Diversiteit & Inclusie - mtech+

Kies jouw groep en regio!

Ieder fonds een aanbod op maat.

Als je geen toestemming geeft, mogen we jouw keuze niet opslaan en kan je niet de meest relevante inhoud zien.

Ik werk voor PC219 'controleorganisme'

Kies

Diversiteit & Inclusie

voor onderwijs, werkgever, werknemer, werkzoekend

De sociale partners van de metaal- en technologische industrie dragen diversiteit en inclusie hoog in het vaandel. Dat doen ze niet alleen omdat we iedereen nodig hebben als actieve deelnemer aan de arbeidsmarkt, maar ook omwille van de waarde van inclusie voor een samenleving die open staat voor iedereen.

Een actieplan voor de sector

Daarmee herbevestigen de partners dat ze streven naar rechtvaardige, inclusieve en respectvolle werkomgevingen. Dit doen de sociale partners niet alleen omdat het wettelijk verplicht is of omwille van de positieve economische effecten, maar vooral omdat ze overtuigd zijn van de ethische noodzaak ervan.

De sector wenst in de eerste plaats in te zetten op een positieve benadering van diversiteit en neemt initiatieven opdat kansengroepen een faire kans krijgen op zowel toeleiding naar, als
inclusie in onze sector. Hoe mtech+ daar de schouders onder wil zetten, lees je in ons actieplan.

Non-discriminatiecode

De sociale partners van de metaalverwerkende en technologische sectoren moedigen de bedrijven van de paritaire comités 111 en 209 aan om de volgende discriminatiecode op te nemen in hun arbeidsreglement, conform de procedure vastgelegd door de wet van 8 april 1965 tot instelling van de arbeidsreglementen.

‘Werknemers en werkgevers zijn ertoe gehouden alle regels van welvoeglijkheid, goede zeden en beleefdheid in acht te nemen, inclusief ten aanzien van bezoekers. Dit impliceert ook een onthouden van elke vorm van racisme en discriminatie en een bejegenen van iedereen met dezelfde nodige menselijke eerbied voor éénieders waardigheid, gevoelens en overtuiging. Verboden is bijgevolg elke vorm van verbaal racisme, alsook het verspreiden van racistische lectuur en pamfletten.
Ook elke discriminatie op grond van geslacht, sexuele geaardheid, ras, huidskleur, afstamming, afkomst, nationaliteit en overtuiging is verboden.’

Als je met diversiteit en inclusie in jouw onderneming aan de slag wil gaan, is de brochure ‘Intersectorale handleiding non-discriminatiecode‘ een echte aanrader.

Hulp voor HR

mtech+ werkt samen met andere sectoren om diversiteit en inclusie op de arbeidsmarkt te ondersteunen. De producten van deze samenwerking vind je hieronder. Deze mogen vrij gebruikt worden.

mtech+ ontwikkelde mee het beeldwoordenboek ‘Lassen’. Een handig hulpmiddel voor medewerkers die het Nederlands (nog) niet machtig zijn.

Volgende fiches met tips en tricks werden ontwikkeld om beter rekening te houden met normafwijkende eigenschappen van jouw huidige en toekomstige medewerkers.

Daarnaast zijn er op het internet tal van initiatieven die handige tips of hulpmiddelen aanreiken die nuttig zijn om het HR-beleid in jouw onderneming inclusiever te maken.

Opleidingen

Als je zoekt naar specifieke onderwerpen, dan wil mtech+ je ook verder helpen. De klassikale opleidingen die georganiseerd worden, staan hier. Ook de in het verleden opgenomen webinars over deze materie zal je hier terugvinden.

Rekruteren 2.0: Innovatieve Stappen naar Inclusief werven in de Metaal- en Technologische Industrie – mtech+ (mtechplus.be)

Webinar: Intergenerationeel samenwerken

Intergenerationeel samenwerken video thumbnail

Videoteasers

Vaak zijn we er ons niet van bewust dat we woorden gebruiken die kwetsen. Voor velen klinken die niet erg of zijn soms goed bedoeld. Maar voor degenen aan wie die woorden gericht zijn, komen ze soms hard binnen. De herhaling maakt het vaak nog veel erger.

Hieronder staan een aantal filmpjes die onze aandacht trekken op deze uitdrukkingen opdat we ons ervan bewust zouden zijn of worden. Ook dit materiaal mag vrij gebruikt worden.

Sensibilisering voor leeftijd

teaser leeftijd Nederlands video thumbnail

Sensibilisering voor etniciteit

NL_discriminatie_VIDEO_1_ORIGINE.mp4 video thumbnail

Sensibilisering voor gender

_NL_LS_WOODWIZE 2 - discrimination - GENDER.mp4 video thumbnail

Sensibilisering voor anders valide

_NL_LS_WOODWIZE 2 - discrimination - BEPERKINGEN video thumbnail

Goede ervaringen in de sector

Er gebeurt gelukkig al heel wat goeds in onze sector. En dat zetten we graag even in de schijnwerper.