Kies jouw groep en regio!

Ieder fonds een aanbod op maat.

Als je geen toestemming geeft, mogen we jouw keuze niet opslaan en kan je niet de meest relevante inhoud zien.

Ik werk voor PC219 'controleorganisme'

Kies

Onderneming in herstructurering – terugbetaling outplacementkosten

Door Vlaamse overheid
voor werkgever
Subsidie
Door Vlaamse overheid
voor werkgever

Wat is het

Een werkgever in herstructurering kan onder bepaalde voorwaarden van de VDAB een terugbetaling krijgen van de outplacementkosten voor een werknemer ontslagen in het kader van de herstructurering, aan wie een verminderingskaart herstructureringen werd uitgereikt.

Doelgroep

Werkgever die outplacementbegeleidingen betaalde in het kader van een herstructurering.

Voorwaarden

  • Je deed een herstructurering in een vestiging in Vlaanderen en betaalde de outplacementkosten van je werknemers.
  • Er blijven nog werknemers actief in je bedrijf die in Vlaanderen werken.
  • Je doet de aanvraag voor de terugbetaling ten vroegste 6 maanden na de outplacement en te laatste 12 maanden erna.
  • Je werknemer was ingeschreven bij VDAB op het moment dat hij outplacement kreeg en VDAB voegde een outplacementattest toe in zijn dossier.

De werkgever kan alleen de outplacementkosten terugkrijgen die hij niet kan verhalen op een andere instantie, privaat of publiek. Dit geldt inzonderheid voor de tussenkomst in de outplacementkosten van een Gewest, een Gemeenschap, een sectorfonds, een fonds voor bestaanszekerheid of een Europees fonds.

Subsidie

Er zijn verschillende terugbetalingen volgens de situatie van de ontslagen werknemer.

Hoeveel VDAB je terugbetaalt, hangt af van de leeftijd van je werknemer en of hij na de outplacement aan het werk is of niet.

Leeftijd werknemer
bij aankondiging van de herstructurering
Bedrag 1
als je je medewerker outplacement aanbiedt
Bedrag 2
als je medewerker 3 maanden na de outplacement aan het werk is
Totaal
Jonger dan 45 jaar 360 euro 90 euro 450 euro
45 of ouder 720 euro 180 euro 900 euro

 

Let op: het terugbetalingsbedrag voor een werknemer kan niet hoger zijn dan de werkelijke outplacementkosten.

Aanvragen

Download het formulier van de VDAB-website (zie hieronder) en mail dat naar: [email protected]

Meer info - contact

Website VDAB: Betaling outplacement bij herstructurering | VDAB

VDAB centrale dienst – Sociale interventie
Keizerslaan 11
1000 Brussel