Premie kwalificerend werkplekleren - mtech+

Kies jouw groep en regio!

Ieder fonds een aanbod op maat.

Als je geen toestemming geeft, mogen we jouw keuze niet opslaan en kan je niet de meest relevante inhoud zien.

Ik werk voor PC219 'controleorganisme'

Kies

Premie kwalificerend werkplekleren

Sinds 1 september 2023 vervangt de premie kwalificerend werkplekleren de stagebonus en mentorkorting voor bedrijven die lerende duale opleidingen, alternerende opleidingen of een opleiding graduaat verpleegkunde een leerwerkplek aanbieden.

Door Vlaamse overheid
Subsidie
Door Vlaamse overheid

Wat is het

Deeltijds leerplichtige jongeren die een duale opleiding, een alternerende opleiding of een opleiding graduaat verpleegkunde volgen, leren hun vak zowel op school als op de werkvloer. Dat vereist een intensieve opleiding op de werkvloer en leidt tot een onderwijs- of beroepskwalificatie.

Biedt u een leerwerkplek aan op de werkvloer? Leidt u als werkgever zo’n lerende op in uw onderneming? Dan komt u mogelijk in aanmerking voor de premie kwalificerend werkplekleren.

Voorwaarden

1. De onderneming en de lerende hebben een overeenkomst:

 • in het kader van een alternerende opleiding secundair onderwijs:
  • een overeenkomst van alternerende opleiding (OAO),
  • een stageovereenkomst alternerende opleiding (SAO),
  • een deeltijdse arbeidsovereenkomst,
 • in het kader van een duale opleiding in het volwassenenonderwijs:
  • een overeenkomst van duale opleiding (ODO),
  • een overeenkomst van duale opleiding statuut (ODOS),
  • een overeenkomst van duale opleiding met de eigen werkgever (ODOW),
  • een deeltijdse arbeidsovereenkomst.

2. De juiste modelovereenkomst is gebruikt.

3. De vestiging die de lerende opleidt, ligt in het Vlaams Gewest.

4. Duur van de opleiding
De onderneming leidt de lerende, volgens de Dimona- of DmfA-aangifte, minstens 4 maanden op in het schooljaar waarvoor de premie wordt aangevraagd.
Een schooljaar loopt van 1 september tot en met 31 augustus.

5. Mentor
De onderneming wijst een mentor aan, die de lerende op de werkplek begeleidt en opleidt én daarvoor een opleiding heeft gevolgd:

 • die als mentoropleiding is opgenomen in de opleidingsdatabank Vlaamse opleidingsincentives,
 • of die gelijkgesteld wordt met een mentoropleiding:
  • een pedagogisch diploma (bekwaamheidsbewijs dat onderwijsbevoegdheid geeft),
  • het EVC-traject Opleider-begeleider in bedrijven en organisaties,
 • of die in aanmerking komt als mentoropleiding duaal en alternerend leren (alleen voor duale en alternerende opleidingen).

De mentor heeft de verplichte mentorenopleiding gevolgd voor het einde van het schooljaar (31 augustus van dat schooljaar)

6. De onderneming heeft maximaal 2 keer eerder een premie kwalificerend werkplekleren of stagebonus voor de betreffende leerling ontvangen.

Subsidie

De premie kwalificerend werkplekleren bedraagt per lerende:

 • € 600,00 als de lerende geen vergoeding van de onderneming ontvangt,
 • € 1.000,00 als de lerende wel een vergoeding van de onderneming ontvangt.

De premie wordt 1 keer per schooljaar uitbetaald. De onderneming kan de premie maximaal 3 keer ontvangen per lerende (inclusief eerder ontvangen stagebonussen).

De subsidie wordt uitbetaald op het einde van het schooljaar.

Aanvragen

Binnen de 3 maanden na de startdatum (of voor de overeenkomsten met startdatum voor 1 september 2023 ten laatste op 30 november 2023) moet de overeenkomst alternerende of duale opleiding door de opleidingsverstrekker in het digitale loket app.werkplekduaal.be opgeladen worden, dit geldt als eerste stap in de aanvraag.

Om de premie te ontvangen, moet de werkgever onderstaande stappen binnen de drie maanden na startdatum van de overeenkomst in orde gebracht hebben:

 • Controleer of de overeenkomst in het digitale loket app.werkplekduaal.be tijdig werd geregistreerd door de opleidingsverstrekker.
 • Geef uw toestemming en rekeningnummer door via hetzelfde loket.
 • Zorg ervoor dat de DIMONA-registratie voor de lerende in orde is.

Premie voor lerenden

De leerlingenpremie alternerende opleiding vervangt de incentives voor lerende.

Meer info – contact

Meer info over de werking van het digitale loket app.werkplekduaal.be vindt u op de webpagina over het digitale loket:  Het digitale loket app.werkplekduaal.be voor ondernemingen | Vlaanderen.be

 Team kwalificerend werkplekleren
Departement Werk en Sociale Economie
Ellipsgebouw
Koning Albert II laan 35 (bus 20)
1030 Schaarbeek

Telefoon: 02 553 43 79

E-mail: [email protected]