Kies jouw groep en regio!

Ieder fonds een aanbod op maat.

Als je geen toestemming geeft, mogen we jouw keuze niet opslaan en kan je niet de meest relevante inhoud zien.

Ik werk voor PC219 'controleorganisme'

Kies

Opleidingscheques

Door Vlaamse overheid
voor werknemer
Subsidie
Door Vlaamse overheid
voor werknemer

Wat is het

Opleidingscheques kunnen gebruikt worden om de directe opleidingskosten van een opleiding te betalen. De opleidingsverstrekker factureert daarvoor aan jou bv. het inschrijvingsgeld, het cursusmateriaal en boeken die bij de opleidingsverstrekker zelf aangekocht kunnen worden of kosten om deel te nemen aan examens of testen. Zelf betaal je maar de helft van de opleidingscheque, de Vlaamse overheid betaalt de andere helft.

Doelgroep

Werknemers uit zowel de privésector als de publieke sector.

Voorwaarden

 • Je bent werknemer of je werkt als uitzendkracht. Als u zich in een situatie van tijdelijke werkloosheid bevindt, bent u nog steeds onder arbeidscontract bij uw werkgever en komt u in aanmerking.
 • Je woont:
  • in Vlaanderen of het Brussels Hoofdstedelijk Gewest;
  • in een ander land dan België dat tot de EU of EER behoort én je werkt in Vlaanderen of het Brussels Hoofdstedelijk Gewest;
  • in Wallonië, nadat je verhuisd bent uit een ander land (dan België) dat tot de EU of EER behoort én je werkt in Vlaanderen of het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.
 • Je volgt de opleiding op eigen initiatief en betaalt ze zelf.
 • Heb je hebt hoogstens een diploma secundair onderwijs? In dat geval kan je een loopbaangerichte opleiding en ook alle opleidingen die geregistreerd zijn in de ‘Opleidingsdatabank Vlaamse opleidingsincentives’ met een opleidingscheque betalen.
  Heb je een graduaats-, bachelor- of masterdiploma? In dat geval kan je alleen een loopbaangerichte opleiding betalen met een opleidingscheque.

 

Je komt niet in aanmerking als:

  • je zelfstandige bent;
  • je een werkloosheidsuitkering krijgt;
  • je werkt met een studentenovereenkomst;
  • je werkt met een arbeidsovereenkomst van minder dan 80 uren per maand in het kader van een leerovereenkomst  (bv. deeltijds leren en werken, een IBO-contract, …);
  • jouw werkgever de opleiding betaalt.

Subsidie

Per schooljaar kan je een opleidingscheque aankopen voor een bedrag (= nominale waarde) van maximaal 250 euro. Je betaalt daarvan de helft, de Vlaamse overheid betaalt de andere helft. Je krijgt dus een tegemoetkoming van maximaal 125 euro per schooljaar.

In bepaalde gevallen heb je recht op een verhoogde tegemoetkoming:

 • als je geen diploma secundair onderwijs hebt en je volgt één van de onderstaande opleidingen, dan betaalt de Vlaamse overheid het volledige bedrag van de opleidingscheque. Je krijgt dan een verhoogde tegemoetkoming van maximaal 250 euro;
  • basisgeletterdheid
  • rekenvaardigheid
  • ICT-vaardigheden
  • Nederlands voor anderstaligen
  • een opleiding die leidt naar een diploma secundair onderwijs of beroepskwalificatie niveau 4
  • een knelpuntopleiding
 • als je geen diploma hoger onderwijs hebt en u volgt een opleiding die leidt naar een graduaats- of bachelordiploma, dan kan je een opleidingscheque voor een maximaal bedrag van 500 euro aankopen. Je betaalt daarvan de helft, de Vlaamse overheid betaalt de andere helft. je krijgt dan een verhoogde tegemoetkoming van maximaal 250 euro.

Als jouw scholingsgraad en de opleiding die je wilt volgen, samen recht geven op een verhoogde tegemoetkoming, dan wordt die automatisch toegekend bij uw aanvraag.

Aanvragen

Meer info - contact