Kies jouw groep en regio!

Ieder fonds een aanbod op maat.

Als je geen toestemming geeft, mogen we jouw keuze niet opslaan en kan je niet de meest relevante inhoud zien.

Ik werk voor PC219 'controleorganisme'

Kies

Beroepsinlevingsstage

Door Vlaamse overheid
voor werkgever, werkzoekend
Subsidie
Door Vlaamse overheid
voor werkgever, werkzoekend

Wat is het

Met een BIS kan je een kandidaat een betaalde stage aanbieden in je bedrijf. Zo oefent hij extra vaardigheden en competenties in op de werkvloer.

De BIS verschaft een wettelijk kader om een kandidaat op vrijwillige basis stage te laten lopen in je onderneming. Een BIS is geen arbeidsovereenkomst, maar een opleidingscontract waarbij er vaardigheden en competenties aangeleerd worden op de werkvloer.

Tijdens de BIS betaal je geen loon of RSZ, enkel een stagevergoeding voor elke gepresteerde arbeidsdag. De stagevergoeding is onderhevig aan bedrijfsvoorheffing. De berekening voor een deeltijdse stagevergoeding mag pro rata.

Na de BIS mag je de stagiair aanwerven, maar dat is geen verplichting.

Doelgroep

Elke werkgever uit de profitsector en non-profitsector kan een BIS afsluiten met een kandidaat die via een vrijwillige stage extra vaardigheden en competenties wil verwerven op de werkvloer.

Voorwaarden

De kandidaat-stagiair kan een werkzoekende, werknemer, zelfstandige, student of buitenlander zijn die in België mag werken.

Let wel je kan geen BIS afsluiten:

  • met werknemers voor opleidingen die plaatsvinden in het kader van een lopende arbeidsovereenkomst,
  • voor arbeidsprestaties van leerlingen, studenten en cursisten in het kader van hun opleiding,
  • voor stages die voorbereiden op de uitoefening van een vrij beroep,
  • voor verplichte stages die leiden tot het behalen van een diploma of getuigschrift.

Subsidie

De minimumvergoeding die op de beroepsinlevingsstage van toepassing is, bedraagt minimaal de helft van het gewaarborgd gemiddeld minimum maandinkomen, vermeld in artikel 3, eerste lid, van cao nr. 43 van 2 mei 1988 betreffende de waarborg van een gemiddeld minimum maandinkomen. De voormelde vergoeding wordt toegepast in verhouding tot de tewerkstellingsbreuk.

Aanvragen

Je begint met een opleidingsplan op te stellen. Daarin beschrijf je drie zaken:

  • de competenties: wat je de stagiair wil aanleren,
  • de opleidingsacties: hoe je de competenties wil aanleren,
  • de duurtijd: hoelang je denkt dat de stagiair er gaat over doen om de competenties aan te leren.

De procedure staat verder beschreven op de specifieke FAQ-pagina over BIS van VDAB. Klik op de link hieronder bij ‘Meer info – contact’.

Meer info – contact