Individueel maatwerk (IMW) - mtech+

Kies jouw groep en regio!

Ieder fonds een aanbod op maat.

Als je geen toestemming geeft, mogen we jouw keuze niet opslaan en kan je niet de meest relevante inhoud zien.

Ik werk voor PC219 'controleorganisme'

Kies

Individueel maatwerk (IMW)

Door Vlaamse overheid
voor werknemer, werkgever
Subsidie
Door Vlaamse overheid
voor werknemer, werkgever

Wat is het

Heeft een van uw werknemers extra ondersteuning nodig door een erkende blijvende of tijdelijke arbeidsbeperking? Dan kunt u daarvoor een financiële compensatie aanvragen in de vorm van individueel maatwerk. Individueel maatwerk compenseert de eventuele extra kosten of de mogelijk lagere productiviteit van uw werknemer.

Als werkgever bespreekt u samen met uw werknemer welke behoeften er zijn en waarvoor u individueel maatwerk gebruikt. Bijvoorbeeld:

 • een aangepast uurrooster of takenpakket
 • begeleiding en ondersteuning van de directe leidinggevende
 • compensatie van lagere productiviteit

Er bestaan 2 soorten premies in het kader van individueel maatwerk: een loonpremie en een begeleidingspremie. De 2 zijn combineerbaar.

1) Loonpremie:

 • berekend als percentage van het loon,
 • bedoeld om tegemoet te komen aan de mogelijke extra kosten of lagere productiviteit die de arbeidsbeperking met zich mee kan brengen,
 • bedrag neemt af tijdens een periode van 5 jaar.

2) Begeleidingspremie:

 • forfaitaire vergoeding,
 • bedoeld voor begeleiding op de werkvloer,
 • houdt rekening met een bijkomende (opstart)kost tijdens het eerste jaar.

Hoelang uw werknemer een beroep kan doen op individueel maatwerk, hangt af van de door VDAB vastgestelde arbeidsbeperking van de werknemer. U kunt een verlenging aanvragen bij een ondersteuning van individueel maatwerk voor 5 jaar.

Krijgt u individueel maatwerk voor een periode van 5 jaar en merkt u na een jaar dat de premie niet volstaat om uw werknemer te ondersteunen? Dan kunt u als werkgever een aanpassing van de premie(s) vragen vanaf het tweede jaar van de uitbetaling.

De invoering van individueel maatwerk zorgt voor een vereenvoudiging van het beleidskader voor de tewerkstelling van personen met een arbeidsbeperking. Individueel maatwerk bouwt verder op 4 maatregelen die verdwijnen: de Vlaamse Ondersteuningspremie (VOP), de Sociale Inschakelingseconomie (SINE), de Lokale Diensteneconomie (LDE), de maatwerkafdelingen (MWA) van collectief maatwerk. Voor elk van die 4 gelden er overgangsmaatregelen.

Doelgroep

Individueel maatwerk aanvragen is mogelijk voor werkgevers:

 • uit de privésector:
  • privaatrechtelijke rechtspersonen, zoals bv’s, nv’s, vzw’s en uitzendkantoren,
  • natuurlijke personen, zoals zelfstandigen in hoofd- of bijberoep of personen met een persoonlijk assistentiebudget (PAB), die iemand in dienst hebben,
  • die in het buitenland gevestigd zijn als de werknemer in Vlaanderen woont.
 • uit de publieke sector:
  • scholen,
  • lokale besturen.

Ondernemingen in moeilijkheden of andere overheden dan scholen en lokale besturen komen niet in aanmerking.

Voorwaarden

Werknemers komen in aanmerking als ze:

 • een arbeidsovereenkomst hebben,
 • een door de VDAB erkende arbeidsbeperking hebben en behoefte hebben aan de werkondersteunende maatregelen van individueel maatwerk,
 • wonen in Vlaanderen of wonen in een ander land van de Europese Unie/de Europese Economische Ruimte en werken in Vlaanderen.

De tewerkstelling van de werknemer mag voltijds of deeltijds zijn, met een contract van bepaalde of onbepaalde duur. Elke arbeidsovereenkomst van minimum 24 uur komt in aanmerking zoals jobstudenten, seizoenarbeiders met een plukkaart, werknemers met een flexi-job…

Werkt de werknemer deeltijds bij meerdere werkgevers? Dan moet elke werkgever apart een aanvraag indienen voor individueel maatwerk.

Wilt u weten of uw werknemer met een arbeidsbeperking in aanmerking komt voor individueel maatwerk? Vraag de werknemer dan om contact op te nemen met VDAB. Dat mag u niet in plaats van de werknemer doen omwille van de privacy.

Subsidie

LOONPREMIE VOOR INDIVIDUEEL MAATWERK

Als werkgever van een werknemer met een arbeidsbeperking kunt u financiële ondersteuning aanvragen in de vorm van een loonpremie. Die wordt berekend als een percentage van het loon van de werknemer en dient om extra ondersteuning van de werknemer te betalen of als compensatie voor lagere productiviteit.

Berekening van de loonpremie

De loonpremie wordt berekend als een percentage van het effectief betaalde loon. Het exacte bedrag hangt af van het begrensde referteloon van de werknemer.

Werkt de werknemer deeltijds? Dan wordt het referteloon begrensd volgens de tewerkstellingsbreuk. Voor een werknemer die 80% werkt, is het begrensde referteloon gelijk aan 80% van het dubbele van het gemiddeld gewaarborgd minimummaandinkomen.

De loonpremie bedraagt minimaal 20% en maximaal 75% van het referteloon.

Startpakketten

Vastgestelde behoefte 1ste t.e.m. 5de kwartaal  6de t.e.m. 8ste kwartaal 9de t.e.m 20ste kwartaal
2 jaar behoefte met loonpremie 20% geplafonneerd referteloon per kwartaal 20% geplafonneerd referteloon per kwartaal Niet van toepassing
Vastgestelde behoefte 1ste t.e.m. 5de kwartaal 6de t.e.m. 9de kwartaal 10de t.e.m. 20ste kwartaal
5 jaar behoefte met loonpremie 40% geplafonneerd referteloon per kwartaal 30% geplafonneerd referteloon per kwartaal 20% geplafonneerd referteloon per kwartaal
5 jaar behoefte met verhoogde loonpremie 55% geplafonneerd referteloon per kwartaal 50% geplafonneerd referteloon per kwartaal 40% geplafonneerd referteloon per kwartaal

 

BEGELEIDINGSPREMIE VOOR INDIVIDUEEL WERK

De begeleidingspremie geeft u als werkgever een extra steuntje in de rug om werknemers met een arbeidsbeperking te begeleiden op de werkvloer. De premie is een vergoeding die afhangt van hoeveel begeleiding uw werknemer nodig heeft.

Berekening van de begeleidingspremie

De begeleidingspremie wordt per kwartaal betaald en bestaat uit 2 delen.

 • Een forfaitair aandeel om u te helpen een duurzame, ondersteunende werkcontext uit te bouwen. Dit deel van de premie krijgt u ongeacht het aantal gepresteerde uren van de werknemer. In het eerste jaar is het bedrag hoger om rekening te houden met een extra kost voor de opstartperiode.
 • Een variabel aandeel van de begeleidingspremie om in te spelen op de specifieke behoeften van uw werknemer. Dit deel van de premie hangt af van het aantal gepresteerde uren in het kwartaal van de premie.

Startpakketten

Vastgestelde behoefte 1ste t.e.m. 5de kwartaal 6de t.e.m. 8ste kwartaal 9de t.e.m. 20ste kwartaal
2 jaar behoefte met gemiddelde begeleidingspremie 1930 euro per kwartaal 1030 euro per kwartaal Niet van toepassing
Vastgestelde behoefte 1ste t.e.m. 5de kwartaal 6de t.e.m. 9de kwartaal 10de t.e.m. 20ste kwartaal
5 jaar behoefte met gemiddelde begeleidingspremie 1930 euro per kwartaal 1330 euro per kwartaal 1030 euro per kwartaal
5 jaar behoefte met verhoogde begeleidingspremie 2480 euro per kwartaal 1880 euro per kwartaal 1330 euro per kwartaal

 

De betaling gebeurt automatisch op basis van uw RSZ-aangifte als werkgever. Krijgt u ook graag maandelijks een voorschot? Dan kunt u dat aanvragen.

Aanvragen

Opgelet!  Je kan pas vanaf 1 juli 2023 deze maatregel aanvragen. Tot en met 30 juni 2023 is nog de Vlaamse Ondersteuningspremie (VOP) van kracht.

Meer info – contact