Kies jouw groep en regio!

Ieder fonds een aanbod op maat.

Als je geen toestemming geeft, mogen we jouw keuze niet opslaan en kan je niet de meest relevante inhoud zien.

Ik werk voor PC219 'controleorganisme'

Kies

Studenten – korting RSZ bij beperkte tewerkstelling

Door Federale overheid
voor werkgever
Subsidie
Door Federale overheid
voor werkgever

Wat is het

Studenten die minder dan 475 uren werken tijdens het kalenderjaar (bij een of meerdere werkgevers) hebben een speciaal RSZ statuut. Alle werkgevers komen in aanmerking.

Doelgroep

Studenten (jongeren die voldaan hebben aan de voltijdse leerplicht)

Voorwaarden

  • respecteren van het maximum van 475 uren per jaar (via de onlinetoepassing [email protected] kan een student het resterend saldo van zijn of haar contingent nakijken)
  • de student is tewerkgesteld met een overeenkomst voor tewerkstelling van studenten
  • de student tewerkgesteld is tijdens de periodes van niet-verplichte aanwezigheid in de onderwijsinstellingen
  • de betrokken werkgever heeft voor de student een correcte Dimona gedaan, zo snel mogelijk nadat de studentenovereenkomst ondertekend werd (zie Sociaal Compendium Socialezekerheidsrecht 2019-2020, nr. 1129)

Subsidie

Studenten kunnen gedurende 475 uren per kalenderjaar tewerkgesteld worden tegen verlaagde RSZ-bijdragen. Dat maximum van 475 uren per jaar wordt het contingent genoemd.

Concreet betekent dit dat op het loon van die studenten niet de gewone RSZ-bijdragen verschuldigd zijn, maar slechts verlaagde RSZ-bijdragen, zogenaamde solidariteitsbijdragen: 5,42 % ten laste van de werkgever, 2,71 % ten laste van de werknemer.

Aanvragen

Via de DmfA-aangifte

Meer info - contact

Rijksdienst Sociale Zekerheid
Victor Hortaplein 11
1060 Brussel

Tel. 02 509.26.00
E-mail: [email protected]

url: www.socialsecurity.be > onderneming > administratieve instructies RSZ > naar de homepage van administratieve instructies RSZ > de personen > specifieke gevallen > studenten