mtech+ West-Vlaanderen terug.