Kies jouw groep en regio!

Ieder fonds een aanbod op maat.

Als je geen toestemming geeft, mogen we jouw keuze niet opslaan en kan je niet de meest relevante inhoud zien.

Ik werk voor PC219 'controleorganisme'

Kies

Vlaams Opleidingsverlof (VOV) werknemers

Vlaams Opleidingsverlof - info voor werknemers

Door Vlaamse overheid
voor werknemer
Subsidie
Door Vlaamse overheid
voor werknemer

Wat is het

VOV is het recht van de werknemer in de privésector in Vlaanderen om afwezig te zijn op het werk voor het volgen van een opleiding (maximaal 125 u. per schooljaar), met behoud van een (geplafonneerd) loon.

Doelgroep

Elke werknemer die:

  • werkt in een onderneming in de privésector en die gevestigd is in het Vlaams Gewest;
  • een arbeidsovereenkomst heeft;
  • die minstens halftijds werkt.

Werk je in het Waalse of het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, dan kan je beroep doen op het Betaald Educatief Verlof. Kijk hieronder bij ‘Meer info – contact’ en klik op de link van jouw gewest om te weten te komen wat je moet doen om van het BEV te kunnen genieten.

Voorwaarden

De opleiding moet opgenomen zijn in de ‘Opleidingsdatabank Vlaamse opleidingsincentives‘.

Subsidie

Je krijgt niet meteen een financiële ondersteuning. Wat je wel krijgt is het recht om afwezig te zijn op het werk om een opleiding te volgen.

Om te weten op hoeveel opleidingsverlof je recht hebt, moet je eerst nagaan hoeveel je in september (de eerste schoolmaand) werkt. Werk je in september 50% of meer? Vermenigvuldig dan dat tewerkstellingspercentage met 125: dat is jouw persoonlijke maximum voor het schooljaar.
Voorbeeld: je werkt in september 60%. Jouw persoonlijk maximum is 0,6*125= 75 uur.

Let op! Je bent dan wel verplicht de opleiding nauwgezet te volgen. Dit betekent dat je:

  • voldoende aanwezig moet zijn in de les (niet meer dan 10% van de lestijd ongewettigd afwezig zijn);
  • moet deelnemen aan de eindbeoordeling als die is voorzien.

Het niet nauwgezet volgen van de opleiding kan gevolgen hebben voor uw recht op VOV en/of leiden tot een sanctie.

Aanvragen

Stap 1: kijk na of u recht hebt op VOV.

Stap 2: meld aan de opleidingsverstrekker dat u gebruik wilt maken van VOV.

Stap 3: bezorg het inschrijvingsattest aan uw werkgever.

Stap 4: bereken met uw werkgever het aantal uren VOV en plan het verlof in.

Stap 5: volg de opleiding nauwgezet.

Meer info – contact

Als werknemer Vlaams opleidingsverlof aanvragen | Vlaanderen.be

Werk je in Brussel, klik dan hier.

De informatie voor Wallonië staat hier.