Premie kwalificerend werkplekleren - mtech+

Kies jouw groep en regio!

Ieder fonds een aanbod op maat.

Als je geen toestemming geeft, mogen we jouw keuze niet opslaan en kan je niet de meest relevante inhoud zien.

Ik werk voor PC219 'controleorganisme'

Kies

Premie kwalificerend werkplekleren

De premie kwalificerend werkplekleren werd nog niet definitief goedgekeurd door de Vlaamse regering. Onderstaande inhoud is onder voorbehoud van wijzigingen. Na definitieve goedkeuring, zal deze premie waarschijnlijk in werking treden op 1 september 2023.

Door Vlaamse overheid
Subsidie
Door Vlaamse overheid

Wat is het

Deeltijds leerplichtige jongeren die een duale opleiding, een alternerende opleiding of een opleiding graduaat verpleegkunde volgen, leren hun vak zowel op school als op de werkvloer. Dat vereist een intensieve opleiding op de werkvloer en leidt tot een onderwijs- of beroepskwalificatie.

Biedt u een leerwerkplek aan op de werkvloer? Leidt u als werkgever zo’n lerende op in uw onderneming? Dan komt u mogelijk in aanmerking voor de premie kwalificerend werkplekleren.

Doelgroep

Jongeren in DBSO en hun werkgevers.

Voorwaarden

1. De onderneming en de lerende hebben een overeenkomst:

 • in het kader van een alternerende opleiding secundair onderwijs:
  • een overeenkomst van alternerende opleiding (OAO),
  • een stageovereenkomst alternerende opleiding (SAO),
  • een deeltijdse arbeidsovereenkomst,
 • in het kader van een duale opleiding in het volwassenenonderwijs:
  • een overeenkomst van duale opleiding (ODO),
  • een overeenkomst van duale opleiding statuut (ODOS),
  • een overeenkomst van duale opleiding met de eigen werkgever (ODOW),
  • een deeltijdse arbeidsovereenkomst.

2. De overeenkomst moet bepaalde gegevens bevatten.

3. De vestiging die de lerende opleidt, ligt in het Vlaams Gewest.

4. Duur van de opleiding
De onderneming leidt de lerende, volgens de Dimona- of DmfA-aangifte, minstens 4 maanden op in het schooljaar waarvoor de premie wordt aangevraagd.
Een schooljaar loopt van 1 september tot en met 31 augustus.

5. Mentor
De onderneming wijst een mentor aan, die de lerende op de werkplek begeleidt en opleidt én daarvoor een opleiding heeft gevolgd:

 • die als mentoropleiding is opgenomen in de opleidingsdatabank Vlaamse opleidingsincentives,
 • of die gelijkgesteld wordt met een mentoropleiding:
  • een pedagogisch diploma (bekwaamheidsbewijs dat onderwijsbevoegdheid geeft),
  • het EVC-traject Opleider-begeleider in bedrijven en organisaties,
 • of die in aanmerking komt als mentoropleiding duaal en alternerend leren (alleen voor duale en alternerende opleidingen).

Subsidie

De premie kwalificerend werkplekleren bedraagt per lerende:

 • € 600,00 als de lerende geen vergoeding van de onderneming ontvangt,
 • € 1.000,00 als de lerende wel een vergoeding van de onderneming ontvangt.

De premie wordt 1 keer per schooljaar uitbetaald. De onderneming kan de premie maximaal 3 keer ontvangen per lerende (inclusief eerder ontvangen stagebonussen).

Aanvragen

De premie wordt automatisch aangevraagd voor overeenkomsten alternerende of duale opleidingen die zijn geregistreerd via het loket werkplekduaal als de onderneming daarvoor tijdig haar toestemming heeft gegeven en haar bankrekeningnummer heeft opgegeven. De registratie in het loket werkplekduaal gebeurt uiterlijk 3 maanden na de start van de overeenkomst.

Meer info – contact

Team kwalificerend werkplekleren
Departement Werk en Sociale Economie
Ellipsgebouw
Koning Albert II laan 35 (bus 20)
1030 Schaarbeek

Telefoon: 02 553 43 79

E-mail: [email protected]