Kies jouw groep en regio!

Ieder fonds een aanbod op maat.

Als je geen toestemming geeft, mogen we jouw keuze niet opslaan en kan je niet de meest relevante inhoud zien.

Ik werk voor PC219 'controleorganisme'

Kies

Bevorderen van werkbaar werk in kmo’s

Door Europees Sociaal Fonds
voor werknemer, werkgever
Subsidie
Door Europees Sociaal Fonds
voor werknemer, werkgever

Wat is het

De einddoelstelling van deze oproep is het verhogen van werkbaar werk bij organisaties in Vlaanderen en het verhogen van de kennis hierover bij ESF-Vlaanderen. Allerlei soorten HR-interventies zijn mogelijk.

Na de aanvraag – die zeer laagdrempelig is – volgt een intake bij een door ESF aangewezen dienstverlener. Vervolgens maken zij samen met de organisatie een actieplan op. Vanaf dan start de organisatie met een project om het werk op de werkvloer werkbaarder te maken. Elk project is erop gericht een werkomgeving te creëren die autonome motivatie bij de medewerkers stimuleert.

In 2019 deed ESF Vlaanderen een oproep aan dienstverleners in Vlaanderen om zich kandidaat te stellen. Via een mededingingsprocedure met onderhandeling werden uiteindelijk 4 teams van dienstverleners geselecteerd om de projecten in deze oproep te begeleiden. De geselecteerde dienstverleners zijn: – Alert! – Edeps – Mint Europe – Obelisk Aanvragen worden na een administratieve check automatisch toegewezen aan één van bovenstaande dienstverleners via een beurtrolsysteem. Bedrijven of dienstverleners kunnen hier zelf niet in kiezen.

De dienstverlening die de organisatie zal krijgen, valt onder de De minimis-regelgeving.  Deze verordening vereist dat de eindbegunstigde in een periode van drie belastingsjaren (het lopende ende 2 voorgaande) nog geen 200.000,00 euro de minimis-steun ontvangen hebben, ongeacht de overheidsinstantie van wie de minimis-steun werd verkregen, en ongeacht de investeringen/projecten waarvoor de minimis-steun werd verkregen.

Doelgroep

Alle organisaties met rechtspersoonlijkheid.

Voorwaarden

  • gevestigd zijn in het Vlaams Gewest
  • KMO zijn volgens de Europese KMO-definitie:
    • minder dan 250 VTE in dienst, EN
    • jaaromzet van minder dan 50 miljoen euro, of een jaarlijks balanstotaal van minder dan 43 miljoen euro
  • aanvraag indienen vóór 31 december 2021

Aanvragen

Subsidie

De volledige kost van de dienstverlener. Jouw inbreng is de tijd die het project je kost.

Meer info - contact