Kies jouw groep en regio!

Ieder fonds een aanbod op maat.

Als je geen toestemming geeft, mogen we jouw keuze niet opslaan en kan je niet de meest relevante inhoud zien.

Ik werk voor PC219 'controleorganisme'

Kies

Doelgroepvermindering voor oudere niet-werkende werkzoekenden (58+)

Door Vlaamse overheid
voor werkgever
Subsidie
Door Vlaamse overheid
voor werkgever

Wat is het

Werft u een niet-werkende werkzoekende aan van 58 jaar of ouder? Dan kunt u een doelgroepvermindering of ‘RSZ-vermindering’ krijgen. Voldoen u en uw werknemer aan alle voorwaarden? Dan vallen de werkgeversbijdragen volledig weg voor een tewerkstelling vanaf 80 procent.

Let op: de leeftijd voor deze doelgroepvermindering werd in 2020 opgetrokken van 55 naar 58 jaar.

De doelgroepvermindering is maximaal 8 kwartalen geldig. Na die periode komt uw werknemer in aanmerking voor de doelgroepvermindering voor oudere werknemers.

U mag de doelgroepvermindering voor oudere werknemers combineren met de volgende steunmaatregelen:

 • de Vlaamse ondersteuningspremie (VOP),
 • structurele vermindering.

Let op: de doelgroep- en de structurele vermindering kunnen samen nooit meer bedragen dan de bijdrage die u moet betalen.

Doelgroep

De werkgever die een niet-werkende werkzoekende 58-plusser aanwerft.

Voorwaarden

Voor de werkgever:

 • uw onderneming in het Vlaamse gewest is gevestigd,
 • u bent actief in de privésector.

Voor de werknemer:

 • is 58 jaar of ouder op de laatste dag van het kwartaal waarvoor u de doelgroepvermindering aanvraagt;
 • was voor hij in dienst trad minstens 1 dag ingeschreven als niet-werkende werkzoekende bij de VDAB. Hij hoeft geen werkloosheidsuitkering te krijgen om in aanmerking te komen;
 • werkt in een Vlaamse vestigingseenheid (maatschappelijke zetel van een onderneming, entiteit of organisatie met ondernemingsnummer OF vestigingseenheid met vestigingseenheidsnummer in Vlaanderen ; woonplaats mag zich in een ander gewest of land bevinden);
 • is effectief aan de slag in uw onderneming (minstens een halftijdse arbeidsovereenkomst, tijdelijk of vast);
 • was in de 4 kwartalen voor zijn aanwerving niet voor u aan de slag;
 • heeft minstens een halftijdse arbeidsovereenkomst.

Bovendien mag het loon van de 58-plusser de loongrens niet overschrijden. Het refertekwartaalloon (brutoloon tijdens een kwartaal van voltijds en ononderbroken werken) blijft onder de grens van:

 • 13.945 euro tijdens de eerste 3 kwartalen van elk jaar,
 • 18.545 euro tijdens het vierde kwartaal van elk jaar.

De werknemer komt ook in aanmerking als de arbeidsovereenkomst geschorst is door bijvoorbeeld verlof of ziekte. SWT’ers of bruggepensioneerden komen ook in aanmerking voor de vermindering.

Subsidie

Hoeveel RSZ-vermindering krijgt u? Er zijn 2 mogelijkheden, een volledige vrijstelling of een aangepaste vermindering.

Volledige vrijstelling:
U ontvangt de volledige doelgroepvermindering als de 58-plusser 80% of meer van een normale voltijdse prestatie werkt. De doelgroepvermindering wordt uitgereikt per kwartaal. U kunt de vermindering aanvragen zodra het kwartaal is afgelopen.

Aangepaste vermindering:
Het bedrag van de vermindering wijkt af als de 58-plusser minder dan 80% van een normale voltijdse prestatie werkt in een bepaald kwartaal. De vermindering wordt dan aangepast aan de deeltijdse tewerkstelling. Als de vermindering groter is dan de werkgeversbijdrage, wordt de vermindering herleid naar het bedrag van de te betalen bijdrage.

 

Hoelang krijgt u de doelgroepvermindering? De doelgroepvermindering is maximaal 8 kwartalen geldig. Na die periode komt uw werknemer in aanmerking voor de doelgroepvermindering voor oudere werknemers.

Aanvragen

Meer info - contact

Departement Werk en Sociale Economie
Doelgroepverminderingen
Ellipsgebouw
Koning Albert II laan 35 (bus 20)
1030 Schaarbeek, België

Telefoon: 02 553 08 61
E-mail: [email protected]
Website: https://www.vlaanderen.be/doelgroepvermindering-voor-oudere-niet-werkende-werkzoekenden-58