Groeitrajecten - mtech+

Kies jouw groep en regio!

Ieder fonds een aanbod op maat.

Als je geen toestemming geeft, mogen we jouw keuze niet opslaan en kan je niet de meest relevante inhoud zien.

Ik werk voor PC219 'controleorganisme'

Kies

Groeitrajecten

voor werkgever

Leerconcept met maximale transfer van geleerde naar de werkvloer

Sta alle cookies toe om onze video te bekijken.

De interacties op de werkvloer duurzaam te verbeteren? Dat is exact waar de groeitrajecten sociale vaardigheden van mtech+ je bij helpen. Deze groeitrajecten zijn onderdeel van de persoonlijke ontwikkeling van je medewerker doorheen zijn loopbaan en zijn gebaseerd op 2 principes:

 • Zelfreflectie: bewustwording van het huidig functioneren en erkenning van het effect ervan op de omgeving geeft de deelnemer een duidelijk zicht op zijn persoonlijke leerpunten.
 • Gedragsverandering: enkel door het inoefenen van gewenste gedrag zal bij de deelnemer een nieuwe gewoonte ontstaan zodat de gedragsverandering duurzaam wordt.

Waar je op mag rekenen

Uit ervaring weten we dat het toepassen van deze principes zorgt voor een verhoogde transfer van het geleerde naar de werkvloer. Deze principes zijn dan ook vast onderdeel in het opzet van elk groeitraject, zowel op vlak van de praktische uitwerking van het traject:

 • engagement van bedrijf en aanstelling coach,
 • in kaart brengen van leerdoelen,
 • inoefenen van vaardigheden,
 • opvolging en evaluatie.

Maar ook in de tools : leerpuntenplan – techniekenwaaier – triggermails – extra info en oefeningen en de methodiek van het klassikale onderdeel.

Wat wij van je vragen als

Organisatie:

De bereidheid om te investeren in het traject door:

 • de leidinggevende/HR in te zetten als interne coach en deze hiervoor de nodige tijd te geven
 • de deelnemer de nodige ruimte te geven om het geleerde te kunnen automatiseren

Leidinggevende/HR (= de interne coach):

Een actieve rol door:

 • feedback te geven doorheen het hele traject (bespreking leerdoelen, coaching bij opdrachten, feedback bij nabespreking, verdere opvolging van de automatisatie)
 • de deelnemer te motiveren het geleerde toe te passen
 • het creëren van oefenmogelijkheden

Deelnemer:

 • een groei-mindset: begrijpen dat een nieuwe vaardigheid leren een continu proces is van oefenen, vallen & opstaan. Dit vraagt tijd, inzet en volharding
 • motivatie: nieuwsgierig, betrokken, zin in de uitdaging
 • een actieve, open houding:
  • kunnen/willen reflecteren over eigen gedrag
  • actief deelnemen aan het traject
  • het geleerde (willen/durven) in praktijk te brengen
  • regelmatig feedback vragen

Praktische uitwerking van de groeitrajecten


Inschrijving

engagement van bedrijf en aanstellen interne coach

 • Deelnemer en interne coach ontvangen bevestigingsmail met leerinhoud en link naar kort geanimeerd filmpje waarin concept uitgelegd wordt.
 • Deelnemer en interne coach ontvangen info (strip/vragenlijst) + voorstel datum ter voorbereiding van de intake

Intake

met deelnemer en interne coach: in kaart brengen van leerdoelen

 • Informeren omtrent groei-mindset, bevragen van motivatie en duidelijkheid omtrent ieders rol
 • Bespreken van huidige manier van werken (zelfreflectie) en gewenst gedrag (leerdoelen)
 • In het traject ‘Communicatie en Leidinggeven’ wordt ter ondersteuning van het in kaart brengen van de leerpunten een klassikale startdag georganiseerd met een individuele terugkoppeling in het bedrijf.

Klassikale training

aanleren en inoefenen van vaardigheden

 • Veilige, aangename leeromgeving met deelnemers met vergelijkbaar denkniveau
 • Leerinhoud inclusief 21ste eeuwse en leercompetenties, afgestemd op leerdoelen
 • Verschillende leervormen (klassikaal, triggermails, leerplatform)
 • Verschillende methodieken (bevraging persoonlijke leerdoelen, feedback vragen, discussie, rollenspel, huiswerk)
 • Afsluiter klassikale opleiding: presentatie van leereffect (voor sommige trajecten gebeurt dit tijdens opvolggesprek in periode na klassieke training)

Follow up

evaluatie en opvolging

 • Opvolggesprek met deelnemer: bespreking leereffect ikv leerdoelen in samenspraak met interne coach
 • Welke veranderingen in gedrag & resultaat in de organisatie?
 • Wat heeft hierin (niet) geholpen (kennis automatisatie nieuwe vaardigheden)?
 • Hoe verder automatiseren van nieuw gedrag?
 • Online ondersteuning van verdere automatisering dmv leerplatform/triggermails
 • Er wordt geadviseerd aan de interne coach om 4 x per jaar een opvolggesprek te houden met de deelnemer omtrent zijn leerpunten.

Opleidingsaanbod

Opleidingsaanbod