Jobbonus - mtech+

Kies jouw groep en regio!

Ieder fonds een aanbod op maat.

Als je geen toestemming geeft, mogen we jouw keuze niet opslaan en kan je niet de meest relevante inhoud zien.

Ik werk voor PC219 'controleorganisme'

Kies

Jobbonus

Door Vlaamse overheid
voor werknemer, werkgever, werkzoekend
Subsidie
Door Vlaamse overheid
voor werknemer, werkgever, werkzoekend

Wat is het

Met die bonus wil de Vlaamse Regering werklozen aanmoedigen om werk te zoeken en wie minder verdient extra stimuleren om aan de slag te blijven. Wilt u als werknemer met een brutomaandloon van minder dan 2.500 euro de stap naar voltijds ondernemerschap zetten? Dan komt u mogelijk ook in aanmerking voor de jobbonusPLUS.

De jobbonus is geen eenmalige premie, maar keert elk jaar terug.

Doelgroep

Werknemers of grensarbeiders die minder dan 2.500 euro bruto per maand verdienen.

Voorwaarden

Bent u een loontrekkende werknemer of een statutaire ambtenaar en verdient u minder dan 2.500 euro bruto per maand (bij voltijds werk)? Dan komt u onder bepaalde voorwaarden in aanmerking voor de jobbonus.

U komt in aanmerking voor de jobbonus als u aan alle volgende voorwaarden voldoet:

 1. u bent een loontrekkende werknemers of ambtenaar,
 2. u verdient gemiddeld minder dan 2.500 euro bruto per maand bij voltijds werk,
 3. u woont in Vlaanderen,
 4. u hebt de officiële pensioenleeftijd nog niet bereikt.

Komen niet in aanmerking:

 • de leerlingen, stagiairs en de andere jongeren tijdens de periode van gedeeltelijke onderwerping aan de sociale zekerheid (periode die eindigt op 31 december van het kalenderjaar waarin ze 18 jaar worden),
 • jobstudenten als de werkgever alleen een solidariteitsbijdrage betaalt.

Subsidie

Hoeveel uw jobbonus bedraagt, hangt af van uw gemiddeld maandelijks brutoloon. Hoe lager het loon, hoe hoger de premie. Als u bij meerdere werkgevers aan de slag bent, worden alle brutolonen opgeteld.

 • Uw gemiddeld loon is minder dan 1.800 euro bruto per maand
  Het bedrag van de jobbonus bedraagt per persoon maximaal 600 euro bij een voltijdse tewerkstelling.
 • Uw gemiddeld loon ligt tussen 1.800 euro en 2.500 euro bruto per maand
  Het bedrag van de jobbonus ligt tussen 0 en 600 euro en neemt af naargelang u meer verdient.

Aanvragen

De Vlaamse overheid weet dankzij de gegevens van de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid wie recht heeft op een jobbonus. U hoeft dus geen aanvraag in te dienen.

Om de jobbonus te ontvangen, moet u enkel uw rekeningnummer registreren via Mijn Burgerprofiel.(opent in nieuw venster) U zult daarover tussen begin november 2022 en eind februari 2023 een brief ontvangen (hetzij op papier, hetzij via eBox, als die geactiveerd is). Hebt u na eind februari geen brief ontvangen? Dan komt u waarschijnlijk niet in aanmerking.

Om de jobbonus te krijgen, moet u enkel deze drie stappen volgen.

 1. open de brief van de Vlaamse overheid;
 2. registreer uw rekeningnummer via ‘Mijn Burgerprofiel’;
 3. ontvang uw jobbonus.

Meer info - contact

Op het internet: Jobbonus | Vlaanderen.be,

of contacteer de gratis infolijn 1700.