Kies jouw groep en regio!

Ieder fonds een aanbod op maat.

Als je geen toestemming geeft, mogen we jouw keuze niet opslaan en kan je niet de meest relevante inhoud zien.

Ik werk voor PC219 'controleorganisme'

Kies

IBO (Individuele beroepsopleiding in de onderneming)

Door Vlaamse overheid
voor werknemer, werkzoekend
Subsidie
Door Vlaamse overheid
voor werknemer, werkzoekend

Wat is het

Werkgevers kunnen werkzoekenden in hun bedrijf opleiden tegen financieel gunstige voorwaarden. Tijdens de opleiding wordt de cursist begeleid door de onderneming en door de VDAB. De IBO duurt 1 tot 6 maanden. De duurtijd kan verlengd worden tot 12 maanden voor laaggeschoolde, langdurige uitkeringsgerechtigde werklozen.

De werknemer ontvangt tijdens de opleiding verder het vervangingsinkomen + een premie van de VDAB.
Er is gratis taalcoaching voorzien voor deelnemers die niet het Nederlands als moedertaal hebben.

Doelgroep

Niet werkende werkzoekenden of mensen die maximaal halftijds werken en die het aan een aantal competenties ontbreekt om de functie uit te oefenen.

Alle werkgevers komen in aanmerking.

Voorwaarden

  • Opleidingsplan is verplicht.
  • Interne en externe begeleiding moet voorzien worden.
  • Verplichte aanwerving na de opleiding voor minstens gelijke duur als de opleiding.

Subsidie

Voor werkgever:

Je betaalt tijdens de opleiding een premie aan de VDAB die gelijk is aan het verschil tussen het normale loon voor de functie waarvoor de opleiding gegeven wordt, en het gemiddelde werkloosheidsbedrag per dag.

Welke premie betaal je maandelijks aan de VDAB?

Looncategorie (bruto) Maandelijkse premie (netto)
minder dan 1.768,67 euro 650 euro
€ 1768,68-2081,81 800 euro
€ 2081,81-2393,93 1.000 euro
€ 2393,93-2705,04 1.200 euro
€ 2705,05 of meer 1.400 euro

 

Je kan online een simulatie maken om na te gaan hoeveel een voltijdse IBO je kost.

Verder betaal je als werkgever ook de wettelijk verplichte verplaatsingsonkosten en verzeker je hem/haar tegen arbeidsongevallen en burgerlijke aansprakelijkheid.

 

Voor werknemer / werkzoekende:

De cursist ontvangt zijn/haar vervangingsinkomen verder met daarnaast nog een premie van de VDAB. Beide samen benaderen die het loon van de functie waarvoor wordt opgeleid. Tijdens de IBO behoudt de cursist het statuut van werkzoekende (hij wordt nog niet beschouwd als werknemer).

Indien de werkzoekende geen vervangingsinkomen geniet, betaalt de RVA in de meeste gevallen een vervangende premie (de opleidingsuitkering). In uitzonderlijke gevallen, wanneer de werkzoekende geen vervangingsinkomen heeft en geen recht heeft op de opleidingsuitkering, betaalt de VDAB een bijkomende compensatievergoeding.

De werknemer ontvangt geen compensatievergoeding wanneer hij/zij:

  • < 45 jaar is;
  • hooggeschoold en nog geen zes maanden ingeschreven is als niet werkende werkzoekende.

Aanvragen

De werkgever moet de IBO aanvragen bij VDAB: https://werkgevers.vdab.be/werkgevers/ibo

Meer info - contact

Twee haast even vlotte manieren bij VDAB: