Doelgroepvermindering voor leerlingen in een alternerende opleiding - mtech+

Kies jouw groep en regio!

Ieder fonds een aanbod op maat.

Als je geen toestemming geeft, mogen we jouw keuze niet opslaan en kan je niet de meest relevante inhoud zien.

Ik werk voor PC219 'controleorganisme'

Kies

Doelgroepvermindering voor leerlingen in een alternerende opleiding

Door Vlaamse overheid
voor werkgever
Subsidie
Door Vlaamse overheid
voor werkgever

Wat is het

Een leerling in een duale of alternerende opleiding leert zijn vak zowel op school als op de werkvloer. Leidt u als werkgever zo’n jongere op in uw onderneming? Dan kunt u een doelgroepvermindering of ‘RSZ-vermindering’ krijgen. U betaalt dan minder werkgeversbijdragen voor de leerling.

Doelgroep

Jongeren in een alternerende opleiding en hun werkgevers.

Voorwaarden

U komt in aanmerking voor doelgroepvermindering als:

  • uw onderneming in het Vlaams Gewest is gevestigd,
  • u tot de privésector, de socialprofitsector of de overheid behoort.

Bovendien sloot u  als werkgever een van de volgende overeenkomsten met de leerling:

  • Overeenkomst Alternerende Opleiding (OAO),
  • stageovereenkomst voor een Syntra-ondernemerschapstraject dat als alternerende opleiding geldt,
  • leercontract.

De leerling volgt minstens 20 uur per week opleiding op de werkvloer.

Subsidie

De doelgroepvermindering bedraagt 1000 euro per kwartaal voor een tewerkstelling vanaf 80%, d.w.z. als de jongere 32 uur per week of meer opgeleid wordt op de werkvloer.

Het bedrag van de vermindering wijkt af als:

  • de jongere minder dan 32 uur per week opgeleid wordt op de werkvloer (minder dan 80% van een normale voltijdse prestatie). De vermindering wordt dan aangepast aan de deeltijdse tewerkstelling,
  • de vermindering groter is dan de werkgeversbijdrage. De vermindering wordt dan herleid naar het bedrag van de te betalen bijdrage.

U ontvangt de doelgroepvermindering voor de volledige duur van de leerovereenkomst.

Werft u de jongere na zijn opleiding aan? Dan kunt u een doelgroepvermindering voor laaggeschoolde jongeren krijgen.

U mag de doelgroepvermindering voor leerlingen in een alternerende opleiding combineren met de volgende steunmaatregelen:

  • de Vlaamse ondersteuningspremie (VOP),
  • structurele vermindering(opent in nieuw venster).

Let op: de doelgroep- en de structurele vermindering kunnen samen nooit meer bedragen dan de bijdrage die u moet betalen.

Aanvragen

Meer info – contact

Departement Werk en Sociale Economie
Doelgroepverminderingen
Ellipsgebouw
Koning Albert II laan 35 (bus 20)
1030 Schaarbeek

Telefoon: 02 553 08 61

https://www.vlaanderen.be/doelgroepvermindering-voor-leerlingen-in-een-alternerende-opleiding

E-mail: [email protected]