Kies jouw groep en regio!

Ieder fonds een aanbod op maat.

Als je geen toestemming geeft, mogen we jouw keuze niet opslaan en kan je niet de meest relevante inhoud zien.

Ik werk voor PC219 'controleorganisme'

Kies

KMO-portefeuille voor ondernemers

Door Vlaamse overheid
voor werkgever
Subsidie
Door Vlaamse overheid
voor werkgever

Wat is het

De kmo-portefeuille is een maatregel waardoor u – als ondernemer – financiële steun krijgt voor de aankoop van diensten die de kwaliteit van uw onderneming verbeteren. Concreet zijn dat opleidingen en adviesdiensten zoals het opstellen van een communicatieplan voor uw bedrijf. De kmo-portefeuille wil toegankelijk zijn voor zoveel mogelijk bedrijven. Daarom maken we het u eenvoudig om u aan te melden en subsidieverzoeken in te dienen.

Doelgroep

Voor alle medewerkers

Voorwaarden

Alleen kmo’s, eenmanszaken, vrije beroepen (zoals artsen, advocaten, accountants, …), zelfstandigen en zelfstandigen in bijberoep kunnen gebruikmaken van de kmo-portefeuille voor opleiding of advies als:

  • ze samenwerken met een geregistreerde dienstverlener;
  • de exploitatiezetel (elke vestiging of activiteitencentrum met een bepaalde stabiliteit) van de onderneming in het Vlaamse Gewest gelegen is;
  • ze tot de privésector behoren;
  • de kmo qua omzet en aantal werknemers voldoet aan de Europese kmo-definitie;
  • de onderneming is ingeschreven in de Kruispuntbank van Ondernemingen (KBO) op het moment dat de opleiding of het advies start;
  • de nacebel-code van de onderneming is opgenomen in de bijlage bij het ministerieel besluit van 26 februari 2016 (een NACEBEL-code geeft de hoofdactiviteit de onderneming weer). Soms hebben bedrijven meerdere activiteiten en dus meerdere NACEBEL-codes hebben. De hoofdactiviteit van de onderneming is dan de activiteit die het meeste omzet genereert;
  • de onderneming met alles in orde is volgens de regelgeving in het Vlaamse Gewest, bv. geen achterstallige RSZ-schulden;
  • het project moet hoofdzakelijk gericht zijn op het verbeteren van het huidige of toekomstige bedrijfsfunctioneren. Mensen die een opleiding willen volgen omdat ze hun zaak een andere richting willen geven, kunnen voor die opleiding steun krijgen via de kmo-portefeuille indien de NACE-code van de huidige activiteit van hun zaak dat toelaat.

Subsidie

De kmo-portefeuille werd bijgestuurd op 1 december 2019. Sinds dat moment kan een kleine onderneming 30% steun genieten, een middelgrote onderneming 20% steun. Sinds 1 januari 2020 bedraagt het maximale steunplafond per jaar 7.500 euro steun.

Sinds 13/09/2021 kan je als kleine of middelgrote onderneming voor beperkte cybersecurity trajecten een hoger steunpercentage krijgen. Als kleine onderneming geniet je van een hogere tussenkomst van 45%. Middelgrote ondernemingen: 35%. Tot maximaal 7.500 euro per jaar.

Aanvragen

Deze subsidie kan via VLAIO bekomen worden.

Meer info - contact