Wat als... we vanaf onze geboorte alleen maar hadden geleerd via literatuurstudie? - mtech+

Kies jouw groep en regio!

Ieder fonds een aanbod op maat.

Als je geen toestemming geeft, mogen we jouw keuze niet opslaan en kan je niet de meest relevante inhoud zien.

Ik werk voor PC219 'controleorganisme'

Kies

Wat als… we vanaf onze geboorte alleen maar hadden geleerd via literatuurstudie?

voor werknemer, werkgever, werkzoekend, onderwijs, in outplacement
3 minuten leestijd
Actueel
voor werknemer, werkgever, werkzoekend, onderwijs, in outplacement

Tik “levenslang leren” in een zoekrobot op het internet en je vindt enorm veel hits. Toen we het laatst nog eens controleerden waren het er niet minder dan 547.002! Niet alleen de verkregen informatie lijkt een overkill, iedereen heeft ook wel iets over dit onderwerp te zeggen:  verschillende overheden, werkgevers, experten van allerlei slag, consultants, werkgevers- & werknemersorganisaties, hogescholen, universiteiten om maar nog te zwijgen over de bedrijfsgerichte opleidingsverstrekkers. Het belang van een leven lang leren wordt door werkelijk iedereen meer en meer benadrukt.

En terecht. Bedrijven en hun werknemers worden vandaag de dag bijna permanent met veranderingen geconfronteerd. Veel van die veranderingen vergen extra competenties van de werknemers. Een leven lang leren is noodzakelijk geworden.

Het doet heel wat werknemers toch een beetje verkrampen. Velen hebben niet de beste herinneringen aan hun schoolcarrière ... Het idee alleen al dat je je leven lang op schoolbanken zou moet vertoeven, met je neus in de boeken? Literatuurstudie, zeg maar: welk gevoel krijg je daar nu bij?

Gelukkig zijn de inzichten in hoe je echt goed en snel kan bijleren sterk geëvolueerd. Zo is er nu veel meer aandacht dan vroeger voor leren op de werkplek, door goede coaching, door goede feedback van leidinggevenden. En voor leren van elkaar, van ervaren collega’s. Leren als volwassenen staat mijlenver van literatuurstudie en oersaaie schoolbanken: het is gericht op de praktijk van een job, nu en in de toekomst. Maar ook op zelfontplooiing: je competenties en interesses als werknemer verder kunnen ontwikkelen om je zo te kunnen verzekeren van een boeiende job, waar je echt goed in bent.  Wie wil dat niet?

Dus komt het allemaal wel goed met dat levenslang leren, zou je kunnen denken.

“Think again!” Want zo lijkt het er niet op als we even de cijfers erbij halen. Die vinden we bij het Steunpunt Werk in hun “Monitoringsrapport levenslang leren”.  Niemand blijkt het belang van levenslang leren te ontkennen. Maar: in 2019 en 2020, de recentste jaren waarover cijfers gepubliceerd zijn, geeft slechts één op vijf werknemers in de industrie aan dat ze het voorbije jaar een opleiding hebben gevolgd. Dat dit echt geen goede score is, hoeft geen betoog. Natuurlijk, wellicht was er ook een impact van corona, maar weet dat corona in ieder geval de veranderingen in onze omgeving niet heeft afgeremd, wel integendeel. Zo worden vele werknemers na corona geconfronteerd met, om maar een voorbeeld te noemen, een nog snellere digitalisering.

De leerkansen en -inspanningen moeten dus omhoog, ook in onze sector! Het gaat dan om veel meer dan opleidingen organiseren of volgen. In bedrijven moet een leercultuur ingang vinden en een “leerbeleid” uitgewerkt worden.

Zoiets realiseer je niet van de ene dag op de andere. En dat is ook geen probleem. Uit een beetje literatuurstudie (jawel,😉) leren we dat er vier fases zijn in een stappenplan om naar een leerbeleid en leercultuur te evolueren: bewust worden van de uitdagingen en mogelijke oplossingen, structuur geven aan een beleid en hiervoor draagvlak vinden, de aanpak concreet ontwikkelen en implementeren, en tenslotte: “blijven leren” of anders gezegd de aanpak optimaliseren op basis van “lessons learned”.

In welke fase zit jouw bedrijf? In geen enkele? Geen probleem: beschouw dit artikel dan als een uitnodiging om er over na te denken: wat kan er beter in jouw bedrijf, in jouw team, op jouw werkplek? En wat kan je zelf doen?  Je bewust worden van het belang van leren én binnen je eigen verantwoordelijkheid beginnen met kleine stapjes is al heel veel.

Waar een bedrijf in ieder geval mee moet starten is meten: breng de opleidingsinspanningen, hoe groot of hoe klein ook, in kaart. Het gaat hem in eerste instantie over de formele leermomenten, maar bekijk het ruimer dan dat: leren is veel meer dan opleiding volgen. Kijk naar het informele, sociaal leren, het zelfstandig leren, …

Als mtech+ kunnen we bedrijven en hun werknemers hierbij bijstaan!  Onze handleiding met voorbeelddocument helpen om leerinspanningen in kaart te brengen. Daarnaast bieden wij een klassikale opleiding aan die bedrijfsverantwoordelijken een heel eind vooruit helpt bij het opmaken van een opleidingsplan: tijdens het workshopgedeelte werkt elke deelnemer aan een eigen blauwdruk van een bedrijfsspecifiek opleidingsplan, waarbij de tips en tricks van de docent en van andere deelnemers toegepast kunnen worden.

Hou ook onze nieuwsbrief in de gaten. In het najaar plannen we immers een extra workshop over hoe van nul naar een volwaardig leerbeleid te gaan.