Kies jouw groep en regio!

Ieder fonds een aanbod op maat.

Als je geen toestemming geeft, mogen we jouw keuze niet opslaan en kan je niet de meest relevante inhoud zien.

Ik werk voor PC219 'controleorganisme'

Kies

Vlaams Opleidingsverlof (VOV) werkgevers

Vlaams opleidingsverlof - info voor werkgevers

Door Vlaamse overheid
voor werkgever
Subsidie
Door Vlaamse overheid
voor werkgever

Wat is het

Het VOV is het recht toegekend aan werknemers, met een tewerkstellingspercentage van minstens 50%, uit de privésector om erkende opleidingen te volgen en om op het werk afwezig te zijn met behoud van hun loon.

Het tewerkstellingspercentage van de maand september bepaalt hoeveel uren VOV dat schooljaar kunnen opgenomen worden (max. 125u per schooljaar)

Doelgroep

Alle werknemers met een tewerkstellingspercentage van minstens 50% in de privésector in het Vlaams Gewest.

Is jouw onderneming in het Waalse of Brussels Hoofdstedelijk Gewest gevestigd, dan is het Betaald Educatief Verlof (BEV) van toepassing.

Voorwaarden

 • De opleiding is opgenomen in de databank van de Vlaamse overheid: https://www.vlaanderen.be/opleidingsdatabank.
 • De opleiding moet 3 maand voor startdatum aangemeld zijn in de databank
 • De opleidingsverstrekker is erkend door de Vlaamse overheid.
 • De opleiding duurt minimum 32u (m.u.v. mentoropleidingen)
 • De opleiding moet beantwoorden aan de marktgerichtheid, waarbij de opleiding moet voldoen aan één van de groepen van competenties:
  • Basiscompetenties
  • Beroepsspecifieke competenties
  • Algemene arbeidsmarktgerichte competenties
  • Behalen van een hoger diploma dan het hoogst behaalde

Subsidie

Recht op terugbetaling van het loon van de werknemer: 21,30 Euro per uur.

Aanvragen

 1. De opleidingsverstrekker bezorgt u een inschrijvingsattest per deelnemer.
 2. Surf naar het WSE-loket en dien een terugbetalingsaanvraag in (u heeft het ODB-nummer nodig dat op het attest staat)
 3. Registreer per kwartaal het aantal uren opgenomen VOV in DMFA
 4. De input in DMFA wordt vergeleken met de input van de opleidingsverstrekker
 5. Na controle door de Vlaamse Overheid ontvangt u de terugbetaling.

Meer info – contact