Kies jouw groep en regio!

Ieder fonds een aanbod op maat.

Als je geen toestemming geeft, mogen we jouw keuze niet opslaan en kan je niet de meest relevante inhoud zien.

Ik werk voor PC219 'controleorganisme'

Kies

Hoe kan je na de lockdown weer duurzaam groeien als bedrijf?

voorwerkgever
4 minuten leestijd
Actueel
voorwerkgever

Start een project Werkbaar Werk met de steun van mtech+

Terug naar de essentie

COVID-19 heeft een breuk geslagen in de geschiedenis: Voor de crisis lag de werkbaarheidsgraad in Vlaanderen bedroevend laag, ondanks heel wat overheidsinitiatieven om deze op te krikken. Met de lockdown dwong het risico op ziekte onze economie op de knieën. Gezondheid, het basisthema van werkbaar werk, kreeg prioriteit. We kregen terug onder ogen wat belangrijk is terwijl de nood aan werkbaar werk nog groter werd door de corona-crisis. Voldoende reden om even stil te staan bij het waarom van werkbaar werk, de meest recente cijfers hieromtrent en de ondersteunende initiatieven van uw loopbaanfonds.

De WHY van werken aan werkbaar werk      

Het kost tijd, geld en moeite…is dit wel het juiste moment om te investeren in werkbaar werk?

Ondernemers hebben nu meer dan ooit nood aan werknemers die vol energie aan de slag gaan vanuit goesting om verder te bouwen aan de groei van hun bedrijf. Beeld je in dat jouw engineers zo gedreven zijn dat ze baan-brekende producten ontwikkelen. Wat als de productieploeg voldoende vertrouwen zou hebben om elkaar feedback te geven en dingen in

vraag te stellen waardoor ze efficiënter kunnen werken en structurele fouten vermijden. En hoe zou het zijn als de verkoopafdeling extra gemotiveerd is om de cijfers te boosten en de gemaakte beloftes te realiseren? Deze toekomst wordt mogelijk door samen met hen te werken aan de werkbaarheid van hun job. Tevreden werknemers zijn immers gemotiveerd, worden minder snel langdurig ziek en blijven langer werken in hetzelfde bedrijf. Bedrijven met aandacht voor werkbaar werk vinden gemakkelijker de juiste werknemers voor hun openstaande vacatures.

Wat zijn voor jou goede redenen om nu te investeren in werkbaar werk?

De verkeerde kant uit

Beklijvende cijfers

Sinds 2004 bevraagt de SERV via de werkbaarheidsmonitor om de 3 jaar de jobkwaliteit in Vlaanderen op vlak van werkstress, motivatie, leermogelijkheden en werk-privébalans. De eerste jaren werd er een voorzichtige groei opgetekend, van een ruime 52% in 2004 richting een vooropgestelde werkbaarheidsgraad van 60% in 2020. Na 2013 werd de gedroomde stijging van 5% in realiteit een daling tot onder het niveau van 2004. Hoe is dit mogelijk, ondanks de vele inspanningen?

Meer beklijvende cijfers op https://www.werkbaarwerk.be/werkbaarwerk/cijfers-werknemers

Cijfers 2019, SERV – Metaalsector in Vlaanderen . Hoe scoort jouw bedrijf op deze parameters?

Overdrive

De onderzoekers van de SERV verklaren deze alarmerende cijfers vanuit een economie en een arbeidsmarkt in overdrive. Zij noteerden een significante stijging van het aantal werknemers geconfronteerd met werkdruk, structureel overwerk en onvoorspelbare roosters. Dit komt door het grote aantal openstaande vacatures en de vele aanwervingen die beiden zorgen voor een bijkomende belasting. Daarbij komt de continue stroom aan veranderingen in een vaak ontwrichtend bedrijfsmodel: de digitalisering met zijn overdaad aan prikkels en de zoektocht naar steeds performantere vormen van arbeidsorganisatie in een context van intensivering van het werk, rol-onduidelijkheid en verandermoeheid. Dit houden maar weinigen vol tot hun 67ste!

Tijd voor actie

Win-win

Om de werkbaarheid van de jobs in jouw onderneming duurzaam te verhogen is er een doordacht plan nodig. Alleen als acties worden ingebed in een werkbaarheidsbeleid, haal je blijvend rendement uit je investering. En dat is de win-win waar we voor willen gaan: werkbare jobs voor duurzame groei. Om dit te kunnen realiseren sta je er als Limburgse ondernemer niet alleen voor. Je kan beroep doen op steun van de overheid en je loopbaanfonds.

De overheid

De Vlaamse en Europese overheden hebben interessante maatregelen uitgewerkt. Zo kan je met de werkbaarheidscheque tot 10.000,-euro steun krijgen voor het in kaart brengen van de werkbaarheid in jouw onderneming, mits een eigen bijdrage van 40%. Sinds kort kan je onder deze maatregel ook facturen indienen van  opleiding en begeleiding om het psychisch welzijn van je werknemers te ondersteunen nav de corona epidemie.  Voor KMO’s is er een verhoging van de KMO Portefeuille van 5.000,-euro voor het financieren van acties omtrent werkbaar werk en ESF betaalt een HR-dienstverlener die je helpt om de acties uit te rollen. Nood aan inspiratie? Op www.werkbaarwerk.be  vind je heel wat tools en getuigenissen.

Uw sectorfondsen

De Loopbaanfondsen Metaal Limburg kregen een vernieuwde rol: naast het stimuleren van de ontwikkeling van werknemers en goed leiderschap, zetten we in op werkbaar werk. We kozen bij de start voor een breed jaarthema: Gezond en veilig werken.

Gezond en veilig werken: Een jaarthema dat heel wat mogelijkheden biedt voor projecten op vlak van de fysieke en de psychische gezondheid en veiligheid en op vlak van een gezonde en veilige werkomgeving.

Experten voorspellen dat de Corona epidemie naast economische gevolgen ook een grote impact zal hebben op psychisch vlak. Daarom leggen we nu de focus op het mentale welzijn. We zijn gestart met het Virtueel Loopbaancafé voor werknemers die een klankbord zoeken bij vragen omtrent hun loopbaan. Verder ondersteunen we werkgevers die een project opstarten om het psychisch welzijn van hun werknemers te bevorderen. Om dit initiatief op gang te trekken zijn we op zoek naar 5 bedrijven die een pilootproject willen opzetten. Ben jij een mensgerichte ondernemer die begrijpt dat investeren in het welzijn van medewerkers loont? Wil jij ervaren hoe zorg en groei hand in hand kunnen gaan? Wil je hierbij de ondersteuning van de Loopbaanfondsen Metaal Limburg?

Contacteer ons voor meer informatie