Kies jouw groep en regio!

Ieder fonds een aanbod op maat.

Als je geen toestemming geeft, mogen we jouw keuze niet opslaan en kan je niet de meest relevante inhoud zien.

Ik werk voor PC219 'controleorganisme'

Kies

Levenslang leren is key én een gedeelde verantwoordelijkheid

voorwerknemer, werkgever, werkzoekend, onderwijs, in outplacement
2 minuten leestijd
Actueel
voorwerknemer, werkgever, werkzoekend, onderwijs, in outplacement

We kunnen er niet meer om heen, wil je als bedrijf deze woelige tijden overleven dan zet je maar best snel in op een leercultuur. Maar ook jij als werknemer, zal het stuur van jouw loopbaan in handen moeten nemen.

Corona-effect

Volgens de Enquête naar arbeidskrachten heeft in 2020 ongeveer een vijfde van de Vlamingen een opleiding gevolgd. Een lichte daling tegenover 2019. We kunnen spreken van een corona-effect, de daling is namelijk volledig te wijten aan de verminderde participatiegraad aan niet-formele opleidingen terwijl de deelname aan formele opleiding wel stabiel bleef.

Helaas behoren we nog bijlange niet tot de beste leerlingen van de klas aangezien ons cijfer nog een stuk onder het gemiddelde van de EU27-lidstaten ligt.

De meest actieve leerlingen van de klas

Niet alleen zijn er verschillen in hoe we leren maar ook wie er leert. Wist je dat 55-plussers maar liefst 2 keer minder vaak deel nemen aan een opleiding dan iemand die jonger is dan 55? Een nog groter verschil valt op te merken op vlak van onderwijsniveau. Hoger geschoolden (midden- en hooggeschoold) nemen bijna 3 keer vaker deel aan een opleiding dan kortgeschoolden. Pijnlijke vaststellingen, rekening houdende met de sterke vergrijzing (in 2020 was 34% van de werknemers ≥ 50 jaar) én het groot aantal arbeidersprofielen (63%) in onze sector.

Van moeten naar willen

Opnieuw diversiteit wat betreft de redenen voor deelname aan opleiding. De grootste redenen om bij te leren zijn om het werk beter te doen maar ook om gewoon bij te leren over een onderwerp dat jou interesseert. Vooral mannen en jongere mensen gaven aan dat ze zich wilden bijscholen om hun carrière een boost te geven. Een wat minder fijne bevinding uit de COVID-19 survey vertelt ons dat 24,5% opleiding volgt uit verplichting door de werkgever. Bij 55-plussers is dat zelfs 28,9%.

Aan het werk (of aan het leren?)

Wist je dat mtech+ niet alleen bedrijven maar ook rechtstreeks de werknemers in de metaal en technologische industrie ondersteunt? Met de loopbaanrekening geven we de kans aan werknemers om hun loopbaan in handen te nemen. Met maar liefst 1000 euro per jaar kunnen ze opleiding volgen op eigen initiatief na arbeidstijd.

Wil je graag meer informatie of folders en affiches om te verspreiden onder de collega's?

Neem dan gerust contact op.

Bron: Opleidingsdeelname en de opleidingsinspanningen van werkgevers in Vlaanderen. Monitoringsrapport 2021