Doelgroepvermindering collectieve arbeidsduurvermindering - mtech+

Kies jouw groep en regio!

Ieder fonds een aanbod op maat.

Als je geen toestemming geeft, mogen we jouw keuze niet opslaan en kan je niet de meest relevante inhoud zien.

Ik werk voor PC219 'controleorganisme'

Kies

Doelgroepvermindering collectieve arbeidsduurvermindering

Door Federale overheid
Subsidie
Door Federale overheid

Wat is het

Deze federale doelgroepvermindering kent aan werkgevers die bereid zijn om de arbeidsduur van het personeel te verminderen met minstens één uur per week, een bepaalde forfaitaire vermindering toe van de werkgeversbijdragen gedurende 4 tot 16 kwartalen.

Doelgroep

KMO’s en grote ondernemingen in de private sector.

Voorwaarden

Werkgever
Deze maatregel richt zich tot de werkgevers uit de private sector en de autonome overheidsbedrijven.

Werknemer
De voltijdse werknemers die tot een categorie van werknemers behoren die voor onbepaalde tijd overgegaan zijn tot,

  • ofwel een effectieve arbeidsduurvermindering van ten minste een vol arbeidsuur onder de 38 uren per week,
  • ofwel een vierdagenweek zoals verder bepaald, ofwel beide,

kunnen in aanmerking komen voor deze doelgroepvermindering.

Ook de deeltijdse werknemers van wie het loon moet worden aangepast wegens de invoering van de arbeidsduurvermindering komen in aanmerking. De vermindering ingevolge invoering van de vierdagenweek kan alleen toegepast worden voor voltijdse werknemers, niet voor deeltijdsen.

Subsidie

Werkgevers die bereid zijn de arbeidsduur te verminderen met minstens één uur per week kunnen voor de voltijdse werknemers de volgende forfaitaire vermindering genieten:

Arbeidsduurvermindering Bedrag Periode van vermindering
37 uur per week of minder € 400 tijdens 8 kwartalen
36 uur per week of minder € 400 tijdens 12 kwartalen
35 uur per week of minder € 400 tijdens 16 kwartalen
Vierdagenweek € 400 tijdens 4 kwartalen
Tegelijk arbeidsduurvermindering en vierdagenweek € 1000 tijdens de overlappende kwartalen

 

De vermindering geldt alleen wanneer de invoering van de arbeidsduurvermindering vrijwillig gebeurt. Als een werkgever van paritair comité verandert, en terechtkomt in een paritair comité waarin de gemiddelde wekelijkse arbeidsduur lager is dan in het vroegere paritaire comité, dan wordt het zich aanpassen aan die nieuwe arbeidsduur, niet beschouwd als een collectieve arbeidsduurvermindering in de zin van deze bijdragevermindering.

Aanvragen

Om van deze voordelen te kunnen genieten moet de werkgever in de driemaandelijkse RSZ-aangiften naast de juiste identiteit van de werknemer en de loon- en arbeidstijdgegevens eveneens de correcte verminderingscode, het verminderingsbedrag en de eventuele begindatum vermelden.

Meer info – contact