#Me(n)taal Krachtig - mtech+

Kies jouw groep en regio!

Ieder fonds een aanbod op maat.

Als je geen toestemming geeft, mogen we jouw keuze niet opslaan en kan je niet de meest relevante inhoud zien.

Ik werk voor PC219 'controleorganisme'

Kies

#Me(n)taal Krachtig

voor werknemer, werkgever
Project
voor werknemer, werkgever

Ga aan de slag met een welzijnsbeleid voor jouw organisatie!

Met deze tool kan je je eigen organisatie op een laagdrempelige manier evalueren rond de preventie van psychosociale risico’s en welzijn op het werk. Aan de hand van jouw antwoorden, krijg je een aantal praktische tips en startpunten om actie te ondernemen en staat mtech+ klaar om je verder de weg te wijzen!

ik wil direct aan de slag met de tool

Voor wie?

Deze vragenlijst is ontwikkeld voor HR-managers, preventieadviseurs of zaakvoerders van kleine of grote organisaties uit de paritaire comités 209 en 111. Meer bepaald voor zij die een duidelijk beeld willen van de sterktes en verbeterpunten op het vlak van ‘welzijn op het werk’. De vragenlijst kan een aanzet zijn om een concreet beleid en actieplan op te zetten ter voorkoming van psychosociale risico’s.

Hoe werkt het?

Er is geen goed of fout antwoord.

 • Je vult de vragenlijst in naargelang de situatie op dat moment in jouw organisatie. Aangezien het hier gaat over een zelfevaluatie kan het nuttig zijn om eerst meer informatie te verzamelen. Klik hier om te ontdekken hoe.
 • Je kan op elk moment het invullen van deze vragenlijst stoppen en je voortgang opslaan om extra informatie te verzamelen en aan te vullen, of om op een ander tijdstip verder te gaan.
 • Je kan een vraag openlaten als je er geen informatie over hebt.
 • Het invullen van de vragenlijst duurt ongeveer 20 minuten.

  • Idealiter vul je de volledige vragenlijst in bij de start en herhaal je dit jaarlijks. Je kan er ook voor kiezen om op dit moment niet in te zoomen op bepaalde thema’s en die op een later moment invullen, bv. voor de thema’s waar je op dat moment op focust of waarover je nieuwe informatie verzameld hebt.

 • Je kan de vragenlijst invullen per afdeling of voor de volledige organisatie.

  • Als er voor bepaalde thema’s grote verschillen zijn (bv. qua leiderschap of gezondheidsaspecten) dan kan je de vragenlijst voor die topics per afdeling of per groep van werknemers invullen. Voor grotere organisaties raden we sowieso aan om per afdeling te werken.

 • Na het invullen krijg

  • Je krijgt een overzicht van je score per vraag, met bijhorend advies, aanbevelingen, tips of bijpassend aanbod van trainingen en trajecten.
  • Deze resultaten zijn gebaseerd op de informatie die je invoerde op basis van jouw eigen evaluatie van de huidige situatie. Dit is geen bindende analyse maar geeft je handvatten om mee aan de slag te gaan.
  • Best bespreek je deze resultaten met de stakeholders van je organisatie (vakbonden, management,… ). Zo kan je checken wat hun visie is omtrent deze resultaten en kan je ook draagvlak creëren voor een welzijnsbeleid of actieplan.
  • Bewaar de link naar het eindrapport of laat deze mailen naar jezelf zodat je steeds toegang blijft hebben tot deze informatie.

Privacy

De ingevulde gegevens en resultaten worden anoniem bewaard voor statistische doeleinden (nl. aantal ingevulde formulieren, resultaten t.o.v. grootte bedrijf – provincie, thema’s die meer aandacht vragen), maar zijn nooit terug te voeren naar jouw bedrijf. Indien je een mailadres opgeeft om extra ondersteuning of meer informatie te ontvangen dan geef je jouw  toestemming dat mtech+ jouw e-mailadres verwerkt om je hiervoor te contacteren.  Voor meer info verwijzen wij je graag door naar onze privacy policy.

start de vragenlijst hier

Dit project wordt je aangeboden in volgende regio's:

Antwerpen, Brussel, Vlaams Brabant, Limburg, Oost-Vlaanderen, West-Vlaanderen