Verloop van erkenning voor duaal leren - mtech+

Kies jouw groep en regio!

Ieder fonds een aanbod op maat.

Als je geen toestemming geeft, mogen we jouw keuze niet opslaan en kan je niet de meest relevante inhoud zien.

Ik werk voor PC219 'controleorganisme'

Kies

Een leerling die een duale opleiding volgt, brengt heel wat tijd door op zijn leerwerkplek en verwerft er heel wat competenties. Om een duale leerling op te leiden, moet je daarom als onderneming voldoen aan een aantal voorwaarden. Deze voorwaarden zijn noodzakelijk voor een erkenning. Een erkenning is 5 jaar geldig en dien je per vestiging en per opleiding aan te vragen. 

Een erkenningsaanvraag indienen gebeurt volgens het digitale loket app.werkplekduaal.be. Op deze website kan je tal van handleidingen en documenten terugvinden over de werking van het digitale loket. Je vindt er ook een handleiding voor het invullen van een erkenningsaanvraag stap per stap uitgelegd.  

Wanneer je een nieuwe erkenning aanvraagt, heeft mtech+ 14 dagen de tijd om deze al dan niet goed te keuren. Eerst vindt de administratieve controle plaats, waarbij we controleren of het uittreksel van het strafregister model 596.2 en eventueel ook het attest van de gevolgde mentoropleiding werden toegevoegd. Daarna zal de provinciaal adviseur jouw onderneming screenen aan de hand van een checklist. Deze screening gebeurt via een persoonlijk gesprek, waarbij onze adviseur ter plaatse komt. Tijdens de screening kijken we of jouw bedrijf voldoet aan de erkenningsvoorwaarden op vlak van bedrijfsuitrusting en organisatie, financiële draagkracht en geen veroordelingen heeft. We controleren ook de erkenningsvoorwaarden voor de mentor: die moet minstens 25 jaar zijn, 5 jaar praktijkervaring hebben en een blanco uittreksel van het strafregister kunnen voorleggen.   

We nemen er tijdens de screening ook onze activiteitenlijsten bij om te bekijken voor welke duale opleidingen jouw onderneming in aanmerking komt. Verder bespreken we jouw motivatie en verwachtingen omtrent het opleiden van een duale leerling. We informeren jou ook over scholen in de buurt waar mogelijks mee kan samengewerkt worden en we overlopen welke acties je moet stellen om te voldoen aan de sociale verplichtingen die vasthangen aan een duaal traject. We geven ook meer informatie over de mentoropleiding en bekijken hoe je de duale leerling het best kan onthalen op zijn eerste dag.  

Daarna wordt het dossier bezorgd aan onze sociale partners ter controle en binnen de 14 dagen zal onze consulent een beslissing nemen inzake de erkenning. Nadien krijg je via het digitale loket een beslissingsbrief waarin de beslissing wordt meegedeeld. Daarnaast volgt er ook een brief met sectorale afspraken, zoals de termijn voor het volgen van de mentoropleiding, het aantal lerenden per mentor, de financiële stimuli en een overzicht van de types overeenkomsten.    

Ook na de erkenningsaanvraag willen we jullie verder ondersteunen. Daarom volgt er een opvolggesprek waarbij we bekijken of er een duale leerling is opgestart en hoe dit loopt. We bespreken eventuele vragen en overlopen de to-do’s die uit het erkenningsgesprek voortvloeiden. Ook ondersteunings- en opleidingsmogelijkheden lichten we jullie graag toe.    

Heb je nog vragen over het verloop van zo’n erkenningsaanvraag?

Neem dan contact op met jouw provinciaal adviseur.