Kies jouw groep en regio!

Ieder fonds een aanbod op maat.

Als je geen toestemming geeft, mogen we jouw keuze niet opslaan en kan je niet de meest relevante inhoud zien.

Ik werk voor PC219 'controleorganisme'

Kies

Stagebonus – voordeel bij opleiding of tewerkstelling van deeltijdse leerplichtige jongeren

Door Vlaamse overheid
voor werkgever, werkzoekend, onderwijs
Subsidie
Door Vlaamse overheid
voor werkgever, werkzoekend, onderwijs

Wat is het

De stagebonus is een premie die je krijgt om een jongere in op te leiden. 

Doelgroep

Elke werkgever die een jongere, zoals beschreven bij de startbonus, opleidt of tewerkstelt in het kader van een opleidings- of arbeidsovereenkomst.

Voorwaarden

De jongere werd opgeleid bij een werkgever in het Vlaamse Gewest.  

De jongere werd in het schooljaar waarvoor de stagebonus wordt aangevraagd minstens 3 maanden in uw onderneming opgeleid. Een schooljaar loopt van 1 september tot 31 augustus. Was de jongere minder dan 3 maanden bij u aan de slag? Dan kunt u geen stagebonus krijgen.  

De jongere is jonger dan 18 jaar op 1 september van het schooljaar waarvoor de bonus voor het eerst wordt aangevraagd. Deze voorwaarde geldt alleen bij de eerste aanvraag die tot een goedkeuring leidt. Ontving de jongere zelf, u of een andere werkgever eerder al een bonus voor deze jongere? Dan vervalt de leeftijdsvoorwaarde. 

Enkel de bevoegde dienst, en niet de school, kan met zekerheid zeggen of u recht heeft! 

 De onderneming vraagt de stagebonus aan vóór 31 december na het einde van het schooljaar.

Subsidie

De stagebonus bedraagt 500 EUR, op het einde van het eerste en tweede jaar en 750 EUR op het einde van het derde jaar. 

Om deze bonus te krijgen is het niet nodig dat de jongere slaagt.

Aanvragen

Om een stagebonus te krijgen moet je 2 aanvragen indienen: 

een initiële aanvraag voor beide bonussen samen binnen 3 maanden na de startdatum van de arbeids- of opleidingsovereenkomst. 

een aanvraag tot betaling: binnen 4 maanden na het einde van het opleidingsjaar. 

Beide aanvragen moeten ingediend en goedgekeurd worden om de bonus te krijgen. 

De procedure vind je hier terug: De stagebonus aanvragen | Vlaanderen.be  

Meer info - contact

Departement Werk en Sociale Economie
Dienst Start- en stagebonus
Koning Albert-II laan 35 bus 20
1030 Brussel 

Tel: 02 553 43 79 

Mail: [email protected] 

Website: Stagebonus | Vlaanderen.be