Werkervaringsstage (WES) - mtech+

Kies jouw groep en regio!

Ieder fonds een aanbod op maat.

Als je geen toestemming geeft, mogen we jouw keuze niet opslaan en kan je niet de meest relevante inhoud zien.

Ik werk voor PC219 'controleorganisme'

Kies

Werkervaringsstage (WES)

Door Vlaamse overheid
voor werkgever, werkzoekend
Subsidie
Door Vlaamse overheid
voor werkgever, werkzoekend

Wat is het

De werkervaringsstage is een vorm van werkplekleren, met als doelgroep werkzoekenden met voldoende leerpotentieel maar met een gebrek aan competenties en werkervaring.

Doelgroep

Werkzoekenden met een overbrugbare afstand tot de arbeidsmarkt

Voorwaarden

De stage helpt werkzoekenden bij:

  • het versterken van generieke competenties (werkritme, communicatieve skills, omgaan met informatie, zichzelf ontwikkelen…)
  • het opbouwen van relevante werkervaring.

De stage

  • mag maximaal 6 maanden bedragen;
  • en moet voorzien in een tewerkstelling van minimum 20 uur per week.

De VDAB bepaalt de duur van de stage. De VDAB beslist eveneens over een verlenging of voortijdige beëindiging. Het gaat hierbij om een overeenkomst tussen drie partijen, namelijk de VDAB, de stagiair en de werkgever. De VDAB bepaalt het model van de overeenkomst.

Bij deze stage is een opleidingsplan noodzakelijk. Dit plan omvat de aan te leren competenties en de wijze waarop deze competenties aangeleerd zullen worden.

Subsidie

VDAB betaalt de stagiair 200 euro per volledig gepresteerde maand.

Aanvragen

Een werkgever die een werkzoekende de kans wil geven om werkervaring op te doen, deelt zijn stage-aanbieding mee aan VDAB. De werkzoekenden zijn bij VDAB in begeleiding binnen een traject Tijdelijke Werkervaring. De VDAB beslist dus welke werkzoekende toegang krijgt tot de werkervaringsstage.

De werkervaringsstage houdt geen aanwervingsengagement in voor de werkgever.

Meer info - contact

VDAB: 0800 30 700 (gratis nummer)