Outplacement: info werkgevers - mtech+

Kies jouw groep en regio!

Ieder fonds een aanbod op maat.

Als je geen toestemming geeft, mogen we jouw keuze niet opslaan en kan je niet de meest relevante inhoud zien.

Ik werk voor PC219 'controleorganisme'

Kies

Outplacement: info werkgevers

Je bent als werkgever verplicht om in sommige ontslagsituaties outplacement aan te bieden aan de betrokken werknemer(s).

voorwerkgever

Wetgeving outplacement bij individueel ontslag

Specifieke regeling: opzeg <30 weken Algemene regeling: opzeg >30 weken Medische overmacht
< 45 jaar 45 jaar of ouder, en

≥ 1 jaar anciënniteit

Opzegtermijn Opzegvergoeding
Aanbod niet verplicht Aanbod verplicht

15 dagen na einde AO

Aanbod Verplicht

4 weken na aanvang opzeg

Aanbod verplicht

15 dagen na einde AO

Aanbod verplicht

15 dagen na einde AO

Geen wettelijk kader 3*20u – 12 maanden

CAO 82 bis

Verplichting voor werknemer

60 u- 12 maanden 60u – 12 maanden

Aftrek van 4 weken opzegvergoeding

Waarde outplacement = 1/12de bruto jaarloon

min €1800

max € 5500

30u – 3 maanden

Minimale waarde van € 1800

Outplacement voor arbeiders

Wat we voor arbeiders kunnen betekenen?

Ben je een onderneming uit Paritair Comité 111 en gelegen in West-Vlaanderen? Regel je een professionele outplacementbegeleiding voor jouw arbeider(s) met onze partner RiseSmart? Dan kan je rekenen op financiële ondersteuning wanneer je aan een aantal voorwaarden voldoet.

We zetten de verschillende opties hieronder op een rijtje.

1. Outplacement bij individueel ontslag

 • Verplicht aan te bieden outplacement

We adviseren je aan de slag te gaan met RiseSmart, gezien het wettelijk verplicht kader is er geen tussenkomst vanuit mtech+.

 • Niet verplicht aan te bieden outplacement

Goed nieuws: het outplacementtraject is gratis zowel voor jou als werkgever, als voor de werknemer.

2. Outplacement bij meervoudig en collectief ontslag

Is er sprake van meervoudig of collectief ontslag? Laat jouw medewerkers begeleiden door onze partner RiseSmart. In eerste instantie voorziet de overheid een financiële tussenkomst in de kost van het outplacement. Indien van toepassing, kan je op onze aanvullende financiële ondersteuning rekenen.

Wanneer gaat het om een meervoudig ontslag en wanneer om een collectief ontslag?

 • meervoudig ontslag geldt voor kleine ondernemingen (<30 werknemers): minimum 3 ontslagen werknemers;
 • collectief ontslag:
  • bedrijven >30 en <100 werknemers: minimum 10 ontslagen werknemers
  • bedrijven >100 en <300 werknemers: minimum 10% ontslagen werknemers
  • bedrijven >300 werknemers: minimum 30 ontslagen werknemers

Een groepstraject of een individueel traject?

Wij stellen voor om een groepsoutplacement (minimaal 2 personen in begeleiding) te kiezen. In overleg met RiseSmart wordt er in specifieke gevallen een individueel traject (1 persoon) voorzien.

3. Outplacement bij medische overmacht

Bij een outplacement bij medische overmacht, en na afloop van een re-integratietraject, kan je beroep doen op een financiële tussenkomst. Deze is afhankelijk van de duurtijd van de begeleiding.

Hoe vraag je de tegemoetkoming aan?

Neem contact op met Evelien Heremans van RiseSmart via mail [email protected] of telefonisch op              +32 9 2101674 of +32 486 029048

Contacteer ons via onderstaande contactgegevens over de opstart van het traject. Daarna bezorg je ons ook de benodigde documenten zoals de factuur en bankgegevens, zodat wij het berekende bedrag correct kunnen terugbetalen.


Outplacement voor bedienden

Ben je een onderneming uit paritair comité 209? We hebben een overeenkomst met 3 partners in outplacementbegeleiding waarbij we een eventuele financiële tussenkomst kunnen doen. En dit zowel in het geval van een individueel, meervoudig of collectief ontslag of bij een uitdiensttreding om medische overmacht.

Onze partners:

1. Outplacement bij individueel ontslag en meervoudig ontslag

 • Verplicht aan te bieden outplacement

Bij een verplicht aan te bieden outplacement kan je helaas geen beroep doen op een financiële tussenkomst.

 • Niet verplicht aan te bieden outplacement

De tussenkomst van maximaal €1800 is afhankelijk van de duurtijd van de begeleiding en gebeurt per gestarte fase:

  • Fase 1: duurt outplacement 0 tot 2 maanden, met een minimum van 20 uur, dan krijg je een terugbetaling van €800.
  • Fase 2: duurt de outplacement tot 4 maanden langer, met een minimum van 20 uur (dus een totale duur van 0 tot 6 maanden): dan krijg je een tweede uitbetaling van €600.
  • Fase 3: duurt de outplacement vervolgens tot 6 maanden langer, met een minimum van 20 uur (dus een totale duur van 0 tot maximaal 12 maanden): dan krijg je een derde uitbetaling van €400.

Bijvoorbeeld: Iemand was gedurende 5 maanden in outplacement: fase 1 en 2 werden opgestart, dus je ontvangt €800 en vervolgens €600.

Hoe vraag je de terugbetaling aan?

 1. Neem met ons contact op binnen de maand na het effectieve einde van de overeenkomst, of bij de opstart van het outplacement. Dien hiervoor ook dit aanvraagformulier in.
 2. Je hoort van ons als de aanvraag al dan niet wordt goedgekeurd. Zoja, dan bezorg je ons een kopie van de betaalde factu(u)r(en).
 3. Je ziet de terugbetaling op jouw rekening verschijnen!

Opgelet: de aanvraag tot tussenkomst moet binnen het jaar na het einde van de outplacementbegeleiding gebeuren. Zoniet, dan kunnen wij helaas niets meer voor jou betekenen.

2. Outplacement bij medische overmacht

In dit geval ben je verplicht om een traject van 30 uur over een periode van 3 maanden aan te bieden, met een waarde van €1800. Voor dit eerste verplichte deel (fase 1) kunnen wij niet tegemoetkomen in de kost.

Na deze periode van 3 maanden kunnen wij het outplacement uitbreiden tot een periode van maximaal 1 jaar. Voor deze vervolgfases (fase 2 & 3) kan er wel tussengekomen worden tot een maximumbedrag van €1200.

Volgende tussenkomsten zijn per opgestarte fase voorzien:

Fase 1: duurt het verplichte outplacement 0 tot 3 maanden, met een maximum van 30 uur, en bedraagt de kost minimaal €1800, dan heb je geen recht op tussenkomst.

Fase 2: wordt het outplacement uitgebreid met 3 maanden, met een minimum van 30 uur (dus een totale duur van 0 tot 6 maanden), dan krijg je een terugbetaling van €750 (beperkt tot het factuurbedrag).

Fase 3: wordt het outplacement uitgebreid met 6 maanden, met een minimum van 20 uur (dus een totale duur van 0 tot 12 maanden), dan krijg je een terugbetaling van €450 (beperkt tot het factuurbedrag).

Hoe vraag je de terugbetaling aan?

 1. Vul dit aanvraagformulier in.
 2. Bezorg ons dit terug binnen de maand na het effectieve einde van de overeenkomst, of bij de opstart van het outplacement.

3. Outplacement bij collectief ontslag

Wordt je geconfronteerd met een collectief ontslag? Laat jouw medewerkers* begeleiden door één van onze partners. In eerste instantie voorziet de VDAB in een financiële tussenkomst in de kost van het outplacement. Eventueel kunnen wij als loopbaanfonds een aanvullende financiële ondersteuning bieden.

*De ontslagen bediende geniet van 3 tot 6 maanden begeleiding afhankelijk van zijn/haar leeftijd. Een verlengd programma (tot maximaal 1 jaar) is mogelijk wanneer de ontslagen bediende nog geen nieuwe job heeft na de begeleiding.

Hoe ga je van start?

 1. Samen met één van onze partners gaan we aan de slag om de ontslagbegeleiding zo efficiënt mogelijk te organiseren.
 2. Vraag een tussenkomst aan bij de VDAB
 3. Voor de eventuele terugbetaling bezorg je ons volgende documenten*:
  • Alle facturen betaald in het kader van het outplacement
  • Het overzicht van de terugbetaling door de VDAB
 4. Nadat wij het terug te betalen bedrag berekend hebben, zie jij de betaling op jouw rekening verschijnen!

*opgelet: deze documenten moeten binnen 1 jaar na de laatste terugbetaling door de VDAB overgemaakt worden. Zoniet, dan kunnen wij helaas niets meer voor jou betekenen.

Hoe berekenen wij de eventueel aanvullende terugbetaling?

Na tussenkomst van de VDAB kunnen wij tussenkomen tot het niveau dat je per begeleide bediende slechts €300 betaalt. Het verschil tussen deze som en de werkelijke kost na terugbetaling door de VDAB, betalen wij jou terug.