IBOT (IBO Taalcoaching) - mtech+

Kies jouw groep en regio!

Ieder fonds een aanbod op maat.

Als je geen toestemming geeft, mogen we jouw keuze niet opslaan en kan je niet de meest relevante inhoud zien.

Ik werk voor PC219 'controleorganisme'

Kies

IBOT (IBO Taalcoaching)

Door Vlaamse overheid
voor werkgever, werkzoekend
Subsidie
Door Vlaamse overheid
voor werkgever, werkzoekend

Wat is het

Een IBOT is een variant op de klassieke individuele beroepsopleiding en is bedoeld voor anderstaligen die taalondersteuning nodig hebben.

Hoe werkt het?

Eerst doen we een grondig vooronderzoek om te bekijken wat je noden zijn op de werkvloer. Op basis hiervan bepalen we de inhoud en duur van de opleiding, en bespreken die met de werkgever. Hebben we een akkoord, dan ontwikkelen we het nodige lesmateriaal.

Een taalcoach komt langs in het bedrijf. De anderstalige medewerker en zijn Nederlandstalige collega’s krijgen tips en tricks op maat en leren met elkaar communiceren. Deze coaching is dus niet alleen op maat van het bedrijf maar is bovendien ook gratis.

Doelgroep

Niet werkende werkzoekenden of mensen die maximaal halftijds werken en die het aan een aantal competenties ontbreekt om de functie uit te oefenen.

Alle werkgevers komen in aanmerking.

Voorwaarden

  • Opleidingsplan is verplicht.
  • Interne en externe begeleiding moet voorzien worden.
  • Verplichte aanwerving na de opleiding voor minstens gelijke duur als de opleiding.

De werkzoekende die met een IBO wordt aangeworven:

  • is ingeschreven als werkzoekende bij VDAB,
  • heeft zijn / haar vorige job niet opgezegd om met een IBO te starten,
  • heeft nog niet eerder voor het bedrijf gewerkt waar de IBO doorgaat. Let wel:
    • een korte periode in het bedrijf gewerkt hebben als uitzendkracht mag wel (max. 20 werkdagen in een 5-dagenstelsel of 24 werkdagen in een 6-dagenstelsel,
    • als jobstudent in het bedrijf gewerkt hebben kan ook. Voorwaarde is wel dat tijdens je IBO nog bepaalde competenties aangeleerd worden.

Subsidie

Een IBOT komt op hetzelfde neer als een gewone IBO. Werf je een medewerker aan met een IBO-contract dan betekent dit dat hij eerst een opleiding volgt in je bedrijf en daarna een arbeidsovereenkomst krijgt van bepaalde of onbepaalde duur. Je moet tijdens z’n opleiding geen loon of RSZ betalen, enkel een productiviteitspremie.

Aanvragen

De werkgever moet de IBOT aanvragen bij VDAB: https://werkgevers.vdab.be/werkgevers/ibo

Meer info - contact