Kies jouw groep en regio!

Ieder fonds een aanbod op maat.

Als je geen toestemming geeft, mogen we jouw keuze niet opslaan en kan je niet de meest relevante inhoud zien.

Ik werk voor PC219 'controleorganisme'

Kies

Onderneming in herstructurering – terugbetaling inschakelingsvergoeding

Door Federale overheid
Subsidie
Door Federale overheid

Wat is het

Bij herstructureringen gaat een werkgever soms over tot collectief ontslag. Het gaat om een hele reeks ontslagen in een korte periode. Als die werkgever daarbij werknemers naar werkloosheid met bedrijfstoeslag wil sturen op een lagere leeftijd dan normaal, moet hij een tewerkstellingscel oprichten. Alle ontslagen 45-plussers die meewerken aan die tewerkstellingscel hebben gedurende zes maanden recht op hun gewoon loon (= inschakelingsvergoeding of verder ISV). Voor arbeiders kan de werkgever soms een gedeeltelijke terugbetaling krijgen van die betaalde ISV. Hij moet dit aanvragen bij de RVA.

Doelgroep

De werkgever uit de private sector die een inschakelingsvergoeding verschuldigd is.

Voorwaarden

Voorwaarde voor de werkgever: de gewone opzegvergoeding is onvoldoende om ook de inschakelingsvergoeding te betalen.

Voorwaarden voor de werknemer

 • ontslagen zijn door een onderneming die door de federale minister van werk erkend is als onderneming in herstructurering voor toepassing van de werkloosheid met bedrijfstoeslag,
 • ontslagen zijn in het kader van een collectief ontslag na de aankondiging van dat collectief ontslag,
 • minstens 45 jaar oud zijn op het ogenblik van die aankondiging
 • op datzelfde ogenblik ook minstens 1 jaar ononderbroken in dienst in de onderneming
 • ingeschreven zijn bij de tewerkstellingscel

Subsidie

De terugbetaling van de inschakelingsvergoeding.
Wat is de inschakelingsvergoeding?

Een werknemer die aan de voorwaarden voldoet, heeft tijdens de periode in de tewerkstellingscel recht op een vergoeding gelijk aan het lopend loon en de normale voordelen. Deze vergoeding noemt men de inschakelingsvergoeding.

 

De inschakelingsvergoeding is:

 • enkel verschuldigd tijdens de effectieve periode van inschrijving in de tewerkstellingscel;
 • en in elk geval beperkt tot:
  • 3 maanden als de werknemer op de dag van de aankondiging van het collectief ontslag jonger dan 45 jaar was;
  • 6 maanden als de werknemer op de dag van de aankondiging van het collectief ontslag minstens 45 jaar was.

Om de inschakelingsvergoeding te betalen gebruikt u de gewone opzegvergoeding waarop de werknemer recht zou hebben. Wanneer de gewone opzegvergoeding voldoende is, zal u geen bijkomende kosten hebben. Is de gewone opzegvergoeding onvoldoende, dan zal u een bijpassing moeten betalen.

Aanvragen

De inschakelingsvergoedingen die u uitbetaalde, kunt u terugvragen aan de RVA.

U moet uw aanvraag schriftelijk indienen, per aangetekende brief én per mail.

Per mail

U stuurt een mail met als onderwerp “naam bedrijf – aanvraag terugbetaling inschakelingsvergoeding” naar het adres [email protected].

In die mail voegt u 2 bijlagen toe:

 1. een Excelbestand dat alle gegevens bevat die nodig zijn om het terug te betalen bedrag te berekenen;
 2. een kopie van de brief die u verstuurt. Zie hieronder.

Schriftelijk

U stuurt een aangetekende brief naar het hoofdbestuur van de Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening, Directie Werkloosheidsreglementering, Keizerslaan 7, 1000 Brussel.

De brief moet ondertekend zijn door een verantwoordelijke van het bedrijf en het totale bedrag weergeven van de terug te betalen inschakelingsvergoedingen (één globaal bedrag voor alle werknemers in de aanvraag). U deelt ook uw rekeningnummer mee, en de naam en het adres van de titularis van dit nummer.

Meer info - contact

http://www.rva.be/nl/documentatie/infoblad/e44

Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening
Keizerslaan 7
1000 BRUSSEL
Tel: 02/515.41.11
Website: www.rva.be