"Werkbaar Werk", moet dat nu écht? - mtech+

Kies jouw groep en regio!

Ieder fonds een aanbod op maat.

Als je geen toestemming geeft, mogen we jouw keuze niet opslaan en kan je niet de meest relevante inhoud zien.

Ik werk voor PC219 'controleorganisme'

Kies

“Werkbaar Werk”, moet dat nu écht?

loopbaan, werkbaar werk, work life balance, werkdruk

voor werknemer, werkgever
2 minuten leestijd
Actueel
voor werknemer, werkgever

De meest recente werkbaarheidsmonitor van 2019 toont een ongunstige evolutie voor onze sector. De werkbaarheidsgraad in de metaalindustrie bedroeg in 2019 48,3%. In vergelijking met de meting van 2016, toen in de sector nog 53,9% werknemers met een werkbare job werden geteld, gaat het om een significante daling van de index. Deze cijfers dateren van voor de Coronacrisis. Rekening houdend met de impact van Corona op de arbeidsmarkt kunnen we ervan uitgaan dat deze cijfers in de periode 2019-2022 verder gedaald zijn. Personeelstekorten, ziekteverzuim, burn-out, werkstress enz. zijn alleen maar toegenomen in de laatste jaren.

Bovendien zijn tot 97 % van alle werknemers in onze sector bereid om te blijven werken tot aan hun pensioenleeftijd mocht hun werk werkbaar zijn. Dat is een haalbare kaart die ons tijd koopt om knelpuntberoepen aan te pakken.

Wat is "Werkbaar Werk"?

In de visietekst die de sociale partners van onze sector voorstelden op de staten generaal van 10-12-2018, staat het zo omschreven:

Werkbaar werk is werk dat[1]:

  • voldoende leerkansen biedt;
  • boeiend en motiverend is;
  • de werknemer niet overspannen of ziek maakt;
  • een evenwichtige werk-privé balans mogelijk maakt.

Een aantal factoren in de arbeidssituatie hebben een impact op werkbaar werk, waaronder: werkdruk, emotionele belasting, taakvariatie, autonomie, ondersteuning door de directe leiding, arbeidsomstandigheden zoals veiligheid en correcte verloning.

Deze definitie heeft het voordeel om al een indicatie te geven over mogelijke acties en is daarom bruikbaar. De gesuggereerde acties wijzen in de richting van de werkgever. Maar ook de individuele werknemer kan aan de eigen loopbaan werken.

"Werkbaar Werk": waarmee kunnen we je helpen?

Onderstaande voorbeelden tonen de mogelijkheden waarmee mtech+ Werkbaar Werk al ondersteunt.

De juiste actie vinden die op de meest gepaste manier bijdraagt tot jouw succes, zal echter niet eenvoudig zijn. Daarom is het een goed idee om je te laten bijstaan door een expert. De mtech+ medewerkers kunnen je helpen om de consultant te vinden met wie het klikt. Bovendien komt mtech+ financieel tussenbeide om de factuur te verlichten. Nog een reden om mtech+ te contacteren!


[1] Cf. Ria Bourdeaud’hui, Frank Janssens en Stephan Vanderhaeghe, Rapport Werkbaar werk in de metaalindustrie. Sectorale analyse op de Vlaamse werkbaarheidsmonitor 2004 – 2016, Stichting innovatie en arbeid, Brussel, april 2017, pag. 7.