Samenwerking RTC - mtech+

Kies jouw groep en regio!

Ieder fonds een aanbod op maat.

Als je geen toestemming geeft, mogen we jouw keuze niet opslaan en kan je niet de meest relevante inhoud zien.

Ik werk voor PC219 'controleorganisme'

Kies

Samenwerking RTC

voor onderwijs

RTC West-Vlaanderen

Het Regionaal Technologisch Centrum West-Vlaanderen wil in onze provincie hét samenwerkingsplatform zijn tussen onderwijs, arbeidsmarktactoren en de ondernemerswereld ter ondersteuning en ontwikkeling van innovatieve, technische en technologische projecten en opleidingen.

RTC West-Vlaanderen heeft zijn zetel in het Proviciehuis West-Vlaanderen te Kortrijk. De voorzitter van het RTC West-Vlaanderen is dhr Luc Beelprez. De dagelijkse werking wordt georganiseerd door de coördinator, mevr Ann Bulcaen. Zij worden ondersteund door 3 consulenten.

Het RTC West-Vlaanderen wil zich voornamelijk richten op de ‘harde’ studierichtingen en dit met de volgende prioriteiten: Mechanica, Elektriciteit, Hout & Bouw.

Ontstaan van de RTC’s

Het gebeurt vandaag maar al te vaak dat bedrijven degelijke, technisch geschoolde mensen zoeken en niet vinden. Aan de andere kant hebben scholen heel wat vragen naar de bedrijfswereld toe: stageplaatsen, apparatuur, didactische ondersteuning, nieuwe technologie,… De hele maatschappij heeft er alle belang bij dat het onderwijs en de bedrijfswereld beter op elkaar afgestemd zijn en samen de beschikbare middelen delen. Daarom werd in 2000, onder impuls van de toenmalige Vlaamse Minister van Onderwijs, de vraag gelanceerd naar RTC’s, Regionale Technologische Centra.

Vanaf 1 januari 2008 werd, onder het bewind van minister Vandenbroucke, geopteerd voor 1 RTC per provincie.

Wat verwezenlijken we samen?

Samen met het RTC West-Vlaanderen organiseren we een tal van opleidingen. Zo gaan in het schooljaar 2021-2022 onderstaande opleidingen door:

 1. Lassen
  • Lasopleiding voor leerkrachten
  • Lasautomatisering
  • Opleiding lassymbolen
  • Opfrissing intern certificeren van lassers
  • Audit laskwaliteitssystemen
 2. Energiemonitoring
 3. Pick- en place
 4. Montage en onderhoud
 5. Hydraulica
 6. Vorm- en plaastertoleranties
 7. STEM

Meer weten over RTC West-Vlaanderen

Bezoek de website van RTC West-Vlaanderen !