Doelgroepvermindering voor oudere (+58) werkende werknemers - mtech+

Kies jouw groep en regio!

Ieder fonds een aanbod op maat.

Als je geen toestemming geeft, mogen we jouw keuze niet opslaan en kan je niet de meest relevante inhoud zien.

Ik werk voor PC219 'controleorganisme'

Kies

Doelgroepvermindering voor oudere (+58) werkende werknemers

Door Vlaamse overheid
voor werkgever
Subsidie
Door Vlaamse overheid
voor werkgever

Wat is het

Is een van uw werknemers 60 jaar of ouder? Dan kunt u een doelgroepvermindering of ‘RSZ-vermindering’ krijgen. U betaalt dan minder werkgeversbijdragen voor die werknemer.

Doelgroep

De werkgever die een of meer 60-plusser(s) in dienst heeft.

Voorwaarden

De werkgever:

 • uw onderneming is gevestigd in het Vlaamse gewest,
 • u bent actief in de privésector.

Werkgevers uit de openbare sector of de social profitsector komen niet in aanmerking voor de maatregel.

 

De werknemer:

 • is op de laatste dag van het kwartaal waarvoor u de doelgroepvermindering aanvraagt
  • 60 jaar of ouder in 2023
  • 61 jaar of ouder in 2024,
 • werkt in een Vlaamse vestigingseenheid (maatschappelijke zetel van een onderneming, entiteit of organisatie met ondernemingsnummer OF vestigingseenheid met vestigingseenheidsnummer in Vlaanderen ; de woonplaats mag zich in een ander gewest of land bevinden),
 • is effectief aan de slag in uw onderneming (de werknemer komt ook in aanmerking als de arbeidsovereenkomst geschorst is door bijvoorbeeld verlof of ziekte ; gepensioneerden die bijklussen in uw onderneming komen ook in aanmerking),
 • heeft minstens een halftijdse arbeidsovereenkomst, tijdelijk of vast.

Werkt hij / zij minder dan halftijds in het kwartaal waarvoor u de doelgroepvermindering aanvraagt? Dan moet hij in dat kwartaal minstens 27,5% van een normale voltijdse prestatie daadwerkelijk aan de slag zijn.

Bovendien mag het loon van de 58-plusser de loongrens niet overschrijden. Het refertekwartaalloon (brutoloon tijdens een kwartaal van voltijds en ononderbroken werken) blijft onder de grens van:

 • 13.945 euro tijdens de eerste 3 kwartalen van elk jaar
 • 18.545 euro tijdens het vierde kwartaal van elk jaar.

Subsidie

De vermindering bedraagt 600 of 1500 euro per kwartaal voor een tewerkstelling vanaf 80 procent, afhankelijk van de leeftijd van uw werknemer:

 • jonger dan 62 jaar: 600 euro,
 • 62 jaar of ouder: 1500 euro.

U ontvangt de volledige doelgroepvermindering als de 58-plusser 80% of meer van een normale voltijdse prestatie werkt. De doelgroepvermindering wordt toegekend per kwartaal. U kunt vermindering voor een kwartaal aanvragen, zodra dat kwartaal is afgelopen. De leeftijd van de werknemer op de laatste dag van het kwartaal bepaalt het verminderingsbedrag: 600 of 1500 euro.

 

Aangepaste vermindering:
Het bedrag van de vermindering wijkt af als de 58-plusser minder dan 80% van een normale voltijdse prestatie werkt in een bepaald kwartaal. De vermindering wordt dan aangepast aan de deeltijdse tewerkstelling. Ook als de vermindering groter is dan de werkgeversbijdrage wordt een vermindering doorgevoerd. De vermindering wordt dan herleid naar het bedrag van de te betalen bijdrage.

Hoelang krijgt u de doelgroepvermindering? De doelgroepvermindering voor oudere werknemers geldt zolang de 58-plusser in dienst is.

Aanvragen

Meer info - contact

Departement Werk en Sociale Economie
Doelgroepverminderingen
Ellipsgebouw
Koning Albert II laan 35 (bus 20)
1030 Schaarbeek, België

Telefoon: 02 553 08 61
E-mail: [email protected]
Website:  https://www.vlaanderen.be/doelgroepvermindering-voor-oudere-werknemers-58