Werkbaar werk! - mtech+

Kies jouw groep en regio!

Ieder fonds een aanbod op maat.

Als je geen toestemming geeft, mogen we jouw keuze niet opslaan en kan je niet de meest relevante inhoud zien.

Ik werk voor PC219 'controleorganisme'

Kies

Werkbaar werk!

voor werknemer, werkgever

Wat is werkbaar werk?

Werkbaar werk… het is een containerbegrip waar al heel wat over geschreven werd. In onze sector? Daar kunnen we nog heel wat in groeien: kijk maar naar de cijfers van de Vlaamse werkbaarheidsmonitor. Samen met jou, kunnen we hier verandering in brengen.

Wat verstaan we onder werken aan werkbaar werk?

Dat is simpel. Je werkt aan werkbaar werk als je systematisch en duurzaam wijzigingen doorvoert op vlak van de fundamentele noden die je bij je werknemers hebt bevraagd.

Waarom gaan voor werkbaar werk?

Bij mtech+ geloven we dat:

  • werknemers het belangrijkste kapitaal zijn van een bedrijf
  • investeren in werknemers rendeert
  • werknemers die zich gehoord voelen intrinsiek gemotiveerd worden om het beste van zichzelf te geven
  • een goede organisatie en een open communicatie cultuur bijdragen aan het welbevinden van werknemers
  • bedrijven nog steeds een maatschappelijke rol hebben
  • er nog steeds krapte op de arbeidsmarkt is voor specifieke profielen
  • de nieuwe generatie de voorkeur geeft aan bedrijven met een mensgerichte cultuur

Vanuit deze overtuigingen willen we de Vlaamse metaal- en technologiesector sensibiliseren en aanzetten tot actie om een win win te creëren voor werknemer en organisatie.