Transitiesteun - mtech+

Kies jouw groep en regio!

Ieder fonds een aanbod op maat.

Als je geen toestemming geeft, mogen we jouw keuze niet opslaan en kan je niet de meest relevante inhoud zien.

Ik werk voor PC219 'controleorganisme'

Kies

Transitiesteun

Transitiesteun: andere tijden, andere noden, … andere werknemers? Niet noodzakelijk!

Door mtech+
voor werknemer, werkgever
Subsidie
Door mtech+
voor werknemer, werkgever

Bedrijven en werknemers uit de sector hebben meer dan voorheen te maken met een snel veranderende, onzekere en complexere wereld. Het tempo van veranderingen is sterk toegenomen. Denk aan evoluties zoals de energietransitie, de automatisering van productieprocessen, de digitalisering van de werkvloer, het aanpassen van productieprocessen in functie van een circulaire economie, … Soms is de impact voor een bedrijf groot. Taken wijzigen fundamenteel, nieuwe jobs ontstaan, andere verdwijnen.

Werknemers moeten bij deze evoluties tijdig bijgeschoold worden, soms zelfs herschoold.

mtech+ helpt hierbij met haar open opleidingsaanbod en haar opleidingssubsidies. Maar soms gaat het om een transitie waar het hele bedrijf of een gehele afdeling mee geconfronteerd wordt. Eentje die een intensieve, langdurige bij- of herscholing vereist, noodzakelijk voor het behoud van de tewerkstelling van een of meerdere werknemers. In dat geval kan een bedrijf ook beroep doen op de mtech+ transitiesteun.

Wat is de mtech+ transitiesteun?

De mtech+ transitiesteun is:

 • steun voor langdurige opleidingstrajecten van werknemers, incl. eventuele andere, ondersteunende acties zoals assessments, loopbaangesprekken, …; (langdurig = minimum 80 u, al dan niet gespreid over een langere periode);
 • waarbij het gaat om reskilling: aanleren van meerdere nieuwe competenties, vereist om een nieuw gecreëerde of een al bestaande functie te kunnen opnemen of de huidige functie, die grondig wijzigt, te kunnen behouden;
 • waarbij de tewerkstelling voor de betrokken werknemers zonder deze intensieve herscholing bedreigd is omwille van fundamentele transities, waar het bedrijf en de werknemers mee geconfronteerd worden:
  • IT-transitie : impact van informatica, digitalisering, automatisering
  • energietransitie: van fossiele naar duurzame energie
  • grondstoffentransitie: werken met nieuwe (duurzame) grondstoffen, materialen
  • transitie naar een circulaire economie

Welk budget voorziet mtech+ als transitiesteun?

Het bedrag van de subsidie bedraagt 1000 euro x het aantal betrokken werknemers (of per werknemer de kostprijs indien deze minder is dan 1000 euro) en dit met een maximum van 25.000 euro per jaar per onderneming.

Welke kosten komen in aanmerking?

Alle kosten, ook loonkost, kunnen opgenomen worden in het aanvraagdossier en zullen in de beoordeling betrokken worden.

De mtech+ transitiesteun is combineerbaar met andere ontvangen (financiële) steun (maar deze laatste dient wel vermeld te worden in het aanvraagdossier).

Welke bedrijven komen in aanmerking voor transitiesteun?

Bedrijven uit de metaal- en technologische industrie, die in één of meerdere afdelingen geconfronteerd worden met één of meerdere van bovenvermelde transities.

Welke van hun werknemers komen in aanmerking voor transitiesteun?

Werknemers ressorterend onder PC 111 of 209, van wie de tewerkstelling zonder langdurige bij- of herscholing bedreigd is.

Draagvlak

Een goedkeuring van het project door de syndicale delegatie of de ondernemingsraad is vereist, indien deze organen aanwezig zijn.

Hoe begin ik eraan?

Voor meer info en hulp bij een aanvraag voor transitiesteun kan je terecht bij jouw provinciale mtech+ contactpersoon.