Kies jouw groep en regio!

Ieder fonds een aanbod op maat.

Als je geen toestemming geeft, mogen we jouw keuze niet opslaan en kan je niet de meest relevante inhoud zien.

Ik werk voor PC219 'controleorganisme'

Kies

Fiscale vrijstelling voor opleiding werknemers

Door Federale overheid
voor werkgever
Subsidie
Door Federale overheid
voor werkgever

Wat is het

Om de werkgevers aan te moedigen om meer opleidingen te voorzien voor hun werknemers werd er een nieuwe fiscale vrijstelling ingevoerd vanaf 1 januari 2021.

Doelgroep

Werkgevers die voldoen aan de voorwaarden (zie hieronder).

Voorwaarden

De belangrijkste voorwaarden zijn:

 • Enkel de werknemers die al minstens 6 maanden aan de slag zijn bij de werkgever komen in aanmerking.
 • Niet alle opleidingen komen in aanmerking voor deze subsidie:
  • het moet gaan om formele of informele opleidingen zoals bepaald door de wet van 5 maart 2017 betreffende werkbaar en wendbaar werk;
  • de opleiding mag niet door wettelijke of andere reglementaire bepalingen opgelegd zijn;
  • de opleidingen voorzien in een collectieve arbeidsovereenkomst worden uitgesloten;
  • de opleiding vormt een beroepskost voor de werkgever.
 • De opleiding zelf moet minstens 10 dagen bedragen tijdens een ononderbroken periode van 30 kalenderdagen. Hierop gelden 2 uitzonderingen:
  • voor kleine vennootschappen komen ook opleidingen van 5 dagen gedurende een ononderbroken periode van 75 kalenderdagen in aanmerking;
  • voor werkgevers die kunnen genieten van een vrijstelling van doorstorting van bedrijfsvoorheffing in het kader van nacht- of ploegenarbeid, mag de opleiding van 10 dagen plaatsvinden tijdens een ononderbroken periode van 60 kalenderdagen. Om van de vrijstelling in het kader van opleidingen te kunnen genieten, moet de werknemer een ploegenpremie krijgen tijdens de periode van 60 kalenderdagen.
 • De voorwaarde van 10 dagen is van toepassing op een voltijdse werknemer (proratisering kan voor deeltijdse werknemers).
 • Een werknemer heeft maximaal recht op 10 ononderbroken periodes van 30 kalenderdagen bij dezelfde werkgever.
 • Een opleidingsdag wordt berekend als 7,6 uur. De werknemer moet de opleiding ook effectief hebben gevolgd.

Subsidie

De vrijstelling bedraagt 11,75 % van het geheel van de in aanmerking genomen bezoldigingen.

Enkel de basisverloning komt in aanmerking voor de berekening van de vrijstelling.

De belastbare bezoldiging die in aanmerking komt wordt beperkt tot € 3.500 per (voltijdse) werknemer.

Er geldt tevens geen cumulverbod, m.a.w. de vrijstelling kan gecombineerd worden met andere vrijstellingen van voorstorting bedrijfsvoorheffing.

Aanvragen

Er moeten twee aangiftes ingediend worden. De tweede aangifte moet de volgende specifieke vermeldingen bevatten:

 • In het vak “aard van inkomsten”: code 64.
 • In het vak “belastbare inkomsten”: het bedrag van betaalde of toegekende bezoldigingen door de werkgever voor deze periode die tegemoetkomen aan de voorwaarden van artikel 27512, §4 van het Wetboek van inkomstenbelastingen op dewelke de aangifte betrekking heeft.
 • In het vak “verschuldigde bedrijfsvoorheffing”: een negatief bedrag gelijk aan 11,75% van het geheel aan bezoldigingen zoals bedoeld in artikel 27512, §4 van het Wetboek van inkomstenbelastingen, op de inkomsten van alle werknemers die in aanmerking komen voor de maatregel.

De werkgever moet een nominatieve lijst kunnen voorleggen die specifieke informatie bevat over elke werknemer die een opleiding volgde. Deze gegevens zijn:

 • naam en voornaam van de werknemer;
 • rijksregisternummer;
 • de gevolgde opleiding;
 • de data waarop deze opleiding gevolgd werden;
 • het bedrag van betaalde of toegekende bruto belastbare bezoldigingen van de kalendermaand waarin de opleiding afgerond werd;

het bedrag van bedrijfsvoorheffing dat ingehouden werd op deze bezoldigingen en een gedetailleerde berekening van deze bedrijfsvoorheffing.

Meer info - contact