Startbonus – premie minderjarigen die ‘werkend leren’Startbonus – premie minderjarigen die ‘werkend leren’ - mtech+

Kies jouw groep en regio!

Ieder fonds een aanbod op maat.

Als je geen toestemming geeft, mogen we jouw keuze niet opslaan en kan je niet de meest relevante inhoud zien.

Ik werk voor PC219 'controleorganisme'

Kies

Startbonus – premie minderjarigen die ‘werkend leren’Startbonus – premie minderjarigen die ‘werkend leren’

Door Vlaamse overheid
voor werkgever
Subsidie
Door Vlaamse overheid
voor werkgever

Wat is het

De startbonus is een premie die je krijgt om een jongere in ‘werkend leren’ aan te werven.

Doelgroep

Werkgevers (zowel kmo’s als grote ondernemingen) die jongeren aanwerven die onderwijs met beperkt leerplan of een erkende vorming in het kader van de deeltijdse leerplicht volgen. 

Voorwaarden

De jongere woont officieel in het Vlaamse gewest. 

De jongere heeft een overeenkomst in het kader van een alternerende opleiding: 

  • een overeenkomst van alternerende opleiding (OAO); 
  • een stageovereenkomst alternerende opleiding; 
  • een deeltijdse arbeidsovereenkomst. 

De jongere is geslaagd voor het schooljaar waarvoor de startbonus wordt aangevraagd. 

De jongere werkte minstens 3 maanden in het schooljaar waarvoor de bonus aangevraagd wordt (mag bij verschillende werkgevers zijn). 

De jongere is jonger dan 18 jaar op 1 september van het schooljaar waarvoor de bonus aangevraagd wordt. (Deze voorwaarde geldt enkel bij de eerste aanvraag die tot een goedkeuring leidt. Zodra er een eerdere start- of stagebonus voor de jongere betaald werd, vervalt de leeftijdsvoorwaarde.) 

De werkgever vraagt de bonus ten laatste op 31 december na het einde van het schooljaar aan.

Subsidie

De startbonus wordt één maal per schooljaar betaald en kan maximum driemaal worden ontvangen. Bij de eerste en tweede toekenning bedraagt de bonus € 500, bij de derde toekenning is dit € 750. 

Aanvragen

Het aanvraagformulier vind je hier:  De startbonus aanvragen | Vlaanderen.be 

Meer info - contact

Departement Werk en Sociale Economie
Dienst: Start- en stagebonus
Koning Albert-II laan 35 bus 20
1030 Brussel
 

Tel: 02 553 43 79 

Mail: [email protected] 

Website: https://www.vlaanderen.be/startbonus/startbonus-volgens-de-regelgeving-na-1-september-2018