Kies jouw groep en regio!

Ieder fonds een aanbod op maat.

Als je geen toestemming geeft, mogen we jouw keuze niet opslaan en kan je niet de meest relevante inhoud zien.

Ik werk voor PC219 'controleorganisme'

Kies

Participatie aan opleidingen

voorwerknemer, werkgever, werkzoekend, onderwijs, arbeider, bediende, leerkracht, leerling, school
2 minuten leestijd
Actueel
voorwerknemer, werkgever, werkzoekend, onderwijs, arbeider, bediende, leerkracht, leerling, school

Uit gegevens van de sociale balans bleek in het verleden dat de sector qua opleidingsinspanningen beter presteerde dan gemiddeld 45. Dit luik van de sociale balans is momenteel onderwerp van sociaal overleg met het oog op het ontwikkelen van een gedragen maatstaf voor de opleidingsinspanningen van werkgevers. In afwachting werden de cijfers op basis van de sociale balansen niet meer geüpdatet. We beschikken dan ook niet over gelijkaardige recente analyses.

Vergelijking andere sectoren

De recentste gegevens zijn wellicht nog steeds de resultaten van de ‘Enquête naar voortgezette beroepsopleidingen’ (Continuing Vocational Training Survey, CVTS) uit 2015. Deze bevestigen opnieuw dit beeld. Op basis van een representatieve steekproef van bedrijven (weliswaar met meer dan 10 werknemers) werden voor de metaal- en technologische industrie 87,4% vormingsbedrijven geteld, een toename met bijna 3% ten opzichte van de vorige meting. Hiermee scoort de sector beter dan het Belgische gemiddelde en het gemiddelde voor de industriële sectoren.

Ook de opleidingsparticipatie van werknemers werd in deze CVTS geregistreerd aan de hand van het aandeel werknemers dat de laatste 12 maanden een interne of externe opleiding had gevolgd. Dit aandeel bedroeg voor de metaal- en technologische industrie 59,6% en 55,9% voor bedrijven uit de sector metaal- en technologische industrie.)47

In de sector van de metaal- en technologische industrie nemen 6 op de 10 werknemers in vormingsbedrijven deel aan een interne of externe opleiding, een cijfer dat opnieuw hoger ligt dan het Belgisch gemiddelde. Hoe groter het bedrijf, hoe groter ook de groep werknemers, die opleiding kan genieten.

KMO-bereik

We beschikken niet over gegevens met betrekking tot het KMO-bereik van de dienstverlening van de loopbaanfondsen voor gans Vlaanderen, maar wel voor bedienden uit de provincie Antwerpen in 2019. Hieruit blijkt dat het loopbaanfonds VIBAM meer bedienden uit KMO’s via opleiding of subsidiedossiers bereikt heeft dan mag verwacht worden op basis van het totaal aantal bedienden in deze provincie.

Dit is niet in tegenspraak met voorgaande vaststelling dat de participatiegraad aan opleiding hoger wordt in grotere bedrijven, maar wijst er op dat de inspanningen van het loopbaanfonds om KMO’s te bereiken, succesvol is.