Opleidingsplan! Meerwaarde? - mtech+

Kies jouw groep en regio!

Ieder fonds een aanbod op maat.

Als je geen toestemming geeft, mogen we jouw keuze niet opslaan en kan je niet de meest relevante inhoud zien.

Ik werk voor PC219 'controleorganisme'

Kies

Opleidingsplan! Meerwaarde?

opleidingsplan, opleidingsCV, opleidingsbeleid

voor werkgever
3 minuten leestijd
Actueel
voor werkgever

Er is de laatste weken heel wat te doen rond de arbeidsdeal. Dit is een pakket van maatregelen genomen door de federale overheid. Eén ervan gaat over opleiding en het opstellen van een opleidingsplan. De sociale partners zullen via een collectieve arbeidsovereenkomst, de minimumvereisten kunnen vaststellen waaraan dit opleidingsplan moet beantwoorden. Van zodra de onderhandelingen voor de metaal & technologische industrie rond zijn, wordt hierover verder gecommuniceerd.

Opleidingsplan: ontstaan

De Federale en Vlaamse Overheid evenals werkgevers- & werknemersorganisaties buigen zich al sinds eind vorige eeuw over opleidingsplannen. Het ging toen vooral over het begrip opleidingsplan en wat het wel of niet moet zijn. Begin jaren 2000 wordt het al dan niet hebben van een opleidingsplan als een voorwaarde gekoppeld aan het hebben van toegang tot bepaalde Europese, Federale of Vlaamse subsidies.

Voor werknemersorganisaties was het een manier om op bedrijfsniveau opleiding bespreekbaar te maken en om ervoor te zorgen dat alle werknemers kansen krijgen tot het versterken van hun competenties om zo inzetbaar te zijn en te blijven in het bedrijf of daarbuiten. Het invoeren van de verplichting voor werkgevers om vanaf 2008 een opleidingsCV* op te maken voor elke werknemer heeft invulling gegeven aan het zichtbaar maken van alle gevolgde opleidingen evenals de uitgeoefende functies.

Voor werkgevers werd het opleidingsplan toen aanzien als een zoveelste verplichting waaraan moest voldaan worden, niet meer en niet minder. Gelukkig zijn hier de geesten ondertussen gerijpt. Ligt hier het koppelen van het opleidingsplan aan de toegang tot sectorale subsidies via het attest** aan de basis? Of heeft de recente arbeidsdeal hier een push gegeven? Wat het ook mogen wezen, bedrijven beseffen meer en meer dat het opleidingsplan meer is dan een opsomming van behoefte en hoe ze hieraan tegemoet zullen komen. Het opleidingsplan wordt een beleidsinstrument.

*OpleidingsCV: sinds 1/1/2008 (arbeiders) en 1/07/2008 (bedienden) een overzicht van de functies die een werknemer uitoefent of heeft uitgeoefend en alle opleidingen (zowel formele als informele) gevolgd in het betreffende bedrijf. Eén maal per jaar moet het document overhandigd worden en bij het verlaten van het bedrijf moet het document worden overhandigd.

**Attestering opleidingsplan: sinds 1/07/2017 moeten bedrijven met een ondernemingsraad of CPBW voor 31 maart van elk jaar een opleidingsplan ter advisering voorleggen. Indien bedrijven financiële tussenkomst wensen via de loopbaanfondsen, moeten ze een attest indienen bij het respectievelijk loopbaanfonds.

Van opleidingsplan naar opleidingsbeleid

Een opleidingsplan weerspiegelt de visie en missie van een bedrijf en het belang dat vanuit de directie gehecht wordt aan vorming & opleiding van werknemers. Dit uit zich in de diepgang van een opleidingsplan en de mate waarin het plan leeft doorheen het jaar. We onderscheiden 4 fases van aanpak van een opleidingsplan in de groei naar een opleidingsbeleid/-cultuur.

Opmaak van een opleidingsplan is geen opdracht alleen voor de HR-afdeling. HR kan het maar doen op basis van input van alle spelers in het bedrijf o.a. management, leidinggevenden en werknemers.

Naar een opleidingsplan in 5 stappen

  1. Visie
  2. Behoeften detecteren
  3. Plannen en budgetteren
  4. Opleiding organiseren
  5. Return on investment

Opleidingsplan in de praktijk: opleiding

Hoe dit nu concreet in zijn werk gaat, wordt toegelicht op de opleiding ‘Opleiding ! Meerwaarde?’ gegeven in het voorjaar in twee modules telkens bestaande uit 2 delen:

Module I richt zich vooral op die bedrijven die nog geen opleidingsplan hebben, maar er toch een willen opmaken. Op het einde van deze training krijgen de deelnemers voldoende handvaten mee om van start te gaan.

  • deel 1 : Waarom een opleidingsplan belangrijk is?
  • deel 2 : Hoe start ik nu concreet met de opbouw of verfijn ik mijn opleidingsplan?


Module II richt zich vooral tot bedrijven die al een basis opleidingsplan hebben, maar het opleidingsplan willen uitbreiden en te gebruiken als beleidsinstrument.

  • deel 1 : Welke subsidiemogelijkheden zijn er zodat ik opleiding hoog op agenda kan krijgen en welke verplichtingen heb ik tav een opleidingsplan?
  • deel 2 : Hoe kan ik mijn opleidingsplan doorheen het jaar opvolgen & wat is de return?

Opleidingsplan & ondersteuning via mtech+?

Heb je als bedrijf bijkomende ondersteuning nodig bij de opmaak van jouw opleidingsplan? Neem dan contact op met jouw regionale mtech+ adviseur. Wij komen graag bij jou langs om jou verder te begeleiden.