IBO+ - mtech+

Kies jouw groep en regio!

Ieder fonds een aanbod op maat.

Als je geen toestemming geeft, mogen we jouw keuze niet opslaan en kan je niet de meest relevante inhoud zien.

Ik werk voor PC219 'controleorganisme'

Kies

IBO+

Door Vlaamse overheid
voor werkgever
Subsidie
Door Vlaamse overheid
voor werkgever

Wat is het

Deze speciale vorm van IBO is in het leven geroepen om kwetsbare werkzoekenden aan het werk te helpen. Het grote voordeel voor de werkgever is dat deze tewerkstelling niets kost.

Doelgroep

Werkgever met een vacature / niet-werkende werkzoekende op zoek naar een job.

Voorwaarden

Om een IBO+ te sluiten, moet de niet-werkende werkzoekende:

  • indien hij/zij jonger is dan 25 jaar: ten minste 12 maanden onmiddellijk voorafgaand aan de start van de IBO+ bij de VDAB ingeschreven zijn;
  • indien hij/zij 25 jaar is of ouder: ten minste 24 maanden onmiddellijk voorafgaand aan de start van de IBO+ bij de VDAB ingeschreven zijn;
  • een indicatie van arbeidshandicap hebben.

 

Ook personen ten laste van het RIZIV die actieve stappen naar tewerkstelling zetten, komen in aanmerking voor een IBO+

De VDAB bepaalt de duur van de opleiding gegeven in het kader van deze specifieke IBO. Deze bedraagt ten minste 1 maand en ten hoogste 1 jaar.

Net zoals bij een gewone IBO, heb je als werkgever na de IBO+ de verplichting om de werknemer in dienst te nemen. De duurtijd van het contract moet minimaal gelijk zijn aan de duurtijd van de IBO+.

Subsidie

Het grote voordeel van een IBO+, is dat het jou als werkgever niets kost.

Je werknemer heeft gedurende de looptijd van de IBO+ geen recht op vakantiegeld, geen eindejaarspremie en geen gewaarborgd loon bij ziekte.

Er is wél recht op een verplaatsingsvergoeding en een vergoeding voor kinderopvang, maar die valt niet ten laste van jou. Dat neemt de VDAB voor haar rekening.

De werknemer krijgt een uitkering gedurende de opleidingsperiode.

Daarbovenop krijgt hij/zij een opleidingspremie voor de prestaties die geleverd worden tijdens het werk. Deze premie wordt berekend op basis van de uitkering van de werkzoekende voor hij/zij de IBO+ startte.

Daarnaast heeft de werknemer recht op een verplaatsingsvergoeding en een vergoeding voor kinderopvang.

Aanvragen

De werkgever moet de IBO+ aanvragen bij VDAB.

Meer info – contact

VDAB: 0800 30 700 (elke werkdag van 8 tot 19 uur)