Zachte landingsbanen voor oudere werknemers - mtech+

Kies jouw groep en regio!

Ieder fonds een aanbod op maat.

Als je geen toestemming geeft, mogen we jouw keuze niet opslaan en kan je niet de meest relevante inhoud zien.

Ik werk voor PC219 'controleorganisme'

Kies

Zachte landingsbanen voor oudere werknemers

Door Federale overheid
voor werknemer, werkgever
Subsidie
Door Federale overheid
voor werknemer, werkgever

Wat is het

Om de werklast van werknemers van minstens 58 jaar te verminderen kan de werkgever een premie uitkeren, die vrijgesteld is van sociale bijdragen en die het financieel verlies (gedeeltelijk) moet compenseren wanneer de werknemer overgaat tot een minder belastende arbeidsinvulling. 

Het gaat over:

  • maatregelen in het kader van de omschakeling van ploegen- en nachtarbeid;
  • maatregelen voor de verlichting van de werklast (functiewijziging, …);
  • overgang van een voltijdse naar een 4/5de tewerkstelling (vanaf 60 jaar).

Doelgroep

Private werkgevers en hun oudere werknemers van minstens 58 jaar die overeenkomen de werklast te verlichten. Als de werklastverlichting gebeurt door een overgang van een voltijdse naar een 4/5de tewerkstelling moet de werknemer minstens 60 jaar zijn om de vrijstelling te mogen toepassen.

Voorwaarden

  • De maatregel moet een vermindering van het inkomen tot gevolg hebben;
  • én de werknemer moet minstens 4/5de blijven werken;
  • het bedrag van de vergoeding mag niet hoger zijn dan het loonverlies en niet tot gevolg hebben dat het nettoloon van de werknemer hoger is dan voor de verlichting van de werklast.

Subsidie

Op de vergoeding geldt een vrijstelling van de sociale zekerheidsbijdragen, zowel voor de werkgever als de werknemer. De vergoeding is dus wel onderworpen aan de normale bedrijfsvoorheffing en telt mee voor de eindbelasting bij de werknemer. De werkgever zal de betaalde bedragen wel kunnen aftrekken als beroepskosten.

Aanvragen

De werkgever duidt in de zone ‘Loopbaanmaatregel‘ aan dat het gaat om een werknemer met een bijdragevrije premie ‘zachte landingsbaan’.

Meer info – contact

Rijksdienst Sociale Zekerheid

Victor Hortaplein 11
1060 Brussel

Tel. 02 509.26.00
E-mail:  [email protected]
url: https://www.socialsecurity.be/employer/instructions/dmfa/nl/latest/instructions/salary/particularcases/softcareerlanding.html