Kies jouw groep en regio!

Ieder fonds een aanbod op maat.

Als je geen toestemming geeft, mogen we jouw keuze niet opslaan en kan je niet de meest relevante inhoud zien.

Ik werk voor PC219 'controleorganisme'

Kies

Structurele vermindering van RSZ werkgeversbijdragen

Door Federale overheid
voor werkgever
Subsidie
Door Federale overheid
voor werkgever

Wat is het

De structurele vermindering is een automatische trimestriële vermindering van de werkgeversbijdragen voor alle werknemers in de private sector voor alle werknemers die volledig aan de sociale zekerheid onderworpen zijn. Het bedrag van de vermindering varieert in functie van de categorie waartoe de werknemer behoort, zijn kwartaalloon en het volume van zijn prestaties.

Doelgroep

de werknemers uit de private commerciële sector

Voorwaarden

Deze maatregel is van toepassing op zowel arbeiders als bedienden, op voorwaarde dat ze volledig aan de sociale zekerheid zijn onderworpen.

Het bedrag van de vermindering varieert o.m. in functie van de categorie waartoe de werknemer behoort. In het stelsel wordt een onderscheid gemaakt tussen drie categorieën:

categorie 1: alle arbeiders en bedienden die niet tot een andere categorie behoren (de restcategorie). Dit zijn de werknemers uit de private commerciële sector; de werknemers uit het paritair comité voor de diensten voor gezins- en bejaardenhulp (PC nr. 318) en de werknemers uit het paritair comité nr. 327 (enkel de sociale werkplaatsen van de Vlaamse Gemeenschap);

categorie 2: alle werknemers van werkgevers die kunnen genieten van de Sociale Maribel, behalve het paritair comité voor de diensten voor gezins- en bejaardenhulp (PC nr. 318) en de erkende beschutte werkplaatsen (PC nr. 327);

categorie 3: alle werknemers van erkende beschutte werkplaatsen in het paritair comité voor de beschutte werkplaatsen (PC’s nr. 327.01, 02 en 03), behalve de sociale werkplaatsen van de Vlaamse Gemeenschap. Deze categorie wordt vanaf het tweede kwartaal van 2016 opgesplitst in 2 subcategorieën:
a) werknemers die onderworpen zijn aan de loonmatigingsbijdrage: valide werknemers tewerkgesteld in de beschutte werkplaatsen;
b) werknemers die niet onderworpen zijn aan de loonmatigingsbijdrage: de mindervalide werknemers tewerkgesteld in de beschutte werkplaatsen (categorie 3bis).

Subsidie

Vanaf 1 april 2022 worden de bedragen van deze driemaandelijkse vermindering gewijzigd. Bovendien wordt een “zeer lage lonen”-component in de berekeningsformule opgenomen. Om de exacte bedragen te kennen, vraagt u best na bij uw sociaal secretariaat.

Aanvragen

De vermindering wordt automatisch toegepast.

Meer info - contact

Rijksdienst Sociale Zekerheid

Victor Hortaplein 11
1060 Brussel

Tel. 02 509.26.00
E-mail: [email protected]

url: www.socialsecurity.be > onderneming > administratieve instructies RSZ > naar de homepage van administratieve instructies RSZ > de structurele vermindering