Kies jouw groep en regio!

Ieder fonds een aanbod op maat.

Als je geen toestemming geeft, mogen we jouw keuze niet opslaan en kan je niet de meest relevante inhoud zien.

Ik werk voor PC219 'controleorganisme'

Kies

Aanwerving van de eerste zes werknemers – vermindering RSZ werkgeversbijdragen

Door Federale overheid
voor werkgever, werkzoekend
Subsidie
Door Federale overheid
voor werkgever, werkzoekend

Wat is het

Werkgevers die een eerste, tweede, derde, vierde, vijfde of zesde werknemer aanwerven, kunnen een vermindering krijgen van de aan de RSZ verschuldigde werkgeversbijdragen. Het voordeel is het grootste bij de aanwerving van de eerste werknemer, wat kleiner bij de aanwerving van een tweede werknemer, en nog wat kleiner bij de aanwerving van de derde, vierde, vijfde en zesde werknemer.

Doelgroep

Deze maatregel geldt voor de werkgevers uit de privésector, inclusief de vzw’s en feitelijke verenigingen.

Voorwaarden

 • Verplicht contract na afloop van de subsidie (vanaf kwartaal 14).
 • Alle werknemers komen in aanmerking, met uitzondering van:
  • jongeren tot 31 december van het jaar dat zij 18 worden;
  • jongeren tewerkgesteld met een leerovereenkomst;
  • dienstboden;
  • gelegenheidsarbeiders in de land- en tuinbouwsector;
  • alle andere werknemers die niet onder de sociale zekerheidswet vallen (jobstudenten, …).

Voor de aanwerving van deze werknemers komt u niet in aanmerking voor de vermindering. Zij tellen echter evenmin mee om te bepalen hoeveel werknemers u in dienst hebt. Zij verhinderen dus niet dat u het voordeel kunt toepassen voor werknemers die u na hen aanwerft.

Subsidie

Onderstaande tabel geeft de verminderingen op de sociale zekerheidsbijdragen die je als werkgever verschuldigd bent aan de RSZ.

Kwartaal 1 tot 5 6 tot 9 10 tot 13 Vanaf 14
1ste werknemer 4.000 EUR, onbeperkt in de tijd
2de werknemer 1.550 EUR 1.050 EUR 450 EUR 0 EUR
3de werknemer 1.050 EUR 1.050 EUR 450 EUR 0 EUR
4de werknemer 1.050 EUR 1.050 EUR 450 EUR 0 EUR
5de werknemer 1.050 EUR 1.050 EUR 450 EUR 0 EUR
6de werknemer 1.050 EUR 1.050 EUR 450 EUR 0 EUR

Aanvragen

De doelgroepvermindering voor eerste aanwervingen wordt aangegeven in blok 90109 “vermindering tewerkstelling” van de DmfA.

Meer info - contact