Premie tewerkstelling bij terugkeer naar de sector, na ontslag in de sector - mtech+

Kies jouw groep en regio!

Ieder fonds een aanbod op maat.

Als je geen toestemming geeft, mogen we jouw keuze niet opslaan en kan je niet de meest relevante inhoud zien.

Ik werk voor PC219 'controleorganisme'

Kies

Premie tewerkstelling bij terugkeer naar de sector, na ontslag in de sector

Door mtech+
voor werkzoekend
Subsidie
Door mtech+
voor werkzoekend

Was je werkzaam in de metaalsector maar werd je ontslagen? Bij terugkeer naar de sector kan je onder bepaalde voorwaarden aanspraak maken op een premie.

Voorwaarden

  • Je woont in West-Vlaanderen.
  • Je werkte als werknemer binnen een West-Vlaams bedrijf PC 111 of PC 209.
  • Je werd ontslagen door de werkgever met ontslagdatum vanaf 1 januari 2019.
  • Je werd niet ontslagen om dringende reden.
  • Jouw terugkeer naar de sector is niet bij dezelfde werkgever als deze bij wie je ontslagen werd, ook niet in het geval deze overgenomen werd door faillissement.

Hoe werkt het

  • Binnen de 24 maanden na de laatst gepresteerde werkdag moet je 6 en 12 maanden tewerkstelling kunnen aantonen. Dit hoeven geen aaneensluitende periodes te zijn. De laatste effectieve werkdag geldt als startdatum voor de referentieperiode van 24 maanden. Een kopie van de C4 kan hier gebruikt worden als bewijs.
  • Werk je de eerste maanden als interim-werknemer? Dan kan deze periode met een maximum van 3 maanden meegerekend worden voor de berekening van de totale tewerkstellingsduur. Let wel: de vaste tewerkstelling moet aansluiten op de interim-periode binnen hetzelfde bedrijf.

Premie

Onderstaande bedragen zijn bruto bedragen die onderhevig zijn aan bedrijfsvoorheffing. Deze zal ingehouden en doorgestort worden naar de Federale Overheid door mtech+.

  • 6 maanden: € 279,75 (bruto) – bedrijfsvoorheffing = € 203,52 (netto)
  • 12 maanden: € 559,47 (bruto) – bedrijfsvoorheffing = € 378,76 (netto)

Aanvragen

Vul het aanvraagformulier in en bezorg het ons terug. Jouw contactpersoon vind je op het aanvraagformulier.

Let op

Tip

Als West-Vlaamse arbeider kan je de aanvraag ook laten lopen via je vakbond. Hiervoor neem je best rechtstreeks contact op met hen.

 

Vakbonden werknemers PC 111

ABVV-Metaal West-Vlaanderen

Tel: +32 56 23 50 84

[email protected]

ACV-CSC Metea West-Vlaanderen

Tel : +32 51 26 55 68

Brugge-Ieper-Oostende : 050 444183 (Brugge) – +32 59 55 25 36 (Ieper-Oostende) – [email protected]

Kortrijk : +32 56 23 55 70 – [email protected]

Midden West-Vlaanderen : +32 51 26 55 34 – [email protected]

ACLVB West-Vlaanderen

Tel: +32 51 27 20 60

[email protected]